ทักษะของทีม [Cards]

  ID     I     Name     Description     R      Effect   
476 ปลุกพลังขั้นสุดยอดของผู้เล่น U16 สถานะทั้งหมดของผู้เล่น U16 +17% S +17%
475 สุดยอดความสามัคคี [เม็กซิโก & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นเม็กซิโก 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +20% S +20%
474 สุดยอดความสามัคคี [เนเธอร์แลนด์ & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นเนเธอร์แลนด์ 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +20% S +20%
473 สุดยอดความสามัคคี [พ ญี่ปุ่น & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นญี่ปุ่นสายพละกำลัง 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +17% S +17%
472 สุดยอดความสามัคคี [ว ญี่ปุ่น & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นญี่ปุ่นสายความไว 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +17% S +17%
471 สุดยอดความสามัคคี [ท ญี่ปุ่น & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นญี่ปุ่นสายทักษะ 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +17% S +17%
470 สุดยอดความสามัคคี [พ ต่างชาติ & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นต่างชาติสายพละกำลัง 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +17% S +17%
469 สุดยอดความสามัคคี [ว ต่างชาติ & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นต่างชาติสายความไว 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +17% S +17%
468 สุดยอดความสามัคคี [ท ต่างชาติ & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นต่างชาติสายทักษะ 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +17% S +17%
467 สุดยอดความสามัคคี [ว - สโมสร & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นสโมสรสายความไว 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +20% S +20%
466 สุดยอดความสามัคคี [ท - สโมสร & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นสโมสรสายทักษะ 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +20% S +20%
465 สุดยอดความสามัคคี [พ - สโมสร & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นสโมสรสายพละกำลัง 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +20% S +20%
464 สุดยอดความสามัคคี [ท ต่างชาติ & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นต่างชาติสายทักษะ 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +15% S +15%
463 สุดยอดความสามัคคี [ว ต่างชาติ & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นต่างชาติสายความไว 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +15% S +15%
462 สุดยอดความสามัคคี [พ ต่างชาติ & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นต่างชาติสายพละกำลัง 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +15% S +15%
461 สุดยอดความสามัคคี [ว ญี่ปุ่น & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นญี่ปุ่นสายความไว 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +15% S +15%
460 สุดยอดความสามัคคี [ท ญี่ปุ่น & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นญี่ปุ่นสายทักษะ 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +15% S +15%
459 สุดยอดความสามัคคี [พ ญี่ปุ่น & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นญี่ปุ่นสายพละกำลัง 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +15% S +15%
458 สุดยอดความสามัคคี [ว ต่างชาติ & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นต่างชาติสายความไว 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +20% S +20%
457 สุดยอดความสามัคคี [พ ต่างชาติ & 5 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นต่างชาติสายพละกำลัง 5 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด +20% S +20%