รายการไอเทมปลุกพลัง

  ID     Name     Images  
1ตำราปลุกพลังด้านพละกำลัง
2ตำราปลุกพลังด้านพละกำลัง ขั้นสูง
3ตำราปลุกพลังด้านพละกำลัง ขั้นสูงสุด
4ตำราปลุกพลังด้านความไว
5ตำราปลุกพลังด้านความไว ขั้นสูง
6ตำราปลุกพลังด้านความไว ขั้นสูงสุด
7ตำราปลุกพลังด้านทักษะ
8ตำราปลุกพลังด้านทักษะ ขั้นสูง
9ตำราปลุกพลังด้านทักษะ ขั้นสูงสุด
10ตำราปลุกพลังเทพแห่งฟุตบอล
11ตำราปลุกพลังแฝงด้านพละกำลัง
12ตำราปลุกพลังแฝงด้านความไว
13ตำราปลุกพลังแฝงด้านทักษะ
14ตำราปลุกพลังจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้
15ตำราปลุกพลังแห่งความทรหด
16ตำราปลุกพลังแห่งความดุดัน
17ตำราปลุกพลังแห่งความเร่าร้อน
18ตำราปลุกพลังแห่งอุปสรรค
19ตำราปลุกพลังด้านความพยายาม
20ตำราปลุกพลังกระจก
21ตำราปลุกพลังแห่งความมุ่งมั่น
22ตำราปลุกพลังแห่งการบัญชาเกม
23ตำราปลุกพลังแห่งความคล่องแคล่ว
24ตำราปลุกพลังแห่งคำสัญญา