ทักษะของทีม [Cards]

  ID     I     Name     Description     R      Effect   
1 เครื่องพิสูจน์ด้านพละกำลัง การยิงของสายพละกำลัง +5% A +5%
2 ร่างเหล็ก การสกัดบอลของสายพละกำลัง +5% A +5%
3 พาวเวอร์เพลย์ การจู่โจมของสายพละกำลัง +5% S +5%
4 พาวเวอร์ฟูลแอทแทค การแย่งบอลของสายพละกำลัง +10% S +10%
5 เกลียวคลื่นสลาตัน การยิงของสายความไว +5% A +5%
6 งานหนัก ความอึดของสายความไว +3% B +3%
7 เน้นความเร็ว ความเร็วของสายความไว +3% B +3%
8 เร็วเกินพิกัด การแย่งบอลของสายความไว +10% S +10%
9 สปีดสเตอร์ การเลี้ยงบอลของสายความไว +10% S +10%
10 สายฟ้าแลบ การส่งบอลของสายความไว +10% S +10%
11 เน้นเทคนิค เทคนิคของสายทักษะ +3% B +3%
12 ตัดสินใจแม่นยำ การตัดบอลของสายทักษะ +3% B +3%
13 จู่โจมอย่างเชี่ยวชาญ การจู่โจมของสายทักษะ +5% S +5%
14 เครื่องจักรแม่นยำ เทคนิคของสายทักษะ +10% S +10%
15 แม่นยำไร้ที่เปรียบ การส่งบอลของสายทักษะ +10% S +10%
16 สปิริตญี่ปุ่นไม่ย่อท้อ ความอึดของผู้เล่นญี่ปุ่น +10% S +10%
17 ฟุตบอลญี่ปุ่น การจู่โจมของผู้เล่นญี่ปุ่น +5% S +5%
18 กำแพงระดับโลก การป้องกันของผู้เล่นต่างชาติ +3% A +3%
19 เซนส์การทำประตูระดับโลก การยิงของผู้เล่นต่างชาติ +10% S +10%
20 ความเร็วระดับโลก ความเร็วของผู้เล่นต่างชาติ +10% S +10%