Top ท่าไม้ตาย: วอลเลย์


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 81317.25 84574.55 100840.36
2 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 80431.31 80431.31 80431.31
3 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟชู้ต 2 ขั้น 78972.08 82133.49 93979.86
4 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 78580.69 80157.88 89584.25
5 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟชู้ต 2 ขั้น 78145.20 78145.20 78145.20
6 S.99 วอลเลย์พุ่งทะยาน 77208.28 79526.88 91107.97
7 S.99 ซอฟต์ทัชลูปวอลเลย์ 76554.56 79619.20 91102.92
8 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 76482.98 78015.66 94080.66
9 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 76482.98 78015.66 94080.66
10 S.99 วอลเลย์พุ่งทะยาน 76317.66 76317.66 87771.09
11 S.99 ซอฟต์ทัชลูปวอลเลย์ 75753.00 75753.00 75753.00
12 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 73986.94 73986.94 73986.94
13 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 73825.17 73825.17 85637.67
14 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 73825.17 73825.17 85637.67
15 S.99 พุชไดวิ่งเฮด 73572.75 76519.83 91236.52
16 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟชู้ต 2 ขั้น 73239.08 75438.56 93751.09
17 S.99 แดชไดเร็คท์จัมปิ้งวอลเลย์ดุดัน 73144.69 75341.25 86312.81
18 S.99 สกายแล็บเฮอริเคนลอยต่ำ 72967.78 74432.31 83185.38
19 S.99 พุชไดวิ่งเฮด 72771.19 72771.19 72771.19
20 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟชู้ต 2 ขั้น 72412.20 72412.20 83280.09