บอลดำ

  ID     Category     Name     Images  
1เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR)
2เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR)
3เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R)
4เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N)
5เสริมท่าไม้ตายบอลฟักทอง (SSR)
6เสริมท่าไม้ตายบอลฟักทอง (SR)
7เสริมท่าไม้ตายบอลฟักทอง (R)
8เสริมท่าไม้ตายบอลฟักทอง (N)
9เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (SSR)
10เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (SR)
11เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (R)
12เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (N)
13เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (N)
14เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (R)
15เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (SR)
16เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (SSR)
17เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +20
18เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +20
19เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +20
20เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +20
21เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5
22เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5
23เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5
24เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5
10010เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
10011เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
10012เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
10013เสริมท่าไม้ตายบอลดำ(SSR) สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
10020เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
10021เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
10022เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
10023เสริมท่าไม้ตายบอลดำ(SSR) สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
10030เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
10031เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
10032เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
10033เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
10040เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับมิซากิ ทาโร่
10041เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับมิซากิ ทาโร่
10042เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับมิซากิ ทาโร่
10043เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับมิซากิ ทาโร่
10050เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10051เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10052เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10053เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10060เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับริวัล
10061เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับริวัล
10062เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับริวัล
10063เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับริวัล
10070เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับสเตฟาน เลวิน
10071เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับสเตฟาน เลวิน
10072เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับสเตฟาน เลวิน
10073เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับสเตฟาน เลวิน
10080เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
10081เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
10082เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
10083เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
10090เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
10091เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
10092เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
10093เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
10100เสริมท่าไม้ตายช็อคโกแลตบอล (N)
10101เสริมท่าไม้ตายช็อคโกแลตบอล (R)
10102เสริมท่าไม้ตายช็อคโกแลตบอล (SR)
10103เสริมท่าไม้ตายช็อคโกแลตบอล (SSR)
10110เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับอิชิซากิ เรียว
10111เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับอิชิซากิ เรียว
10112เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับอิชิซากิ เรียว
10113เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับอิชิซากิ เรียว
10120เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโซดะ มาโกโตะ
10121เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโซดะ มาโกโตะ
10122เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโซดะ มาโกโตะ
10123เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโซดะ มาโกโตะ
10130เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับฮวน ดิแอซ
10131เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับฮวน ดิแอซ
10132เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับฮวน ดิแอซ
10133เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับฮวน ดิแอซ
10140เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับอลัน ปัสกาล
10141เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับอลัน ปัสกาล
10142เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับอลัน ปัสกาล
10143เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับอลัน ปัสกาล
10150เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับมาร์ค โอไวรัน
10151เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับมาร์ค โอไวรัน
10152เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับมาร์ค โอไวรัน
10153เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับมาร์ค โอไวรัน
10160เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับอาโออิ ชินโง
10161เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับอาโออิ ชินโง
10162เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับอาโออิ ชินโง
10163เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับอาโออิ ชินโง
10170เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเฮลมัน คาลตซ์
10171เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเฮลมัน คาลตซ์
10172เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเฮลมัน คาลตซ์
10173เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเฮลมัน คาลตซ์
10180เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
10181เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
10182เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
10183เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
10190เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
10191เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
10192เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
10193เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
10200เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
10201เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
10202เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
10203เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
10210เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับหลุยส์ นโปเลียน
10211เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับหลุยส์ นโปเลียน
10212เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับหลุยส์ นโปเลียน
10213เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับหลุยส์ นโปเลียน
10220เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับมิสึกิ จุน
10221เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับมิสึกิ จุน
10222เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับมิสึกิ จุน
10223เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับมิสึกิ จุน
10230เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
10231เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
10232เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
10233เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
10240เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
10241เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
10242เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
10243เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
10250เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
10251เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
10252เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
10253เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
10260เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับยิงของมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10261เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับยิงของมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10262เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับยิงของมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10263เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับยิงของมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10270เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับตัดบอลของเซี้ยวจุ่งกวง
10271เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับตัดบอลของเซี้ยวจุ่งกวง
10272เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับตัดบอลของเซี้ยวจุ่งกวง
10273เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับตัดบอลของเซี้ยวจุ่งกวง
10280เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับยิงของคาร์ลอส ซันตาน่า
10281เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับยิงของคาร์ลอส ซันตาน่า
10282เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับยิงของคาร์ลอส ซันตาน่า
10283เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับยิงของคาร์ลอส ซันตาน่า
10290เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับนาตูเรซ่า
10291เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับนาตูเรซ่า
10292เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับนาตูเรซ่า
10293เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับนาตูเรซ่า
10300เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
10301เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
10302เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
10303เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
10310เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับอัลแบร์โต้
10311เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับอัลแบร์โต้
10312เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับอัลแบร์โต้
10313เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับอัลแบร์โต้
10320เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับซาลินาส
10321เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับซาลินาส
10322เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับซาลินาส
10323เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับซาลินาส
10330เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
10331เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
10332เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
10333เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
10340เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับบุนนาค สิงห์ประเสริฐ
10341เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับบุนนาค สิงห์ประเสริฐ
10342เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับบุนนาค สิงห์ประเสริฐ
10343เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับบุนนาค สิงห์ประเสริฐ
10350เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10351เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10352เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10353เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10360เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับลาร์สัน
10361เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับลาร์สัน
10362เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับลาร์สัน
10363เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับลาร์สัน
10370เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเฟเดอริคส์
10371เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเฟเดอริคส์
10372เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเฟเดอริคส์
10373เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเฟเดอริคส์
10380เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโบรลิน
10381เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโบรลิน
10382เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโบรลิน
10383เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโบรลิน
10390เสริมท่าไม้ตายบอลเทศกาลฤดูร้อน (N)
10391เสริมท่าไม้ตายบอลเทศกาลฤดูร้อน (R)
10392เสริมท่าไม้ตายบอลเทศกาลฤดูร้อน (SR)
10393เสริมท่าไม้ตายบอลเทศกาลฤดูร้อน (SSR)
10400เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับนิตตะ ชุน
10401เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับนิตตะ ชุน
10402เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับนิตตะ ชุน
10403เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับนิตตะ ชุน
10410เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับจิโต ฮิโรชิ
10411เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับจิโต ฮิโรชิ
10412เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับจิโต ฮิโรชิ
10413เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับจิโต ฮิโรชิ
10420เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
10421เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
10422เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
10423เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
10430เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับฮิโนะ เรียวมะ
10431เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับฮิโนะ เรียวมะ
10432เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับฮิโนะ เรียวมะ
10433เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับฮิโนะ เรียวมะ
10440เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
10441เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
10442เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
10443เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
10450เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
10451เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
10452เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
10453เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
10460เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับกาซากรันเด้
10461เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับกาซากรันเด้
10462เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับกาซากรันเด้
10463เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับกาซากรันเด้
10470เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับสกัดบอลของจิโต ฮิโรชิ
10471เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับสกัดบอลของจิโต ฮิโรชิ
10472เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับสกัดบอลของจิโต ฮิโรชิ
10473เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับสกัดบอลของจิโต ฮิโรชิ
10480เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับยิงของโอโซระ ซึบาสะ
10481เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับยิงของโอโซระ ซึบาสะ
10482เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับยิงของโอโซระ ซึบาสะ
10483เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับยิงของโอโซระ ซึบาสะ
10490เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับชิ่งหนึ่งสองของริวัล
10491เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับชิ่งหนึ่งสองของริวัล
10492เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับชิ่งหนึ่งสองของริวัล
10493เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับชิ่งหนึ่งสองของริวัล
10500เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับยิงของคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
10501เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับยิงของคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
10502เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับยิงของคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
10503เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับยิงของคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
10540เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับร็อบสัน
10541เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับร็อบสัน
10542เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับร็อบสัน
10543เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับร็อบสัน
10550เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
10551เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
10552เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
10553เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
10560เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับยูมิคุระ โนบุยูกิ
10561เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับยูมิคุระ โนบุยูกิ
10562เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับยูมิคุระ โนบุยูกิ
10563เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับยูมิคุระ โนบุยูกิ
10570เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับยิงของมาร์ค โอไวรัน
10571เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับยิงของมาร์ค โอไวรัน
10572เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับยิงของมาร์ค โอไวรัน
10573เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับยิงของมาร์ค โอไวรัน
10580เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับแย่งบอลของอาโออิ ชินโง
10581เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับแย่งบอลของอาโออิ ชินโง
10582เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับแย่งบอลของอาโออิ ชินโง
10583เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับแย่งบอลของอาโออิ ชินโง
10590เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับแย่งบอลของมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10591เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับแย่งบอลของมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10592เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับแย่งบอลของมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10593เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับแย่งบอลของมัตสึยาม่า ฮิคารุ
10600เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับลูกยิงบอลลอยต่ำของเฮียวงะ โคจิโร่
10601เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับลูกยิงบอลลอยต่ำของเฮียวงะ โคจิโร่
10602เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับลูกยิงบอลลอยต่ำของเฮียวงะ โคจิโร่
10603เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับลูกยิงบอลลอยต่ำของเฮียวงะ โคจิโร่
10610เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
10611เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
10612เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
10613เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
10620เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเฟยเสียง
10621เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเฟยเสียง
10622เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเฟยเสียง
10623เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเฟยเสียง
10630เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับหวังจงหมิง
10631เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับหวังจงหมิง
10632เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับหวังจงหมิง
10633เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับหวังจงหมิง
10640เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโมริซากิ ยูโซ
10641เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโมริซากิ ยูโซ
10642เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโมริซากิ ยูโซ
10643เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโมริซากิ ยูโซ
10650เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับมิเชล ยามาดะ
10651เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับมิเชล ยามาดะ
10652เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับมิเชล ยามาดะ
10653เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับมิเชล ยามาดะ
10660เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับรับบอลของโมริซากิ ยูโซ
10661เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับรับบอลของโมริซากิ ยูโซ
10662เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับรับบอลของโมริซากิ ยูโซ
10663เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับรับบอลของโมริซากิ ยูโซ
10670เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับยิงของมิซากิ ทาโร่
10671เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับยิงของมิซากิ ทาโร่
10672เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับยิงของมิซากิ ทาโร่
10673เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับยิงของมิซากิ ทาโร่
10680เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับโรแบร์โต้
10681เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับโรแบร์โต้
10682เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับโรแบร์โต้
10683เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับโรแบร์โต้
10690เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับมอริเอนเตส
10691เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับมอริเอนเตส
10692เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับมอริเอนเตส
10693เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับมอริเอนเตส
10700เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับกูติ
10701เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับกูติ
10702เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับกูติ
10703เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับกูติ
10710เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับยิงของโรแบร์โต้ ฮอนโก
10711เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับยิงของโรแบร์โต้ ฮอนโก
10712เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับยิงของโรแบร์โต้ ฮอนโก
10713เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับยิงของโรแบร์โต้ ฮอนโก
10720เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับสกัดบอลของซาลวาทอเร เจนตีเล
10721เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับสกัดบอลของซาลวาทอเร เจนตีเล
10722เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับสกัดบอลของซาลวาทอเร เจนตีเล
10723เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับสกัดบอลของซาลวาทอเร เจนตีเล
10730เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับรามอน วิกตอรีโน
10731เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับรามอน วิกตอรีโน
10732เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับรามอน วิกตอรีโน
10733เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับรามอน วิกตอรีโน
10740เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโรแบร์โต้ ฮอนโก
10741เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโรแบร์โต้ ฮอนโก
10742เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโรแบร์โต้ ฮอนโก
10743เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโรแบร์โต้ ฮอนโก
10760เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโรแบร์โต้ คาร์ลอส
10761เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโรแบร์โต้ คาร์ลอส
10762เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโรแบร์โต้ คาร์ลอส
10763เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโรแบร์โต้ คาร์ลอส
10770เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับมอริเอนเตส
10771เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับมอริเอนเตส
10772เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับมอริเอนเตส
10773เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับมอริเอนเตส
10780เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับกูติ
10781เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับกูติ
10782เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับกูติ
10783เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับกูติ
10800เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับลูกยิงบอลลอยต่ำของนิตตะ ชุน
10801เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับลูกยิงบอลลอยต่ำของนิตตะ ชุน
10802เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับลูกยิงบอลลอยต่ำของนิตตะ ชุน
10803เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับลูกยิงบอลลอยต่ำของนิตตะ ชุน
10810เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับตัดบอลของอิชิซากิ เรียว
10811เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับตัดบอลของอิชิซากิ เรียว
10812เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับตัดบอลของอิชิซากิ เรียว
10813เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับตัดบอลของอิชิซากิ เรียว
10820เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับชิ่งหนึ่งสองของฮิโนะ เรียวมะ
10821เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับชิ่งหนึ่งสองของฮิโนะ เรียวมะ
10822เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับชิ่งหนึ่งสองของฮิโนะ เรียวมะ
10823เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับชิ่งหนึ่งสองของฮิโนะ เรียวมะ
10830เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับยิงของไบรอัน ครัฟฟอร์ท
10831เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับยิงของไบรอัน ครัฟฟอร์ท
10832เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับยิงของไบรอัน ครัฟฟอร์ท
10833เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับยิงของไบรอัน ครัฟฟอร์ท
10840เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับยิงของโอโซระ ซึบาสะ
10841เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับยิงของโอโซระ ซึบาสะ
10842เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับยิงของโอโซระ ซึบาสะ
10843เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับยิงของโอโซระ ซึบาสะ
10850เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
10851เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
10852เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
10853เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
10860เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
10861เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
10862เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
10863เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
10870เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
10871เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
10872เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
10873เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
10880เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับส่งบอลของซาวาดะ ทาเคชิ
10881เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับส่งบอลของซาวาดะ ทาเคชิ
10882เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับส่งบอลของซาวาดะ ทาเคชิ
10883เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับส่งบอลของซาวาดะ ทาเคชิ
10890เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับรับบอลของวากาบายาชิ เก็นโซ
10891เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับรับบอลของวากาบายาชิ เก็นโซ
10892เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับรับบอลของวากาบายาชิ เก็นโซ
10893เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับรับบอลของวากาบายาชิ เก็นโซ
10900เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
10901เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
10902เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
10903เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
10910เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
10911เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
10912เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
10913เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
10920เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับชนะ กรสวัสดิ์
10921เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับชนะ กรสวัสดิ์
10922เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับชนะ กรสวัสดิ์
10923เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับชนะ กรสวัสดิ์
10930เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับวัลแคน
10931เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับวัลแคน
10932เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับวัลแคน
10933เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับวัลแคน
10940เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับชาอินชอน
10941เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับชาอินชอน
10942เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับชาอินชอน
10943เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับชาอินชอน
10950เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับเฮลมัน คาลตซ์
10951เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับเฮลมัน คาลตซ์
10952เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับเฮลมัน คาลตซ์
10953เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับเฮลมัน คาลตซ์
10960เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับอิชิซากิ เรียว
10961เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับอิชิซากิ เรียว
10962เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับอิชิซากิ เรียว
10963เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับอิชิซากิ เรียว
10970เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับเฟยเสียง
10971เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับเฟยเสียง
10972เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับเฟยเสียง
10973เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับเฟยเสียง
10980เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
10981เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
10982เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
10983เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
10990เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับสกุล กรสวัสดิ์
10991เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับสกุล กรสวัสดิ์
10992เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับสกุล กรสวัสดิ์
10993เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับสกุล กรสวัสดิ์
11000เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับริวัล
11001เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับริวัล
11002เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับริวัล
11003เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับริวัล
11010เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับกัลแวน
11011เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับกัลแวน
11012เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับกัลแวน
11013เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับกัลแวน
11020เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
11021เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
11022เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
11023เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
11030เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
11031เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
11032เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
11033เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
11040เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับกัลแวน
11041เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับกัลแวน
11042เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับกัลแวน
11043เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับกัลแวน
11050เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
11051เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
11052เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
11053เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
11060เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
11061เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
11062เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
11063เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
11070เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
11071เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
11072เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
11073เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
11080เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
11081เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
11082เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
11083เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
11090เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
11091เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
11092เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
11093เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
11100เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับหลุยส์ นโปเลียน
11101เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับหลุยส์ นโปเลียน
11102เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับหลุยส์ นโปเลียน
11103เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับหลุยส์ นโปเลียน
11110เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
11111เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
11112เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
11113เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
11120เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับฮวน ดิแอซ
11121เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับฮวน ดิแอซ
11122เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับฮวน ดิแอซ
11123เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับฮวน ดิแอซ
11130เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเลโอ
11131เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเลโอ
11132เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเลโอ
11133เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเลโอ
11140เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
11141เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
11142เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
11143เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
11150เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับลียองอึน
11151เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับลียองอึน
11152เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับลียองอึน
11153เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับลียองอึน
11160เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
11161เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
11162เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
11163เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
11170เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับนาตูเรซ่า
11171เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับนาตูเรซ่า
11172เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับนาตูเรซ่า
11173เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับนาตูเรซ่า
11180เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับมานเฟรด มาร์กัส
11181เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับมานเฟรด มาร์กัส
11182เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับมานเฟรด มาร์กัส
11183เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับมานเฟรด มาร์กัส
11190เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับจิโต ฮิโรชิ
11191เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับจิโต ฮิโรชิ
11192เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับจิโต ฮิโรชิ
11193เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับจิโต ฮิโรชิ
11200เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับนิตตะ ชุน
11201เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับนิตตะ ชุน
11202เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับนิตตะ ชุน
11203เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับนิตตะ ชุน
11210เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
11211เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
11212เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
11213เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
11220เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับมานเฟรด มาร์กัส
11221เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับมานเฟรด มาร์กัส
11222เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับมานเฟรด มาร์กัส
11223เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับมานเฟรด มาร์กัส
11230เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
11231เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
11232เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
11233เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
11240เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
11241เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
11242เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
11243เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
11250เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับชาอินชอน
11251เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับชาอินชอน
11252เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับชาอินชอน
11253เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับชาอินชอน
11260เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับสเตฟาน เลวิน
11261เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับสเตฟาน เลวิน
11262เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับสเตฟาน เลวิน
11263เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับสเตฟาน เลวิน
11270เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับซาโนะ มิซึรุ
11271เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับซาโนะ มิซึรุ
11272เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับซาโนะ มิซึรุ
11273เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับซาโนะ มิซึรุ
11280เสริมท่าไม้ตายบอลฟักทอง (N) +5
11281เสริมท่าไม้ตายบอลฟักทอง (R) +5
11282เสริมท่าไม้ตายบอลฟักทอง (SR) +5
11283เสริมท่าไม้ตายบอลฟักทอง (SSR) +5
11290เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับซาโนะ มิซึรุ
11291เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับซาโนะ มิซึรุ
11292เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับซาโนะ มิซึรุ
11293เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับซาโนะ มิซึรุ
11300เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
11301เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
11302เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
11303เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
11310เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับคิชิดะ ทาเคชิ
11311เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับคิชิดะ ทาเคชิ
11312เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับคิชิดะ ทาเคชิ
11313เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับคิชิดะ ทาเคชิ
11320เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับมิซากิ ทาโร่
11321เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับมิซากิ ทาโร่
11322เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับมิซากิ ทาโร่
11323เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับมิซากิ ทาโร่
11330เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับอิกาว่า กาคุโตะ
11331เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับอิกาว่า กาคุโตะ
11332เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับอิกาว่า กาคุโตะ
11333เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับอิกาว่า กาคุโตะ
11340เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
11341เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
11342เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
11343เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
11350เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับอาโออิ ชินโง
11351เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับอาโออิ ชินโง
11352เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับอาโออิ ชินโง
11353เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับอาโออิ ชินโง
11360เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
11361เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
11362เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
11363เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
11370เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
11371เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
11372เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
11373เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
11380เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับโซดะ มาโกโตะ
11381เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับโซดะ มาโกโตะ
11382เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับโซดะ มาโกโตะ
11383เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับโซดะ มาโกโตะ
11390เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
11391เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
11392เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
11393เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
11400เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับรามอน วิกตอรีโน
11401เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับรามอน วิกตอรีโน
11402เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับรามอน วิกตอรีโน
11403เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับรามอน วิกตอรีโน
11410เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับอลัน ปัสกาล
11411เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับอลัน ปัสกาล
11412เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับอลัน ปัสกาล
11413เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับอลัน ปัสกาล
11420เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับเกิร์ท ไคเซอร์
11421เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับเกิร์ท ไคเซอร์
11422เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับเกิร์ท ไคเซอร์
11423เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับเกิร์ท ไคเซอร์
11430เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับรืด คลินส์มัน
11431เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับรืด คลินส์มัน
11432เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับรืด คลินส์มัน
11433เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับรืด คลินส์มัน
11440เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเลี้ยงบอล
11441เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเลี้ยงบอล
11442เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเลี้ยงบอล
11443เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเลี้ยงบอล
11450เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับยิง
11451เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับยิง
11452เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับยิง
11453เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับยิง
11460เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับส่งบอล
11461เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับส่งบอล
11462เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับส่งบอล
11463เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับส่งบอล
11470เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับแย่งบอล
11471เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับแย่งบอล
11472เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับแย่งบอล
11473เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับแย่งบอล
11480เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับสกัดบอล
11481เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับสกัดบอล
11482เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับสกัดบอล
11483เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับสกัดบอล
11490เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับตัดบอล
11491เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับตัดบอล
11492เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับตัดบอล
11493เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับตัดบอล
11500เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับต่อยบอล
11501เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับต่อยบอล
11502เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับต่อยบอล
11503เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับต่อยบอล
11510เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับรับบอล
11511เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับรับบอล
11512เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับรับบอล
11513เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับรับบอล
11520เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเกิร์ท ไคเซอร์
11521เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเกิร์ท ไคเซอร์
11522เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเกิร์ท ไคเซอร์
11523เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเกิร์ท ไคเซอร์
11530เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโยวาน เลนเซนบริงค์
11531เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโยวาน เลนเซนบริงค์
11532เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโยวาน เลนเซนบริงค์
11533เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโยวาน เลนเซนบริงค์
11540เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับรืด คลินส์มัน
11541เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับรืด คลินส์มัน
11542เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับรืด คลินส์มัน
11543เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับรืด คลินส์มัน
11550เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับลีออน ดิค
11551เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับลีออน ดิค
11552เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับลีออน ดิค
11553เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับลีออน ดิค
11560เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับฮานส์ โดลแมน
11561เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับฮานส์ โดลแมน
11562เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับฮานส์ โดลแมน
11563เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับฮานส์ โดลแมน
11570เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเปเป้
11571เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเปเป้
11572เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเปเป้
11573เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเปเป้
11580เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับการ์เซีย
11581เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับการ์เซีย
11582เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับการ์เซีย
11583เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับการ์เซีย
11590เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับซัวเรซ
11591เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับซัวเรซ
11592เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับซัวเรซ
11593เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับซัวเรซ
11600เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับอาร์เบซ
11601เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับอาร์เบซ
11602เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับอาร์เบซ
11603เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับอาร์เบซ
11610เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโลเปซ
11611เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโลเปซ
11612เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโลเปซ
11613เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโลเปซ
11620เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับซาราโกซา
11621เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับซาราโกซา
11622เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับซาราโกซา
11623เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับซาราโกซา
11630เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
11631เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
11632เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
11633เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
11640เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับเอ็ดการ์ ดาวิดส์
11641เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับเอ็ดการ์ ดาวิดส์
11642เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับเอ็ดการ์ ดาวิดส์
11643เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับเอ็ดการ์ ดาวิดส์
11650เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับจอร์โจ คิเอลลินี
11651เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับจอร์โจ คิเอลลินี
11652เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับจอร์โจ คิเอลลินี
11653เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับจอร์โจ คิเอลลินี
11660เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับดาวิด เทรเซเกต์
11661เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับดาวิด เทรเซเกต์
11662เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับดาวิด เทรเซเกต์
11663เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับดาวิด เทรเซเกต์
11670เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับอิกาว่า กาคุโตะ
11671เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับอิกาว่า กาคุโตะ
11672เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับอิกาว่า กาคุโตะ
11673เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับอิกาว่า กาคุโตะ
11680เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับจิออร์จิ
11681เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับจิออร์จิ
11682เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับจิออร์จิ
11683เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับจิออร์จิ
11690เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเซนัลโด้
11691เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเซนัลโด้
11692เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเซนัลโด้
11693เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเซนัลโด้
11700เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10
11701เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10
11702เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10
11703เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10
11710เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับมิสึกิ จุน
11711เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับมิสึกิ จุน
11712เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับมิสึกิ จุน
11713เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับมิสึกิ จุน
11720เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
11721เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
11722เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
11723เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
11730เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับโมริซากิ ยูโซ
11731เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับโมริซากิ ยูโซ
11732เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับโมริซากิ ยูโซ
11733เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับโมริซากิ ยูโซ
11740เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับเลี้ยงบอล
11741เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับเลี้ยงบอล
11742เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับเลี้ยงบอล
11743เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับเลี้ยงบอล
11750เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับยิง
11751เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับยิง
11752เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับยิง
11753เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับยิง
11760เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับส่งบอล
11761เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับส่งบอล
11762เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับส่งบอล
11763เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับส่งบอล
11770เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับแย่งบอล
11771เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับแย่งบอล
11772เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับแย่งบอล
11773เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับแย่งบอล
11780เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับสกัดบอล
11781เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับสกัดบอล
11782เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับสกัดบอล
11783เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับสกัดบอล
11790เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับตัดบอล
11791เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับตัดบอล
11792เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับตัดบอล
11793เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับตัดบอล
11800เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับต่อยบอล
11801เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับต่อยบอล
11802เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับต่อยบอล
11803เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับต่อยบอล
11810เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับรับบอล
11811เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับรับบอล
11812เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับรับบอล
11813เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับรับบอล
11820เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับยูเลียโน กอซซ่า
11821เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับยูเลียโน กอซซ่า
11822เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับยูเลียโน กอซซ่า
11823เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับยูเลียโน กอซซ่า
11830เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
11831เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
11832เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
11833เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
11840เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับมาร์ค โอไวรัน
11841เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับมาร์ค โอไวรัน
11842เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับมาร์ค โอไวรัน
11843เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับมาร์ค โอไวรัน
11850เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับชิ่งหนึ่งสอง
11851เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับชิ่งหนึ่งสอง
11852เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับชิ่งหนึ่งสอง
11853เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับชิ่งหนึ่งสอง
11860เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (N) +20
11861เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (R) +20
11862เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (SR) +20
11863เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (SSR) +20
11870เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับอู๋จื้อเหริน
11871เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับอู๋จื้อเหริน
11872เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับอู๋จื้อเหริน
11873เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับอู๋จื้อเหริน
11880เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับฟ้าลั่น กรสวัสดิ์
11881เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับฟ้าลั่น กรสวัสดิ์
11882เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับฟ้าลั่น กรสวัสดิ์
11883เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับฟ้าลั่น กรสวัสดิ์
11890เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (N) +5
11891เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (R) +5
11892เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (SR) +5
11893เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (SSR) +5
11900เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับฮิโนะ เรียวมะ
11901เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับฮิโนะ เรียวมะ
11902เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับฮิโนะ เรียวมะ
11903เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับฮิโนะ เรียวมะ
11910เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
11911เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
11912เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
11913เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
11920เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
11921เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
11922เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
11923เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
11930เสริมท่าไม้ตายช็อคโกแลตบอล (N) +20
11931เสริมท่าไม้ตายช็อคโกแลตบอล (R) +20
11932เสริมท่าไม้ตายช็อคโกแลตบอล (SR) +20
11933เสริมท่าไม้ตายช็อคโกแลตบอล (SSR) +20
11934เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (N)
11935เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (R)
11936เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (SR)
11937เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (SSR)
11940เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับอัลแบร์โต้
11941เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับอัลแบร์โต้
11942เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับอัลแบร์โต้
11943เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับอัลแบร์โต้
11950เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับกาซากรันเด้
11951เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับกาซากรันเด้
11952เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับกาซากรันเด้
11953เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับกาซากรันเด้
11960เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับราดุงก้า
11961เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับราดุงก้า
11962เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับราดุงก้า
11963เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับราดุงก้า
11970เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับราดุงก้า
11971เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับราดุงก้า
11972เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับราดุงก้า
11973เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับราดุงก้า
11980เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับราดุงก้า
11981เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับราดุงก้า
11982เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับราดุงก้า
11983เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับราดุงก้า
11990เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับอิชิซากิ เรียว
11991เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับอิชิซากิ เรียว
11992เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับอิชิซากิ เรียว
11993เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับอิชิซากิ เรียว
12000เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
12001เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
12002เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
12003เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
12010เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
12011เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
12012เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
12013เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
12020เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
12021เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
12022เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
12023เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
12030เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับโรแบร์โต้ ฮอนโก
12031เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับโรแบร์โต้ ฮอนโก
12032เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับโรแบร์โต้ ฮอนโก
12033เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับโรแบร์โต้ ฮอนโก
12040เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
12041เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
12042เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
12043เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
12050เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับเลโอ
12051เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับเลโอ
12052เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับเลโอ
12053เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับเลโอ
12060เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับเปเป้
12061เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับเปเป้
12062เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับเปเป้
12063เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับเปเป้
12070เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับมาเทโอ
12071เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับมาเทโอ
12072เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับมาเทโอ
12073เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับมาเทโอ
12080เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับยูเลียโน กอซซ่า
12081เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับยูเลียโน กอซซ่า
12082เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับยูเลียโน กอซซ่า
12083เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับยูเลียโน กอซซ่า
12090เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับโบแบง
12091เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับโบแบง
12092เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับโบแบง
12093เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับโบแบง
12100เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับอิชิซากิ เรียว
12101เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับอิชิซากิ เรียว
12102เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับอิชิซากิ เรียว
12103เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับอิชิซากิ เรียว
12110เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
12111เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
12112เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
12113เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
12120เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับโรแบร์โต้ ฮอนโก
12121เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับโรแบร์โต้ ฮอนโก
12122เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับโรแบร์โต้ ฮอนโก
12123เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับโรแบร์โต้ ฮอนโก
12130เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
12131เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
12132เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
12133เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับวากาบายาชิ เก็นโซ
12140เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับวัลแคน
12141เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับวัลแคน
12142เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับวัลแคน
12143เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับวัลแคน
12150เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3
12151เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3
12152เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3
12153เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3
12160เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับโรนัลดินโญ่
12161เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับโรนัลดินโญ่
12162เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับโรนัลดินโญ่
12163เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับโรนัลดินโญ่
12170เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับริวัลโด้
12171เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับริวัลโด้
12172เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับริวัลโด้
12173เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับริวัลโด้
12180เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับโรบินโญ่
12181เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับโรบินโญ่
12182เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับโรบินโญ่
12183เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับโรบินโญ่
12400เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับซาลินาส
12401เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับซาลินาส
12402เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับซาลินาส
12403เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับซาลินาส
12410เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับกอร์โดบา กอนซาเลส
12411เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับกอร์โดบา กอนซาเลส
12412เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับกอร์โดบา กอนซาเลส
12413เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับกอร์โดบา กอนซาเลส
12420เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเพโดร ฟอนเซกา
12421เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเพโดร ฟอนเซกา
12422เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเพโดร ฟอนเซกา
12423เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเพโดร ฟอนเซกา
12430เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับมาร์คอส อัลมีจา
12431เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับมาร์คอส อัลมีจา
12432เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับมาร์คอส อัลมีจา
12433เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับมาร์คอส อัลมีจา
12440เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอล (N)
12441เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอล (R)
12442เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอล (SR)
12443เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอล (SSR)
12450เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับกอร์โดบา กอนซาเลส
12451เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับกอร์โดบา กอนซาเลส
12452เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับกอร์โดบา กอนซาเลส
12453เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับกอร์โดบา กอนซาเลส
12460เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับเพโดร ฟอนเซกา
12461เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับเพโดร ฟอนเซกา
12462เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับเพโดร ฟอนเซกา
12463เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับเพโดร ฟอนเซกา
12470เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับมาร์คอส อัลมีจา
12471เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับมาร์คอส อัลมีจา
12472เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับมาร์คอส อัลมีจา
12473เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับมาร์คอส อัลมีจา
12480เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับยิงโดยเฉพาะ (N)
12481เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับยิงโดยเฉพาะ (R)
12482เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับยิงโดยเฉพาะ (SR)
12483เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับยิงโดยเฉพาะ (SSR)
12490เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับเลี้ยงบอลโดยเฉพาะ (N)
12491เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับเลี้ยงบอลโดยเฉพาะ (R)
12492เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับเลี้ยงบอลโดยเฉพาะ (SR)
12493เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับเลี้ยงบอลโดยเฉพาะ (SSR)
12500เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับลูกยิงบอลลอยสูงโดยเฉพาะ (N)
12501เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับลูกยิงบอลลอยสูงโดยเฉพาะ (R)
12502เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับลูกยิงบอลลอยสูงโดยเฉพาะ (SR)
12503เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับลูกยิงบอลลอยสูงโดยเฉพาะ (SSR)
12510เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับลูกยิงบอลลอยต่ำโดยเฉพาะ (N)
12511เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับลูกยิงบอลลอยต่ำโดยเฉพาะ (R)
12512เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับลูกยิงบอลลอยต่ำโดยเฉพาะ (SR)
12513เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับลูกยิงบอลลอยต่ำโดยเฉพาะ (SSR)
12520เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับส่งบอลโดยเฉพาะ (N)
12521เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับส่งบอลโดยเฉพาะ (R)
12522เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับส่งบอลโดยเฉพาะ (SR)
12523เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับส่งบอลโดยเฉพาะ (SSR)
12530เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับแย่งบอลโดยเฉพาะ (N)
12531เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับแย่งบอลโดยเฉพาะ (R)
12532เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับแย่งบอลโดยเฉพาะ (SR)
12533เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับแย่งบอลโดยเฉพาะ (SSR)
12540เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับสกัดบอลโดยเฉพาะ (N)
12541เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับสกัดบอลโดยเฉพาะ (R)
12542เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับสกัดบอลโดยเฉพาะ (SR)
12543เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับสกัดบอลโดยเฉพาะ (SSR)
12550เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับตัดบอลโดยเฉพาะ (N)
12551เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับตัดบอลโดยเฉพาะ (R)
12552เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับตัดบอลโดยเฉพาะ (SR)
12553เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับตัดบอลโดยเฉพาะ (SSR)
12560เสริมท่าไม้ตายบอลดำสำหรับชิ่งหนึ่งสองโดยเฉพาะ (N)
12561เสริมท่าไม้ตายบอลดำสำหรับชิ่งหนึ่งสองโดยเฉพาะ (R)
12562เสริมท่าไม้ตายบอลดำสำหรับชิ่งหนึ่งสองโดยเฉพาะ (SR)
12563เสริมท่าไม้ตายบอลดำสำหรับชิ่งหนึ่งสองโดยเฉพาะ (SSR)
12570เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับต่อยบอลโดยเฉพาะ (N)
12571เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับต่อยบอลโดยเฉพาะ (R)
12572เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับต่อยบอลโดยเฉพาะ (SR)
12573เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับต่อยบอลโดยเฉพาะ (SSR)
12580เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับรับบอลโดยเฉพาะ (N)
12581เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับรับบอลโดยเฉพาะ (R)
12582เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับรับบอลโดยเฉพาะ (SR)
12583เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอลสำหรับรับบอลโดยเฉพาะ (SSR)
12590เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโทรัม
12591เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโทรัม
12592เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโทรัม
12593เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโทรัม
12600เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
12601เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
12602เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
12603เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
12610เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
12611เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
12612เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
12613เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
12614เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับยิงบอลลอยสูง
12615เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับยิงบอลลอยสูง
12616เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับยิงบอลลอยสูง
12617เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับยิงบอลลอยสูง
12618เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับยิงบอลลอยต่ำ
12619เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับยิงบอลลอยต่ำ
12620เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับยิงบอลลอยต่ำ
12621เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับยิงบอลลอยต่ำ
12622เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับยิงบอลลอยสูง
12623เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับยิงบอลลอยสูง
12624เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับยิงบอลลอยสูง
12625เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับยิงบอลลอยสูง
12626เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับยิงบอลลอยต่ำ
12627เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับยิงบอลลอยต่ำ
12628เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับยิงบอลลอยต่ำ
12629เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับยิงบอลลอยต่ำ
12660เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับมาเทโอ
12661เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับมาเทโอ
12662เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับมาเทโอ
12663เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับมาเทโอ
12680เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโบแบง
12681เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโบแบง
12682เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโบแบง
12683เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโบแบง
12690เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
12691เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
12692เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
12693เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
12700เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
12701เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
12702เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
12703เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
12710เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของมิซากิ ทาโร่
12711เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของมิซากิ ทาโร่
12712เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของมิซากิ ทาโร่
12713เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของมิซากิ ทาโร่
12720เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของวากาชิมัตสึ เคน
12721เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของวากาชิมัตสึ เคน
12722เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของวากาชิมัตสึ เคน
12723เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของวากาชิมัตสึ เคน
12730เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของนิตตะ ชุน
12731เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของนิตตะ ชุน
12732เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของนิตตะ ชุน
12733เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของนิตตะ ชุน
12740เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของอิกาว่า กาคุโตะ
12741เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของอิกาว่า กาคุโตะ
12742เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของอิกาว่า กาคุโตะ
12743เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของอิกาว่า กาคุโตะ
12750เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของมิสึกิ จุน
12751เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของมิสึกิ จุน
12752เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของมิสึกิ จุน
12753เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของมิสึกิ จุน
12760เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของมัตสึยาม่า ฮิคารุ
12761เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของมัตสึยาม่า ฮิคารุ
12762เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของมัตสึยาม่า ฮิคารุ
12763เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของมัตสึยาม่า ฮิคารุ
12770เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของอิซาว่า มาโมรุ
12771เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของอิซาว่า มาโมรุ
12772เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของอิซาว่า มาโมรุ
12773เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของอิซาว่า มาโมรุ
12780เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของโมริซากิ ยูโซ
12781เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของโมริซากิ ยูโซ
12782เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของโมริซากิ ยูโซ
12783เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +9 สำหรับยิงบอลลอยสูงของโมริซากิ ยูโซ
12790เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับอาโออิ ชินโง
12791เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับอาโออิ ชินโง
12792เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับอาโออิ ชินโง
12793เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับอาโออิ ชินโง
12800เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
12801เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
12802เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
12803เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
12810เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับคิชิดะ ทาเคชิ
12811เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับคิชิดะ ทาเคชิ
12812เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับคิชิดะ ทาเคชิ
12813เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับคิชิดะ ทาเคชิ
12820เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
12821เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
12822เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
12823เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับโอโซระ ซึบาสะ
12830เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
12831เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
12832เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
12833เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
12840เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับอาโออิ ชินโง
12841เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับอาโออิ ชินโง
12842เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับอาโออิ ชินโง
12843เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับอาโออิ ชินโง
12850เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับฮวน ดิแอซ
12851เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับฮวน ดิแอซ
12852เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับฮวน ดิแอซ
12853เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับฮวน ดิแอซ
12860เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
12861เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
12862เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
12863เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
12870เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
12871เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
12872เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
12873เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
12880เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับสเตฟาน เลวิน
12881เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับสเตฟาน เลวิน
12882เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับสเตฟาน เลวิน
12883เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับสเตฟาน เลวิน
12890เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับนิตตะ ชุน
12891เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับนิตตะ ชุน
12892เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับนิตตะ ชุน
12893เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับนิตตะ ชุน
12900เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับโซดะ มาโกโตะ
12901เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับโซดะ มาโกโตะ
12902เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับโซดะ มาโกโตะ
12903เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับโซดะ มาโกโตะ
12910เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับฮิโนะ เรียวมะ
12911เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับฮิโนะ เรียวมะ
12912เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับฮิโนะ เรียวมะ
12913เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับฮิโนะ เรียวมะ
12920เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับรามอน วิกตอรีโน
12921เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับรามอน วิกตอรีโน
12922เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับรามอน วิกตอรีโน
12923เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับรามอน วิกตอรีโน
12930เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
12931เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
12932เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
12933เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับซีโน เออร์นันเดซ
12940เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
12941เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
12942เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
12943เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
12950เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับร็อบสัน
12951เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับร็อบสัน
12952เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับร็อบสัน
12953เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับร็อบสัน
12960เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
12961เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
12962เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
12963เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับอิซาว่า มาโมรุ
12970เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับโบรลิน
12971เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับโบรลิน
12972เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับโบรลิน
12973เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับโบรลิน
12980เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับโทรัม
12981เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับโทรัม
12982เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับโทรัม
12983เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับโทรัม
12990เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +15
12991เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +15
12992เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +15
12993เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +15
13000เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโซกะ ยูจิ
13001เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโซกะ ยูจิ
13002เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโซกะ ยูจิ
13003เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโซกะ ยูจิ
13010เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับโซกะ ยูจิ
13011เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับโซกะ ยูจิ
13012เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับโซกะ ยูจิ
13013เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับโซกะ ยูจิ
13020เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับมิคาเอล
13021เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับมิคาเอล
13022เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับมิคาเอล
13023เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับมิคาเอล
13030เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับมิคาเอล
13031เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับมิคาเอล
13032เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับมิคาเอล
13033เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับมิคาเอล
13040เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับราฟาเอล
13041เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับราฟาเอล
13042เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับราฟาเอล
13043เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับราฟาเอล
13050เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับราฟาเอล
13051เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับราฟาเอล
13052เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับราฟาเอล
13053เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับราฟาเอล
13060เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับชิ่งหนึ่งสอง
13061เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับชิ่งหนึ่งสอง
13062เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับชิ่งหนึ่งสอง
13063เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับชิ่งหนึ่งสอง
13070เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
13071เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
13072เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
13073เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
13080เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับเฮลมัน คาลตซ์
13081เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับเฮลมัน คาลตซ์
13082เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับเฮลมัน คาลตซ์
13083เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับเฮลมัน คาลตซ์
13090เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับชไวน์ ไทเกอร์บราน
13091เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับชไวน์ ไทเกอร์บราน
13092เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับชไวน์ ไทเกอร์บราน
13093เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับชไวน์ ไทเกอร์บราน
13100เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับมาริโอ้ เกอเธ่
13101เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับมาริโอ้ เกอเธ่
13102เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับมาริโอ้ เกอเธ่
13103เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับมาริโอ้ เกอเธ่
13110เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
13111เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
13112เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
13113เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับดิวเตอร์ มูลเลอร์
13120เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับนาตูเรซ่า
13121เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับนาตูเรซ่า
13122เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับนาตูเรซ่า
13123เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับนาตูเรซ่า
13130เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับริวัล
13131เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับริวัล
13132เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับริวัล
13133เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับริวัล
13140เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับราดุงก้า
13141เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับราดุงก้า
13142เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับราดุงก้า
13143เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับราดุงก้า
13150เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับอัลแบร์โต้
13151เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับอัลแบร์โต้
13152เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับอัลแบร์โต้
13153เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับอัลแบร์โต้
13160เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับซาลินาส
13161เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับซาลินาส
13162เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับซาลินาส
13163เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับซาลินาส
13170เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับเลโอ
13171เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับเลโอ
13172เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับเลโอ
13173เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับเลโอ
13180เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับเปเป้
13181เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับเปเป้
13182เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับเปเป้
13183เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับเปเป้
13190เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับเควิน ชมิดท์
13191เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับเควิน ชมิดท์
13192เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับเควิน ชมิดท์
13193เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับเควิน ชมิดท์
13200เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับเอริก ชมิดท์
13201เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับเอริก ชมิดท์
13202เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับเอริก ชมิดท์
13203เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับเอริก ชมิดท์
13210เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
13211เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
13212เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
13213เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับคาร์ลอส ซันตาน่า
13220เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับกาซากรันเด้
13221เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับกาซากรันเด้
13222เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับกาซากรันเด้
13223เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับกาซากรันเด้
13230เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับเซนัลโด้
13231เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับเซนัลโด้
13232เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับเซนัลโด้
13233เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับเซนัลโด้
13240เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับจิออร์จิ
13241เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับจิออร์จิ
13242เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับจิออร์จิ
13243เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับจิออร์จิ
13250เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
13251เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
13252เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
13253เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับฟรานซ์ เชสเตอร์
13260เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับมานเฟรด มาร์กัส
13261เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับมานเฟรด มาร์กัส
13262เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับมานเฟรด มาร์กัส
13263เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับมานเฟรด มาร์กัส
13270เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับดาบี้
13271เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับดาบี้
13272เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับดาบี้
13273เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับดาบี้
13280เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับดาบี้
13281เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับดาบี้
13282เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับดาบี้
13283เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับดาบี้
13290เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับฮูโก้ รามิเรซ
13291เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับฮูโก้ รามิเรซ
13292เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับฮูโก้ รามิเรซ
13293เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับฮูโก้ รามิเรซ
13300เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับฮูโก้ รามิเรซ
13301เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับฮูโก้ รามิเรซ
13302เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับฮูโก้ รามิเรซ
13303เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับฮูโก้ รามิเรซ
13310เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับดาบี้
13311เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับดาบี้
13312เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับดาบี้
13313เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับดาบี้
13320เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับโทรัม
13321เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับโทรัม
13322เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับโทรัม
13323เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับโทรัม
13330เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
13331เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
13332เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
13333เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับซาลวาทอเร เจนตีเล
13340เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
13341เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
13342เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
13343เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
13350เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
13351เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
13352เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
13353เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
13360เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
13361เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
13362เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
13363เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
13370เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับไลคาร์ล
13371เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับไลคาร์ล
13372เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับไลคาร์ล
13373เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับไลคาร์ล
13380เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับไลคาร์ล
13381เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับไลคาร์ล
13382เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับไลคาร์ล
13383เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับไลคาร์ล
13390เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับไลคาร์ล
13391เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับไลคาร์ล
13392เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับไลคาร์ล
13393เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับไลคาร์ล
13400เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับฮาส
13401เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับฮาส
13402เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับฮาส
13403เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับฮาส
13410เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับฮาส
13411เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับฮาส
13412เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับฮาส
13413เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับฮาส
13420เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับคริสเตียนเซน
13421เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับคริสเตียนเซน
13422เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับคริสเตียนเซน
13423เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับคริสเตียนเซน
13430เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับคริสเตียนเซน
13431เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับคริสเตียนเซน
13432เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับคริสเตียนเซน
13433เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับคริสเตียนเซน
13440เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
13441เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
13442เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
13443เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับคาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์
13450เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับสเตฟาน เลวิน
13451เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับสเตฟาน เลวิน
13452เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับสเตฟาน เลวิน
13453เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับสเตฟาน เลวิน
13460เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับเลี้ยงบอล
13461เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับเลี้ยงบอล
13462เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับเลี้ยงบอล
13463เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับเลี้ยงบอล
13470เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับยิง
13471เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับยิง
13472เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับยิง
13473เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับยิง
13480เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับส่งบอล
13481เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับส่งบอล
13482เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับส่งบอล
13483เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับส่งบอล
13490เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับแย่งบอล
13491เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับแย่งบอล
13492เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับแย่งบอล
13493เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับแย่งบอล
13500เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับสกัดบอล
13501เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับสกัดบอล
13502เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับสกัดบอล
13503เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับสกัดบอล
13510เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับตัดบอล
13511เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับตัดบอล
13512เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับตัดบอล
13513เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับตัดบอล
13520เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับต่อยบอล
13521เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับต่อยบอล
13522เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับต่อยบอล
13523เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับต่อยบอล
13530เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับรับบอล
13531เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับรับบอล
13532เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับรับบอล
13533เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับรับบอล
13540เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับยิงบอลลอยสูง
13541เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับยิงบอลลอยสูง
13542เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับยิงบอลลอยสูง
13543เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับยิงบอลลอยสูง
13550เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับยิงบอลลอยต่ำ
13551เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับยิงบอลลอยต่ำ
13552เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับยิงบอลลอยต่ำ
13553เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับยิงบอลลอยต่ำ
13560เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับชิ่งหนึ่งสอง
13561เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับชิ่งหนึ่งสอง
13562เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับชิ่งหนึ่งสอง
13563เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับชิ่งหนึ่งสอง
13570เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเจ.เจ โอชาร์ด
13571เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเจ.เจ โอชาร์ด
13572เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเจ.เจ โอชาร์ด
13573เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเจ.เจ โอชาร์ด
13580เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับเจ.เจ โอชาร์ด
13581เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับเจ.เจ โอชาร์ด
13582เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับเจ.เจ โอชาร์ด
13583เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับเจ.เจ โอชาร์ด
13590เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับมิซากิ ทาโร่
13591เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับมิซากิ ทาโร่
13592เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับมิซากิ ทาโร่
13593เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับมิซากิ ทาโร่
13600เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับบุนนาค สิงห์ประเสริฐ
13601เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับบุนนาค สิงห์ประเสริฐ
13602เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับบุนนาค สิงห์ประเสริฐ
13603เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับบุนนาค สิงห์ประเสริฐ
13610เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับบุนนาค สิงห์ประเสริฐ
13611เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับบุนนาค สิงห์ประเสริฐ
13612เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับบุนนาค สิงห์ประเสริฐ
13613เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับบุนนาค สิงห์ประเสริฐ
13620เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับมาร์ค โอไวรัน
13621เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับมาร์ค โอไวรัน
13622เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับมาร์ค โอไวรัน
13623เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับมาร์ค โอไวรัน
13630เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับชาอินชอน
13631เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับชาอินชอน
13632เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับชาอินชอน
13633เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับชาอินชอน
13640เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับอคิลลีส โรมาโน
13641เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับอคิลลีส โรมาโน
13642เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับอคิลลีส โรมาโน
13643เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับอคิลลีส โรมาโน
13650เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
13651เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
13652เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
13653เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
13660เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับอคิลลีส โรมาโน
13661เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับอคิลลีส โรมาโน
13662เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับอคิลลีส โรมาโน
13663เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับอคิลลีส โรมาโน
13670เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับอคิลลีส โรมาโน
13671เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับอคิลลีส โรมาโน
13672เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับอคิลลีส โรมาโน
13673เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับอคิลลีส โรมาโน
13680เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
13681เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
13682เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
13683เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
13690เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
13691เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
13692เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
13693เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
13700เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
13701เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
13702เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
13703เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
13710เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
13711เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
13712เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
13713เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับเซี้ยวจุ่งกวง
13720เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับลียองอึน
13721เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับลียองอึน
13722เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับลียองอึน
13723เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับลียองอึน
13730เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับลียองอึน
13731เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับลียองอึน
13732เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับลียองอึน
13733เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับลียองอึน
13740เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับลียองอึน
13741เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับลียองอึน
13742เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับลียองอึน
13743เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับลียองอึน
13750เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
13751เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
13752เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
13753เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
13760เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
13761เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
13762เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
13763เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับเอล ซิด ปิแอร์
13770เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับเปเป้
13771เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับเปเป้
13772เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับเปเป้
13773เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับเปเป้
13780เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
13781เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
13782เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
13783เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับมัตสึยาม่า ฮิคารุ
13790เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับโมริซากิ ยูโซ
13791เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับโมริซากิ ยูโซ
13792เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับโมริซากิ ยูโซ
13793เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับโมริซากิ ยูโซ
13800เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับฌอง แบพติสท์ ฮิวโก้
13801เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับฌอง แบพติสท์ ฮิวโก้
13802เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับฌอง แบพติสท์ ฮิวโก้
13803เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับฌอง แบพติสท์ ฮิวโก้
13810เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับจัสต์ ฮิดาลโก้
13811เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับจัสต์ ฮิดาลโก้
13812เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับจัสต์ ฮิดาลโก้
13813เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับจัสต์ ฮิดาลโก้
13820เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับจัสต์ ฮิดาลโก้
13821เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับจัสต์ ฮิดาลโก้
13822เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับจัสต์ ฮิดาลโก้
13823เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับจัสต์ ฮิดาลโก้
13830เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับฌอง แบพติสท์ ฮิวโก้
13831เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับฌอง แบพติสท์ ฮิวโก้
13832เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับฌอง แบพติสท์ ฮิวโก้
13833เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับฌอง แบพติสท์ ฮิวโก้
13840เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (N) +25
13841เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (R) +25
13842เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (SR) +25
13843เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (SSR) +25
13850เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับโซดะ มาโกโตะ
13851เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับโซดะ มาโกโตะ
13852เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับโซดะ มาโกโตะ
13853เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับโซดะ มาโกโตะ
13860เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
13861เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
13862เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
13863เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
13870เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับคิสุงิ เทปเป
13871เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับคิสุงิ เทปเป
13872เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับคิสุงิ เทปเป
13873เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับคิสุงิ เทปเป
13880เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับคิสุงิ เทปเป
13881เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับคิสุงิ เทปเป
13882เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับคิสุงิ เทปเป
13883เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับคิสุงิ เทปเป
13890เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับมิสึกิ จุน
13891เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับมิสึกิ จุน
13892เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับมิสึกิ จุน
13893เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับมิสึกิ จุน
13900เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
13901เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
13902เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
13903เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
13910เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับเลโอ
13911เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับเลโอ
13912เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับเลโอ
13913เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับเลโอ
13920เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับอิกาว่า ฮายาโตะ
13921เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับอิกาว่า ฮายาโตะ
13922เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับอิกาว่า ฮายาโตะ
13923เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับอิกาว่า ฮายาโตะ
13930เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับมิซากิ ทาโร่
13931เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับมิซากิ ทาโร่
13932เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับมิซากิ ทาโร่
13933เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับมิซากิ ทาโร่
13940เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับนิตตะ ชุน
13941เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับนิตตะ ชุน
13942เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับนิตตะ ชุน
13943เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับนิตตะ ชุน
13950เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
13951เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
13952เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
13953เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
13960เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
13961เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
13962เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
13963เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับซาวาดะ ทาเคชิ
13970เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
13971เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
13972เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
13973เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับโซริมาจิ คาซึกิ
13980เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
13981เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
13982เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
13983เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับอุระเบะ ฮันจิ
13990เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับโซกะ ยูจิ
13991เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับโซกะ ยูจิ
13992เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับโซกะ ยูจิ
13993เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับโซกะ ยูจิ
14000เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับฌอง แบพติสท์ ฮิวโก้
14001เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับฌอง แบพติสท์ ฮิวโก้
14002เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับฌอง แบพติสท์ ฮิวโก้
14003เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับฌอง แบพติสท์ ฮิวโก้
14010เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับจัสต์ ฮิดาลโก้
14011เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับจัสต์ ฮิดาลโก้
14012เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับจัสต์ ฮิดาลโก้
14013เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับจัสต์ ฮิดาลโก้
14020เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับฮูโก้ รามิเรซ
14021เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับฮูโก้ รามิเรซ
14022เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับฮูโก้ รามิเรซ
14023เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับฮูโก้ รามิเรซ
14030เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
14031เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
14032เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
14033เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับเฟอร์นันโด้ การ์เดล
14040เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับกอร์โดบา กอนซาเลส
14041เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับกอร์โดบา กอนซาเลส
14042เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับกอร์โดบา กอนซาเลส
14043เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับกอร์โดบา กอนซาเลส
14050เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
14051เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
14052เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
14053เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับโจเซฟ แกรนดิออส
14060เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับฮาส
14061เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับฮาส
14062เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับฮาส
14063เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับฮาส
14070เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับคริสเตียนเซน
14071เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับคริสเตียนเซน
14072เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับคริสเตียนเซน
14073เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับคริสเตียนเซน
14080เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับอิกาว่า ฮายาโตะ
14081เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับอิกาว่า ฮายาโตะ
14082เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับอิกาว่า ฮายาโตะ
14083เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับอิกาว่า ฮายาโตะ
14090เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับคิสุงิ เทปเป
14091เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับคิสุงิ เทปเป
14092เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับคิสุงิ เทปเป
14093เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับคิสุงิ เทปเป
14100เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับบรูโน่
14101เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับบรูโน่
14102เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับบรูโน่
14103เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับบรูโน่
14110เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับนากานิชิ ไทจิ
14111เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับนากานิชิ ไทจิ
14112เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับนากานิชิ ไทจิ
14113เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับนากานิชิ ไทจิ
14120เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับรืด คลินส์มัน
14121เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับรืด คลินส์มัน
14122เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับรืด คลินส์มัน
14123เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับรืด คลินส์มัน
14130เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับดาบี้
14131เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับดาบี้
14132เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับดาบี้
14133เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับดาบี้
14140เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับอิกาว่า กาคุโตะ
14141เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับอิกาว่า กาคุโตะ
14142เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับอิกาว่า กาคุโตะ
14143เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับอิกาว่า กาคุโตะ
14150เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับอคิลลีส โรมาโน
14151เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับอคิลลีส โรมาโน
14152เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับอคิลลีส โรมาโน
14153เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับอคิลลีส โรมาโน
14160เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับโรแบร์โต้ คาโรลุส
14161เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับโรแบร์โต้ คาโรลุส
14162เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับโรแบร์โต้ คาโรลุส
14163เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับโรแบร์โต้ คาโรลุส
14170เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
14171เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
14172เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
14173เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับเฮียวงะ โคจิโร่
14180เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับฮวน ดิแอซ
14181เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับฮวน ดิแอซ
14182เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับฮวน ดิแอซ
14183เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับฮวน ดิแอซ
14190เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
14191เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
14192เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
14193เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับไบรอัน ครัฟฟอร์ท
14200เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
14201เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
14202เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
14203เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับริคาโด้ เอสปาดาส
14210เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับมิสึกิ จุน
14211เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับมิสึกิ จุน
14212เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับมิสึกิ จุน
14213เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับมิสึกิ จุน
14220เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
14221เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
14222เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
14223เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับวากาชิมัตสึ เคน
14230เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
14231เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
14232เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
14233เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับทาจิบาน่า มาซาโอะ
14240เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
14241เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
14242เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
14243เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับทาจิบาน่า คาซึโอะ
14250เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับจิโต ฮิโรชิ
14251เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับจิโต ฮิโรชิ
14252เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับจิโต ฮิโรชิ
14253เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับจิโต ฮิโรชิ
14260เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับซาโนะ มิซึรุ
14261เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับซาโนะ มิซึรุ
14262เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับซาโนะ มิซึรุ
14263เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับซาโนะ มิซึรุ
14270เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
14271เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
14272เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
14273เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับอาคาอิ โทเมยะ
14280เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
14281เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
14282เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
14283เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
14290เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
14291เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
14292เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
14293เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
14300เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับหลุยส์ นโปเลียน
14301เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับหลุยส์ นโปเลียน
14302เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับหลุยส์ นโปเลียน
14303เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับหลุยส์ นโปเลียน
14310เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับอลัน ปัสกาล
14311เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับอลัน ปัสกาล
14312เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับอลัน ปัสกาล
14313เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับอลัน ปัสกาล
14320เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับอัลเฟรด ดี เพียซโซลา
14321เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับอัลเฟรด ดี เพียซโซลา
14322เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับอัลเฟรด ดี เพียซโซลา
14323เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับอัลเฟรด ดี เพียซโซลา
14330เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับติอาโก้ รอสซี่
14331เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับติอาโก้ รอสซี่
14332เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับติอาโก้ รอสซี่
14333เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับติอาโก้ รอสซี่
14340เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับวัลแคน
14341เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับวัลแคน
14342เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับวัลแคน
14343เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับวัลแคน
14350เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับมิคาเอล
14351เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับมิคาเอล
14352เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับมิคาเอล
14353เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับมิคาเอล
14360เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับราฟาเอล
14361เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับราฟาเอล
14362เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับราฟาเอล
14363เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับราฟาเอล
14370เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับซัวเรซ
14371เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับซัวเรซ
14372เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับซัวเรซ
14373เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับซัวเรซ
14380เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับซาราโกซา
14381เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับซาราโกซา
14382เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับซาราโกซา
14383เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับซาราโกซา
14390เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับอัลเฟรด ดี เพียซโซลา
14391เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับอัลเฟรด ดี เพียซโซลา
14392เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับอัลเฟรด ดี เพียซโซลา
14393เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับอัลเฟรด ดี เพียซโซลา
14400เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับติอาโก้ รอสซี่
14401เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับติอาโก้ รอสซี่
14402เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับติอาโก้ รอสซี่
14403เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับติอาโก้ รอสซี่
14410เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับบรูโน่
14411เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับบรูโน่
14412เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับบรูโน่
14413เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับบรูโน่
14420เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (N) +5
14421เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (R) +5
14422เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (SR) +5
14423เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (SSR) +5
14430เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (N) +10
14431เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (R) +10
14432เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (SR) +10
14433เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (SSR) +10
14440เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (N) +20
14441เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (R) +20
14442เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (SR) +20
14443เสริมท่าไม้ตายบอลตุ๊กตาหิมะ (SSR) +20
14450เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับอัลเฟรด ดี เพียซโซลา
14451เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับอัลเฟรด ดี เพียซโซลา
14452เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับอัลเฟรด ดี เพียซโซลา
14453เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับอัลเฟรด ดี เพียซโซลา
14460เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับติอาโก้ รอสซี่
14461เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับติอาโก้ รอสซี่
14462เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับติอาโก้ รอสซี่
14463เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับติอาโก้ รอสซี่
14470เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (N) +3
14471เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (R) +3
14472เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (SR) +3
14473เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (SSR) +3
14480เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (N) +10
14481เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (R) +10
14482เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (SR) +10
14483เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (SSR) +10
14490เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (N) +5
14491เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (R) +5
14492เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (SR) +5
14493เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (SSR) +5
14500เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (N) +20
14501เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (R) +20
14502เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (SR) +20
14503เสริมท่าไม้ตายบอลปีใหม่ (SSR) +20
14510เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับโบรลิน
14511เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับโบรลิน
14512เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับโบรลิน
14513เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับโบรลิน
14520เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโรแบร์โต้ คาโรลุส
14521เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโรแบร์โต้ คาโรลุส
14522เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโรแบร์โต้ คาโรลุส
14523เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโรแบร์โต้ คาโรลุส
14530เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (N) +10
14531เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (R) +10
14532เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (SR) +10
14533เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (SSR) +10
14540เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (N) +20
14541เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (R) +20
14542เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (SR) +20
14543เสริมท่าไม้ตายบอลดอกบ๊วย (SSR) +20
14550เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับหลุยส์ ฟาโก้
14551เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับหลุยส์ ฟาโก้
14552เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับหลุยส์ ฟาโก้
14553เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับหลุยส์ ฟาโก้
14560เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับไรล์
14561เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับไรล์
14562เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับไรล์
14563เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับไรล์
14570เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับอีวานเกล
14571เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับอีวานเกล
14572เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับอีวานเกล
14573เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับอีวานเกล
14580เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับโรแบร์โต้ คาร์ลอส
14581เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับโรแบร์โต้ คาร์ลอส
14582เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับโรแบร์โต้ คาร์ลอส
14583เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับโรแบร์โต้ คาร์ลอส
14590เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับมอริเอนเตส
14591เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับมอริเอนเตส
14592เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับมอริเอนเตส
14593เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับมอริเอนเตส
14600เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับกูติ
14601เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับกูติ
14602เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับกูติ
14603เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับกูติ
14610เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับกายูเซียส
14611เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับกายูเซียส
14612เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับกายูเซียส
14613เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับกายูเซียส
14620เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับร็อบสัน
14621เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับร็อบสัน
14622เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับร็อบสัน
14623เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับร็อบสัน
14630เสริมท่าไม้ตายช็อคโกแลตบอล (N) +10
14631เสริมท่าไม้ตายช็อคโกแลตบอล (R) +10
14632เสริมท่าไม้ตายช็อคโกแลตบอล (SR) +10
14633เสริมท่าไม้ตายช็อคโกแลตบอล (SSR) +10
14640เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับซัวเรซ
14641เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับซัวเรซ
14642เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับซัวเรซ
14643เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับซัวเรซ
14650เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับแพทริก ไกลเฟิร์ต
14651เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับแพทริก ไกลเฟิร์ต
14652เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับแพทริก ไกลเฟิร์ต
14653เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับแพทริก ไกลเฟิร์ต
14660เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับแพทริก ไกลเฟิร์ต
14661เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับแพทริก ไกลเฟิร์ต
14662เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับแพทริก ไกลเฟิร์ต
14663เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับแพทริก ไกลเฟิร์ต
14670เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับชาบิ
14671เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับชาบิ
14672เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับชาบิ
14673เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับชาบิ
14680เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับชาบิ
14681เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับชาบิ
14682เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับชาบิ
14683เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับชาบิ
14690เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับเอ็ดมิลสัน
14691เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับเอ็ดมิลสัน
14692เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับเอ็ดมิลสัน
14693เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับเอ็ดมิลสัน
14700เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับเอ็ดมิลสัน
14701เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับเอ็ดมิลสัน
14702เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับเอ็ดมิลสัน
14703เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับเอ็ดมิลสัน
14710เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับฟรังก์ เดอ บูร์
14711เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับฟรังก์ เดอ บูร์
14712เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับฟรังก์ เดอ บูร์
14713เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับฟรังก์ เดอ บูร์
14720เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับฟรังก์ เดอ บูร์
14721เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับฟรังก์ เดอ บูร์
14722เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับฟรังก์ เดอ บูร์
14723เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับฟรังก์ เดอ บูร์
14730เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับลูโดวิช ชูลี่
14731เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับลูโดวิช ชูลี่
14732เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับลูโดวิช ชูลี่
14733เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับลูโดวิช ชูลี่
14740เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับลูโดวิช ชูลี่
14741เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับลูโดวิช ชูลี่
14742เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับลูโดวิช ชูลี่
14743เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับลูโดวิช ชูลี่
14750เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับฮาเวียร์ ซาวิโอล่า
14751เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับฮาเวียร์ ซาวิโอล่า
14752เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับฮาเวียร์ ซาวิโอล่า
14753เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับฮาเวียร์ ซาวิโอล่า
14760เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับฮาเวียร์ ซาวิโอล่า
14761เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับฮาเวียร์ ซาวิโอล่า
14762เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับฮาเวียร์ ซาวิโอล่า
14763เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับฮาเวียร์ ซาวิโอล่า
14770เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับหลุยส์ เอ็มโปริ
14771เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับหลุยส์ เอ็มโปริ
14772เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับหลุยส์ เอ็มโปริ
14773เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับหลุยส์ เอ็มโปริ
14780เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโอเฟรุส
14781เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโอเฟรุส
14782เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโอเฟรุส
14783เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโอเฟรุส
14790เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับรีชาร์ล
14791เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับรีชาร์ล
14792เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับรีชาร์ล
14793เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับรีชาร์ล
14800เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับเฟยเสียง
14801เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับเฟยเสียง
14802เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับเฟยเสียง
14803เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับเฟยเสียง
14810เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอล (N) +3
14811เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอล (R) +3
14812เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอล (SR) +3
14813เสริมท่าไม้ตายอีสเตอร์บอล (SSR) +3
14820เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับมาเคโลโล
14821เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับมาเคโลโล
14822เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับมาเคโลโล
14823เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับมาเคโลโล
14830เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับมาเรียนโทส
14831เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับมาเรียนโทส
14832เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับมาเรียนโทส
14833เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับมาเรียนโทส
14840เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับมิเชล ออลคาโด
14841เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับมิเชล ออลคาโด
14842เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับมิเชล ออลคาโด
14843เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับมิเชล ออลคาโด
14850เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับโอดะ คาสึมาสะ
14851เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับโอดะ คาสึมาสะ
14852เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับโอดะ คาสึมาสะ
14853เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับโอดะ คาสึมาสะ
14860เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14861เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14862เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14863เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14870เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับทากาสุงิ ชินโง
14871เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับทากาสุงิ ชินโง
14872เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับทากาสุงิ ชินโง
14873เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับทากาสุงิ ชินโง
14900เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14901เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14902เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14903เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14910เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14911เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14912เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14913เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14920เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับทากาสุงิ ชินโง
14921เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับทากาสุงิ ชินโง
14922เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับทากาสุงิ ชินโง
14923เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับทากาสุงิ ชินโง
14930เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับทากาสุงิ ชินโง
14931เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับทากาสุงิ ชินโง
14932เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับทากาสุงิ ชินโง
14933เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับทากาสุงิ ชินโง
14940เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +40
14941เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +40
14942เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +40
14943เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +40
14950เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14951เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14952เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14953เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับทากิ ฮาจิเมะ
14960เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับกายูเซียส
14961เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับกายูเซียส
14962เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับกายูเซียส
14963เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับกายูเซียส
14970เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับดูโก
14971เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับดูโก
14972เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับดูโก
14973เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับดูโก
14980เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับมาร์ซิโอ
14981เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับมาร์ซิโอ
14982เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับมาร์ซิโอ
14983เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับมาร์ซิโอ
14990เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับหลุยส์ เอ็มโปริ
14991เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับหลุยส์ เอ็มโปริ
14992เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับหลุยส์ เอ็มโปริ
14993เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับหลุยส์ เอ็มโปริ
15000เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับโอเฟรุส
15001เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับโอเฟรุส
15002เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับโอเฟรุส
15003เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับโอเฟรุส
15010เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับรีชาร์ล
15011เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับรีชาร์ล
15012เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับรีชาร์ล
15013เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับรีชาร์ล
15020เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับคิชิดะ ทาเคชิ
15021เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับคิชิดะ ทาเคชิ
15022เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับคิชิดะ ทาเคชิ
15023เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับคิชิดะ ทาเคชิ
15030เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับสไตน์ ครัฟฟอร์ท
15031เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับสไตน์ ครัฟฟอร์ท
15032เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับสไตน์ ครัฟฟอร์ท
15033เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับสไตน์ ครัฟฟอร์ท
15040เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
15041เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
15042เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
15043เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
15050เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
15051เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
15052เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
15053เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับคาซามิ ชินโนสุเกะ
15060เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
15061เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
15062เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
15063เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
15070เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
15071เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
15072เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
15073เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับฟุรุคาว่า โคทาโร่
15080เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับจิโต ฮิโรชิ
15081เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับจิโต ฮิโรชิ
15082เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับจิโต ฮิโรชิ
15083เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับจิโต ฮิโรชิ
15090เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับสไตน์ ครัฟฟอร์ท
15091เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับสไตน์ ครัฟฟอร์ท
15092เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับสไตน์ ครัฟฟอร์ท
15093เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับสไตน์ ครัฟฟอร์ท
15100เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับชไวน์ ไทเกอร์บราน
15101เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับชไวน์ ไทเกอร์บราน
15102เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับชไวน์ ไทเกอร์บราน
15103เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับชไวน์ ไทเกอร์บราน
15110เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเควิน ชมิดท์
15111เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเควิน ชมิดท์
15112เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเควิน ชมิดท์
15113เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเควิน ชมิดท์
15120เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) สำหรับเอริก ชมิดท์
15121เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) สำหรับเอริก ชมิดท์
15122เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) สำหรับเอริก ชมิดท์
15123เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) สำหรับเอริก ชมิดท์
15130เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับสไตน์ ครัฟฟอร์ท
15131เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับสไตน์ ครัฟฟอร์ท
15132เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับสไตน์ ครัฟฟอร์ท
15133เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับสไตน์ ครัฟฟอร์ท
15140เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับการ์เซีย
15141เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับการ์เซีย
15142เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับการ์เซีย
15143เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับการ์เซีย
15150เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับการ์เซีย
15151เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับการ์เซีย
15152เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับการ์เซีย
15153เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับการ์เซีย
15160เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +3 สำหรับชนะ กรสวัสดิ์
15161เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +3 สำหรับชนะ กรสวัสดิ์
15162เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +3 สำหรับชนะ กรสวัสดิ์
15163เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +3 สำหรับชนะ กรสวัสดิ์
15170เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับชนะ กรสวัสดิ์
15171เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับชนะ กรสวัสดิ์
15172เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับชนะ กรสวัสดิ์
15173เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับชนะ กรสวัสดิ์
15180เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับนาตูเรซ่า
15181เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับนาตูเรซ่า
15182เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับนาตูเรซ่า
15183เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับนาตูเรซ่า
15190เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับกาซากรันเด้
15191เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับกาซากรันเด้
15192เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับกาซากรันเด้
15193เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับกาซากรันเด้
15200เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับจิออร์จิ
15201เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับจิออร์จิ
15202เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับจิออร์จิ
15203เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับจิออร์จิ
15210เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับจิออร์จิ
15211เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับจิออร์จิ
15212เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับจิออร์จิ
15213เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับจิออร์จิ
15220เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับมาร์ซิโอ
15221เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับมาร์ซิโอ
15222เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับมาร์ซิโอ
15223เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับมาร์ซิโอ
15230เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับมาร์ซิโอ
15231เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับมาร์ซิโอ
15232เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับมาร์ซิโอ
15233เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับมาร์ซิโอ
15240เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับเซนัลโด้
15241เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับเซนัลโด้
15242เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับเซนัลโด้
15243เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับเซนัลโด้
15250เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับเซนัลโด้
15251เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับเซนัลโด้
15252เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับเซนัลโด้
15253เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับเซนัลโด้
15260เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +10 สำหรับดูโก
15261เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +10 สำหรับดูโก
15262เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +10 สำหรับดูโก
15263เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +10 สำหรับดูโก
15270เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับดูโก
15271เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับดูโก
15272เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับดูโก
15273เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับดูโก
15280เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำหรับซาโนะ มิซึรุ
15281เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (R) +5 สำหรับซาโนะ มิซึรุ
15282เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SR) +5 สำหรับซาโนะ มิซึรุ
15283เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (SSR) +5 สำหรับซาโนะ มิซึรุ
15290เสริมท่าไม้ตายบอลดำ (N) +5 สำ