Top ท่าไม้ตาย: วอลเลย์


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 78580.69 80157.88 89584.25
2 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 76482.98 78015.66 94080.66
3 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 76482.98 78015.66 94080.66
4 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 73986.94 73986.94 73986.94
5 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 73825.17 73825.17 85637.67
6 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 73825.17 73825.17 85637.67
7 S.99 สกายแล็บเฮอริเคนลอยต่ำ 72967.78 74432.31 83185.38
8 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 72289.55 72289.55 83139.33
9 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 71665.56 71665.56 82418.00
10 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 71303.20 72378.14 86638.78
11 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 71016.75 79539.47 90434.73
12 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 70417.27 70417.27 84500.72
13 S.99 พุชไดวิ่งเฮด 69198.89 70585.59 85120.59
14 S.99 พุชไดวิ่งเฮด 69198.89 70585.59 85120.59
15 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 68799.06 68799.06 79119.69
16 S.99 ก้าวกระโดดวอลเลย์ 68790.60 70173.00 84615.30
17 S.99 ก้าวกระโดดวอลเลย์ 68790.60 70173.00 84615.30
18 S.99 สกายแล็บเฮอริเคนลอยต่ำ 68702.16 68702.16 68702.16
19 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟชู้ต 2 ขั้น 68355.00 69044.06 79297.31
20 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 68165.13 68165.13 78393.88