Top ท่าไม้ตาย: วอลเลย์


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 73986.94 73986.94 73986.94
2 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 73825.17 73825.17 85637.67
3 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 73825.17 73825.17 85637.67
4 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 71665.56 71665.56 82418.00
5 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 68799.06 68799.06 79119.69
6 S.99 สกายแลปเฮอริเคนลอยต่ำ 68702.16 68702.16 68702.16
7 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 68165.13 68165.13 78393.88
8 S.99 ลูกยิงวอลเลย์ล่องหน 67229.72 67229.72 77318.72
9 S.99 พุชไดวิ่งเฮด 66794.20 66794.20 77481.70
10 S.99 พุชไดวิ่งเฮด 66794.20 66794.20 77481.70
11 S.99 สกายแลปเฮอริเคนลอยต่ำ 66546.59 66546.59 76531.00
12 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 64782.70 74504.39 74504.39
13 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 64620.28 80779.78 80779.78
14 S.99 อาร์เจนตินาดับเบิลวอลเลย์ 64398.99 64398.99 74063.19
15 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟชู้ต 2 ขั้น 64069.03 73682.83 73682.83
16 S.99 เทพเสด็จไรจูชู้ต 64047.90 64047.90 80063.55
17 S.99 สกายแลปเฮอริเคนลอยต่ำ 63884.84 63884.84 73468.28
18 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 63399.88 80522.31 80522.31
19 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 63043.31 69351.19 69351.19
20 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 62481.13 71855.44 71855.44