ไอเทมเสริมความแกร่ง

  ID     Category     Name     Images  
101EXPบันทึกของโรแบร์โต้ในด้านพลัง (N)
102EXPบันทึกของโรแบร์โต้ในด้านพลัง (R)
103EXPบันทึกของโรแบร์โต้ในด้านพลัง (SR)
104EXPบันทึกของโรแบร์โต้ในด้านพลัง (SSR)
105EXPบันทึกของโรแบร์โต้ในด้านพลัง (UR)
106EXPบันทึกของโรแบร์โต้ในด้านพลัง MAX (UR)
151EXPบันทึกของโรแบร์โต้ด้านความไว (N)
152EXPบันทึกของโรแบร์โต้ด้านความไว (R)
153EXPบันทึกของโรแบร์โต้ด้านความไว (SR)
154EXPบันทึกของโรแบร์โต้ด้านความไว (SSR)
155EXPบันทึกของโรแบร์โต้ด้านความไว (UR)
156EXPบันทึกของโรแบร์โต้ด้านความไว MAX (UR)
201EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายทักษะ (N)
202EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายทักษะ (R)
203EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายทักษะ (SR)
204EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายทักษะ (SSR)
205EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายทักษะ (UR)
206EXPบันทึกของโรแบร์โต้ด้านทักษะ MAX (UR)
252จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
253จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
254จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
255จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
302ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
303ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
304ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
305ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
352กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
353กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
354กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
355กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
402รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
403รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
404รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
405รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
452ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
453ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
454ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
455ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
456ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
457ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
10002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
10003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
10004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
10005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
10052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
10053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
10054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
10055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
10102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
10103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
10104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
10105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
10152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
10153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
10154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
10155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
10202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
10203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
10204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
10205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
20002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
20003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
20004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
20005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
20052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
20053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
20054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
20055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
20102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
20103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
20104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
20105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
20152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
20153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
20154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
20155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
20202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
20203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
20204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
20205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
30002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
30003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
30004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
30005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
30052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
30053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
30054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
30055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
30102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
30103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
30104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
30105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
30152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
30153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
30154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
30155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
30202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
30203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
30204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
30205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
40002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
40003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
40004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
40005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
40052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
40053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
40054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
40055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
40102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
40103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
40104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
40105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
40152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
40153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
40154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
40155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
40202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
40203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
40204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
40205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
40206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
50002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
50003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
50004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
50005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
50052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
50053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
50054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
50055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
50102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
50103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
50104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
50105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
50152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
50153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
50154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
50155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
50202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
50203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
50204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
50205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
50206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
60002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
60003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
60004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
60005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
60052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
60053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
60054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
60055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
60102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
60103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
60104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
60105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
60152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
60153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
60154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
60155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
60202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
60203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
60204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
60205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
70002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
70003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
70004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
70005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
70052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
70053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
70054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
70055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
70102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
70103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
70104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
70105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
70152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
70153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
70154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
70155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
70202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
70203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
70204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
70205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
80002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
80003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
80004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
80005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
80052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
80053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
80054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
80055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
80102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
80103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
80104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
80105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
80152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
80153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
80154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
80155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
80202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
80203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
80204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
80205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
90002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
90003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
90004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
90005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
90052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
90053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
90054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
90055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
90102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
90103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
90104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
90105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
90152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
90153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
90154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
90155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
90202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
90203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
90204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
90205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
100002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
100003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
100004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
100005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
100052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
100053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
100054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
100055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
100102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
100103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
100104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
100105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
100152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
100153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
100154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
100155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
100202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
100203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
100204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
100205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
110002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
110003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
110004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
110005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
110052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
110053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
110054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
110055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
110102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
110103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
110104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
110105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
110152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
110153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
110154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
110155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
110202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
110203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
110204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
110205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
110206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
120002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
120003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
120004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
120005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
120052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
120053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
120054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
120055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
120102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
120103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
120104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
120105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
120152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
120153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
120154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
120155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
120202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
120203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
120204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
120205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
120206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)