ไอเทมเสริมความแกร่ง

  ID     Category     Name     Images  
55EXPบันทึกของโรแบร์โต้ (UR)
56EXPบันทึกของโรแบร์โต้ MAX (UR)
101EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายพละกำลัง (N)
102EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายพละกำลัง (R)
103EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายพละกำลัง (SR)
104EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายพละกำลัง (SSR)
105EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายพละกำลัง (UR)
106EXPบันทึกของโรแบร์โต้ด้านพละกำลัง MAX (UR)
151EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายความไว (N)
152EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายความไว (R)
153EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายความไว (SR)
154EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายความไว (SSR)
155EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายความไว (UR)
156EXPบันทึกของโรแบร์โต้ด้านความไว MAX (UR)
201EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายทักษะ (N)
202EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายทักษะ (R)
203EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายทักษะ (SR)
204EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายทักษะ (SSR)
205EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายทักษะ (UR)
206EXPบันทึกของโรแบร์โต้ด้านทักษะ MAX (UR)
252จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
253จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
254จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
255จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
302ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
303ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
304ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
305ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
352กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
353กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
354กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
355กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
402รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
403รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
404รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
405รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
452ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
453ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
454ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
455ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
456ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
457ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
1252จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
1253จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
1254จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
1255จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
1302ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
1303ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
1304ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
1305ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
1352กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
1353กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
1354กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
1355กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
1402รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
1403รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
1404รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
1405รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
10002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
10003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
10004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
10005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
10052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
10053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
10054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
10055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
10102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
10103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
10104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
10105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
10152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
10153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
10154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
10155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
10202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
10203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
10204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
10205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
20002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
20003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
20004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
20005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
20052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
20053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
20054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
20055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
20102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
20103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
20104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
20105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
20152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
20153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
20154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
20155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
20202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
20203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
20204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
20205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
30002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
30003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
30004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
30005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
30052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
30053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
30054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
30055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
30102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
30103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
30104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
30105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
30152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
30153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
30154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
30155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
30202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
30203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
30204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
30205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
40002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
40003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
40004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
40005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
40052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
40053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
40054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
40055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
40102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
40103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
40104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
40105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
40152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
40153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
40154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
40155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
40202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
40203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
40204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
40205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
40206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
50002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
50003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
50004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
50005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
50052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
50053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
50054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
50055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
50102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
50103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
50104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
50105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
50152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
50153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
50154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
50155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
50202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
50203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
50204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
50205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
50206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
60002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
60003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
60004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
60005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
60052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
60053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
60054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
60055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
60102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
60103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
60104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
60105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
60152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
60153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
60154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
60155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
60202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
60203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
60204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
60205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
70002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
70003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
70004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
70005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
70052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
70053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
70054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
70055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
70102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
70103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
70104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
70105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
70152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
70153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
70154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
70155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
70202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
70203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
70204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
70205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
80002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
80003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
80004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
80005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
80052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
80053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
80054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
80055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
80102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
80103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
80104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
80105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
80152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
80153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
80154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
80155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
80202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
80203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
80204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
80205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
80206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
90002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
90003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
90004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
90005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
90052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
90053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
90054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
90055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
90102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
90103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
90104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
90105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
90152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
90153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
90154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
90155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
90202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
90203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
90204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
90205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
100002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
100003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
100004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
100005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
100052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
100053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
100054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
100055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
100102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
100103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
100104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
100105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
100152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
100153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
100154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
100155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
100202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
100203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
100204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
100205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
110002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
110003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
110004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
110005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
110052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
110053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
110054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
110055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
110102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
110103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
110104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
110105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
110152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
110153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
110154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
110155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
110202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
110203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
110204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
110205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
110206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
120002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
120003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
120004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
120005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
120052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
120053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
120054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
120055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
120102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
120103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
120104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
120105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
120152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
120153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
120154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
120155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
120202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
120203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
120204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
120205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
120206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
130002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
130003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
130004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
130005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
130052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
130053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
130054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
130055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
130102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
130103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
130104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
130105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
130152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
130153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
130154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
130155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
130202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
130203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
130204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
130205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
130206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
140002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
140003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
140004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
140005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
140052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
140053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
140054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
140055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
140102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
140103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
140104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
140105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
140152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
140153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
140154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
140155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
140202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
140203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
140204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
140205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
140206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
150002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
150003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
150004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
150005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
150052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
150053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
150054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
150055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
150102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
150103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
150104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
150105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
150152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
150153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
150154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
150155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
150202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
150203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
150204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
150205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
150206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
150207จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
150208จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
150209จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
150210จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
150211ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
150212ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
150213ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
150214ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
150215กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
150216กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
150217กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
150218กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
150219รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
150220รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
150221รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
150222รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
150223ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
150224ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
150225ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
150226ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
150227ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
160002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
160003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
160004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
160005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
160052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
160053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
160054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
160055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
160102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
160103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
160104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
160105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
160152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
160153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
160154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
160155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
160202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
160203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
160204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
160205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
160206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)