ผังการเล่น

I Name Type Description
4-2-2-2A ประเภทจู่โจม
4-1-3-2 ประเภทสมดุล
3-2-3-2 ประเภทสมดุล
3-1-4-2 ประเภทจู่โจม
3-3-2-2 ประเภทป้องกัน
3-4-1-2 ประเภทป้องกัน
4-2-1-3 ประเภทจู่โจม
3-3-1-3 ประเภทจู่โจม
4-1-2-3 ประเภทสมดุล
3-2-2-3A ประเภทสมดุล
3-1-3-3 ประเภทจู่โจม
4-1-4-1 ประเภทสมดุล
4-2-3-1 ประเภทจู่โจม
5-1-3-1 ประเภทจู่โจม
3-2-4-1 ประเภทสมดุล
5-1-2-2 ประเภทจู่โจม
5-2-1-2 ประเภทป้องกัน
3-2-1-4 ประเภทสมดุล
3-5-1-1 ประเภทป้องกัน
4-3-2-1 ประเภทป้องกัน
4-3-1-2 ประเภทป้องกัน
5-2-2-1 ประเภทป้องกัน
3-2-2-3B ประเภทสมดุล
4-2-2-2B ประเภทจู่โจม
3-1-3-3 (B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นญี่ปุ่น +3%
3-1-3-3 (A) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นญี่ปุ่น +5%
3-1-3-3 (S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นญี่ปุ่น +10%
4-1-3-2(B) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่น U16 +3%
4-1-3-2(A) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่น U16 +5%
4-1-3-2(S) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่น U16 +10%
3-2-4-1(B) ประเภทสมดุล การส่งบอลของ AM +5%
3-2-2-3A (B) ประเภทสมดุล การป้องกันของผู้เล่นต่างชาติ +3%
3-2-2-3A (A) ประเภทสมดุล การป้องกันของผู้เล่นต่างชาติ +5%
3-2-2-3A (S) ประเภทสมดุล การป้องกันของผู้เล่นต่างชาติ +10%
4-2-3-1(B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของ FW +5%
4-1-2-3 (B) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +3%
4-1-2-3 (A) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +5%
4-1-2-3 (S) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +10%
4-3-1-2 (B) ประเภทป้องกัน การส่งบอลของ DM/DF +5%
3-5-1-1 (B) ประเภทป้องกัน การป้องกันของ DM +5%
4-1-4-1 (B) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+3%
4-1-4-1 (A) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+5%
4-1-4-1 (S) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+10%
3-2-3-2 (B) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +3%
3-2-3-2 (A) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +5%
3-2-3-2 (S) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +10%
4-2-2-2B(B) ประเภทจู่โจม กำลังกายของ DF +3%
4-2-2-2B(A) ประเภทจู่โจม กำลังกายของ DF +5%
4-2-2-2B(S) ประเภทจู่โจม กำลังกายของ DF +10%
[พ] 4-1-3-2(B) ประเภทสมดุล การยิงของสายพละกำลัง +3%
[ว] 4-1-3-2(B) ประเภทสมดุล การยิงของสายความไว +3%
[ท] 4-1-3-2(B) ประเภทสมดุล การยิงของสายทักษะ +3%
[พ] 4-1-3-2(A) ประเภทสมดุล การยิงของสายพละกำลัง +5%
[ว] 4-1-3-2(A) ประเภทสมดุล การยิงของสายความไว +5%
[ท] 4-1-3-2(A) ประเภทสมดุล การยิงของสายทักษะ +5%
[พ] 4-1-3-2(S) ประเภทสมดุล การยิงของสายพละกำลัง +10%
[ว] 4-1-3-2(S) ประเภทสมดุล การยิงของสายความไว +10%
[ท] 4-1-3-2(S) ประเภทสมดุล การยิงของสายทักษะ +10%
4-2-3-1(B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นยุโรป +3%
4-2-3-1 (A) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นยุโรป +5%
4-2-3-1 (S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นยุโรป +10%
3-3-1-3(B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นเยาวชนโลก +3%
3-3-1-3(A) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นเยาวชนโลก +5%
3-3-1-3(S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นเยาวชนโลก +10%
4-1-3-2(B) ประเภทสมดุล กำลังกายของ FW +3%
4-1-3-2(A) ประเภทสมดุล กำลังกายของ FW +5%
4-1-3-2(S) ประเภทสมดุล กำลังกายของ FW +10%
4-2-2-2B(B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +3%
4-2-2-2B(A) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +5%
4-2-2-2B(S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +10%
3-1-4-2(B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของ AM +3%
3-1-4-2(A) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของ AM +5%
3-1-4-2(S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของ AM +10%
3-2-4-1(B) ประเภทสมดุล การจู่โจมของ FW/AM +3%
3-2-4-1(A) ประเภทสมดุล การจู่โจมของ FW/AM +5%
3-2-4-1(A+) ประเภทสมดุล การจู่โจมของ FW/AM +7%
3-2-4-1(S) ประเภทสมดุล การจู่โจมของ FW/AM +10%
3-1-3-3 (B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นลาตินอเมริกา +3%
3-1-3-3 (A) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นลาตินอเมริกา +5%
3-1-3-3 (A+) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นลาตินอเมริกา +7%
3-1-3-3 (S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นลาตินอเมริกา +10%
4-2-2-2A(B) ประเภทจู่โจม โอกาสเกิดคริติคอลของ FW และ GK เป็น 1.3 เท่า
4-2-2-2A(A) ประเภทจู่โจม โอกาสเกิดคริติคอลของ FW และ GK เป็น 1.5 เท่า
4-2-2-2A(A+) ประเภทจู่โจม โอกาสเกิดคริติคอลของ FW และ GK เป็น 1.7 เท่า
4-2-2-2A(S) ประเภทจู่โจม โอกาสเกิดคริติคอลของ FW และ GK เป็น 2 เท่า
3-1-3-3 (B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของ FW +3%
3-1-3-3 (A) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของ FW +5%
3-1-3-3 (S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของ FW +10%
4-1-3-2(B) ประเภทสมดุล การป้องกันของ DM/DF +3%
4-1-3-2(A) ประเภทสมดุล การป้องกันของ DM/DF +5%
4-1-3-2(A+) ประเภทสมดุล การป้องกันของ DM/DF +7%
4-1-3-2(S) ประเภทสมดุล การป้องกันของ DM/DF +10%
3-2-3-2 (B) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+3%
3-2-3-2 (A) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+5%
3-2-3-2 (A+) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+7%
3-2-3-2 (S) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+10%
4-1-2-3 (B) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +3%
4-1-2-3 (A) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +5%
4-1-2-3 (S) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +10%
4-2-3-1(B) ประเภทจู่โจม โอกาสเกิดคริติคอลของ FW และ AM เป็น 1.3 เท่า
4-2-3-1 (A) ประเภทจู่โจม โอกาสเกิดคริติคอลของ FW และ AM เป็น 1.5 เท่า
4-2-3-1 (S) ประเภทจู่โจม โอกาสเกิดคริติคอลของ FW และ AM เป็น 2 เท่า
3-1-4-2(B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของ FW/AM +3%
3-1-4-2(A) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของ FW/AM +5%
3-1-4-2(S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของ FW/AM +10%
3-1-3-3 (B) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +3%
3-1-3-3 (A) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +5%
3-1-3-3 (S) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +10%
4-2-2-2B(S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นรอบคัดเลือกเอเชีย +10%
4-2-2-2B(A+) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นรอบคัดเลือกเอเชีย +7%
4-2-2-2B(A) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นรอบคัดเลือกเอเชีย +5%
4-2-2-2B(B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นรอบคัดเลือกเอเชีย +3%
4-3-1-2 (B) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นเยาวชนโลก +3%
4-3-1-2(A) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นเยาวชนโลก +5%
4-3-1-2(A+) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นเยาวชนโลก +7%
4-3-1-2(S) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นเยาวชนโลก +10%
3-1-3-3 (B) ประเภทจู่โจม ความอึดของผู้เล่นทุกคน+3%
3-1-3-3 (A) ประเภทจู่โจม ความอึดของผู้เล่นทุกคน+5%
3-1-3-3 (A+) ประเภทจู่โจม ความอึดของผู้เล่นทุกคน+7%
3-1-3-3 (S) ประเภทจู่โจม ความอึดของผู้เล่นทุกคน+10%
4-2-1-3(B) ประเภทจู่โจม ความอึดของผู้เล่นทุกคน+3%
4-2-1-3(A) ประเภทจู่โจม ความอึดของผู้เล่นทุกคน+5%
4-2-1-3(A+) ประเภทจู่โจม ความอึดของผู้เล่นทุกคน+7%
4-2-1-3(S) ประเภทจู่โจม ความอึดของผู้เล่นทุกคน+10%
3-3-2-2(B) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +3%
3-3-2-2(A) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +5%
3-3-2-2(A+) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +7%
3-3-2-2(S) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +10%
4-2-2-2A(B) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่น U16 +3%
4-2-2-2A(A) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่น U16 +5%
4-2-2-2A(A+) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่น U16 +7%
4-2-2-2A(S) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่น U16 +10%
4-3-2-1(B) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +3%
4-3-2-1(A) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +5%
4-3-2-1(A+) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +7%
4-3-2-1(S) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +10%
4-1-4-1(A+) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+7%
4-1-3-2(B) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +3%
4-1-3-2(A) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +5%
4-1-3-2(A+) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +7%
4-1-3-2(S) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +10%
3-2-1-4(B) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นลาตินอเมริกา +3%
3-2-1-4(A) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นลาตินอเมริกา +5%
3-2-1-4(A+) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นลาตินอเมริกา +7%
3-2-1-4(S) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นลาตินอเมริกา +10%
3-2-3-2 (B) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นสโมสรยุโรป +3%
3-2-3-2 (A) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นสโมสรยุโรป +5%
3-2-3-2 (A+) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นสโมสรยุโรป +7%
3-2-3-2 (S) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นสโมสรยุโรป +10%
3-1-4-2 (B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นยุโรปสายพละกำลัง +3%
3-1-4-2 (A) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นยุโรปสายพละกำลัง +5%
3-1-4-2(A+) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นยุโรปสายพละกำลัง +7%
3-1-4-2 (S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นยุโรปสายพละกำลัง +10%
3-2-3-2 (B) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นยุโรปสายความไว +3%
3-2-3-2 (A) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นยุโรปสายความไว +5%
3-2-3-2 (A+) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นยุโรปสายความไว +7%
3-2-3-2 (S) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นยุโรปสายความไว +10%
4-2-1-3(B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นยุโรปสายทักษะ +3%
4-2-1-3(A) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นยุโรปสายทักษะ +5%
4-2-1-3(A+) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นยุโรปสายทักษะ +7%
4-2-1-3(S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นยุโรปสายทักษะ +10%
3-2-2-3A (B) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นเอเชีย +3%
3-2-2-3A (A) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นเอเชีย +5%
3-2-2-3A(A+) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นเอเชีย +7%
3-2-2-3A (S) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นเอเชีย +10%
4-1-3-2(B) ประเภทสมดุล กำลังกายของนักเรียนมัธยมต้นและนักเรียนมัธยมปลาย +3%
4-1-3-2(A) ประเภทสมดุล กำลังกายของนักเรียนมัธยมต้นและนักเรียนมัธยมปลาย +5%
4-1-3-2(A+) ประเภทสมดุล กำลังกายของนักเรียนมัธยมต้นและนักเรียนมัธยมปลาย +7%
4-1-3-2(S) ประเภทสมดุล กำลังกายของนักเรียนมัธยมต้นและนักเรียนมัธยมปลาย +10%
3-1-4-2(A+) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของ FW/AM +7%
3-1-3-3 (B) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +3%
3-1-3-3 (A) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +5%
3-1-3-3 (A+) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +7%
3-1-3-3 (S) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +10%
3-1-3-3 (B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +3%
3-1-3-3 (A) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +5%
3-1-3-3 (A+) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +7%
3-1-3-3 (S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +10%
3-2-3-2 (B) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นญี่ปุ่น +3%
3-2-3-2 (A) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นญี่ปุ่น +5%
3-2-3-2 (A+) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นญี่ปุ่น +7%
3-2-3-2 (S) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นญี่ปุ่น +10%
5-1-2-2(B) ประเภทจู่โจม การป้องกันของผู้เล่นสายพละกำลัง +3%
5-1-2-2(A) ประเภทจู่โจม การป้องกันของผู้เล่นสายพละกำลัง +5%
5-1-2-2(A+) ประเภทจู่โจม การป้องกันของผู้เล่นสายพละกำลัง +7%
5-1-2-2(S) ประเภทจู่โจม การป้องกันของผู้เล่นสายพละกำลัง +10%
3-1-4-2 (B) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสายความไว +3%
3-1-4-2 (A) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสายความไว +5%
3-1-4-2(A+) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสายความไว +7%
3-1-4-2 (S) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสายความไว +10%
3-1-2-4 ประเภทจู่โจม
3-1-2-4(B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นสายทักษะ +3%
3-1-2-4(A) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นสายทักษะ +5%
3-1-2-4(A+) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นสายทักษะ +7%
3-1-2-4(S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นสายทักษะ +10%
3-2-2-3A (B) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นยุโรป +3%
3-2-2-3A (A) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นยุโรป +5%
3-2-2-3A(A+) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นยุโรป +7%
3-2-2-3A (S) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นยุโรป +10%
5-1-2-2(B) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +3%
5-1-2-2(A) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +5%
5-1-2-2(A+) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +7%
5-1-2-2(S) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +10%
5-1-2-2(B) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +3%
5-1-2-2(A) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +5%
5-1-2-2(A+) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +7%
5-1-2-2(S) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +10%
3-2-3-2 (B) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นสโมสร +3%
3-2-3-2 (A) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นสโมสร +5%
3-2-3-2 (A+) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นสโมสร +7%
3-2-3-2 (S) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นสโมสร +10%
3-1-4-2 (B) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสโมสร +3%
3-1-4-2 (A) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสโมสร +5%
3-1-4-2(A+) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสโมสร +7%
3-1-4-2 (S) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสโมสร +10%
3-2-2-3A (B) ประเภทสมดุล โอกาสเกิดคริติคอลของผู้เล่นยุโรป 1.3 เท่า
3-2-2-3A (A) ประเภทสมดุล โอกาสเกิดคริติคอลของผู้เล่นยุโรป 1.5 เท่า
3-2-2-3A(A+) ประเภทสมดุล โอกาสเกิดคริติคอลของผู้เล่นยุโรป 1.7 เท่า
3-2-2-3A (S) ประเภทสมดุล โอกาสเกิดคริติคอลของผู้เล่นยุโรป 2 เท่า
3-2-3-2 (B) ประเภทสมดุล กำลังกายผู้เล่นไรซิ่งซัน +3%
3-2-3-2 (A) ประเภทสมดุล กำลังกายผู้เล่นไรซิ่งซัน +5%
3-2-3-2 (A+) ประเภทสมดุล กำลังกายผู้เล่นไรซิ่งซัน +7%
3-2-3-2 (S) ประเภทสมดุล กำลังกายผู้เล่นไรซิ่งซัน +10%
4-1-3-2(B) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นสโมสร +3%
4-1-3-2(A) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นสโมสร +5%
4-1-3-2(A+) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นสโมสร +7%
4-1-3-2(S) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นสโมสร +10%
3-1-2-4(B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นนักเรียนมัธยมต้น +3%
3-1-2-4(A) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นนักเรียนมัธยมต้น +5%
3-1-2-4(A+) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นนักเรียนมัธยมต้น +7%
3-1-2-4(S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นนักเรียนมัธยมต้น +10%
3-1-2-4(B) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +3%
3-1-2-4(A) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +5%
3-1-2-4(A+) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +7%
3-1-2-4(S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +10%
4-2-2-2A(B) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +3%
4-2-2-2A(A) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +5%
4-2-2-2A(A+) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +7%
4-2-2-2A(S) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +10%
3-1-4-2(B) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +3%
3-1-4-2(A) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +5%
3-1-4-2(A+) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +7%
3-1-4-2(S) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +10%
3-2-2-3B(B) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่น U16 +3%
3-2-2-3B(A) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่น U16 +5%
3-2-2-3B(A+) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่น U16 +7%
3-2-2-3B(S) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่น U16 +10%
3-1-4-2 (B) ประเภทจู่โจม ความอึดของผู้เล่นทุกคน+3%
3-1-4-2 (A) ประเภทจู่โจม ความอึดของผู้เล่นทุกคน+5%
3-1-4-2(A+) ประเภทจู่โจม ความอึดของผู้เล่นทุกคน+7%
3-1-4-2 (S) ประเภทจู่โจม ความอึดของผู้เล่นทุกคน+10%
3-5-1-1 (B) ประเภทป้องกัน ความอึดของผู้เล่นทุกคน+3%
3-5-1-1(A) ประเภทป้องกัน ความอึดของผู้เล่นทุกคน+5%
3-5-1-1(A+) ประเภทป้องกัน ความอึดของผู้เล่นทุกคน+7%
3-5-1-1(S) ประเภทป้องกัน ความอึดของผู้เล่นทุกคน+10%
4-1-2-3 (B) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นลาตินอเมริกา +3%
4-1-2-3 (A) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นลาตินอเมริกา +5%
4-1-2-3(A+) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นลาตินอเมริกา +7%
4-1-2-3 (S) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นลาตินอเมริกา +10%
5-2-1-2(B) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +3%
5-2-1-2(A) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +5%
5-2-1-2(A+) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +7%
5-2-1-2(S) ประเภทป้องกัน กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +10%
3-2-3-2 (B) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +3%
3-2-3-2 (A) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +5%
3-2-3-2 (A+) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +7%
3-2-3-2 (S) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +10%
3-2-2-3A (B) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นลาตินอเมริกา +3%
3-2-2-3A (A) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นลาตินอเมริกา +5%
3-2-2-3A(A+) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นลาตินอเมริกา +7%
3-2-2-3A (S) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นลาตินอเมริกา +10%
formation_name_4-2-3-1_ex_b ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสโมสร +3%
formation_name_4-2-3-1_ex_a ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสโมสร +5%
formation_name_4-2-3-1_ex_a_plus ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสโมสร +7%
formation_name_4-2-3-1_ex_s ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสโมสร +10%
4-1-3-2(B) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +3%
4-1-3-2(A) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +5%
4-1-3-2(A+) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +7%
4-1-3-2(S) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +10%
5-2-1-2(B) ประเภทป้องกัน passive_effect_description_851
5-2-1-2(A) ประเภทป้องกัน passive_effect_description_851
formation_name_4-2-3-1_ex_b ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +3%
formation_name_4-2-3-1_ex_a ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +5%
formation_name_4-2-3-1_ex_a_plus ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +7%
formation_name_4-2-3-1_ex_s ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +10%
3-1-3-3 (A+) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นญี่ปุ่น +7%
4-1-2-3(A+) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +7%
3-1-3-3 (B) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นเยาวชนโลก +3%
3-1-3-3 (A) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นเยาวชนโลก +5%
3-1-3-3 (A+) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นเยาวชนโลก +7%
3-1-3-3 (S) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นเยาวชนโลก +10%
3-1-4-2 (B) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +3%
3-1-4-2 (A) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +5%
3-1-4-2(A+) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +7%
3-1-4-2 (S) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นยุโรป +10%
3-2-3-2 (B) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +3%
3-2-3-2 (A) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +5%
3-2-3-2 (A+) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +7%
3-2-3-2 (S) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +10%
3-2-2-3A (B) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+3%
3-2-2-3A (A) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+5%
3-2-2-3A(A+) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+7%
3-2-2-3A (S) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+10%
3-2-2-3A (B) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +3%
3-2-2-3A (A) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +5%
3-2-2-3A(A+) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +7%
3-2-2-3A (S) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นต่างชาติ +10%
4-2-2-2A(B) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +3%
4-2-2-2A(A) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +5%
4-2-2-2A(A+) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +7%
4-2-2-2A(S) ประเภทจู่โจม กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่น +10%
4-1-3-2(B) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นลาตินอเมริกา +3%
4-1-3-2(A) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นลาตินอเมริกา +5%
4-1-3-2(A+) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นลาตินอเมริกา +7%
4-1-3-2(S) ประเภทสมดุล กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นและผู้เล่นลาตินอเมริกา +10%
3-3-2-2(B) ประเภทป้องกัน ความอึดของผู้เล่นทุกคน+3%
3-3-2-2(A) ประเภทป้องกัน ความอึดของผู้เล่นทุกคน+5%
3-3-2-2(A+) ประเภทป้องกัน ความอึดของผู้เล่นทุกคน+7%
3-3-2-2(S) ประเภทป้องกัน ความอึดของผู้เล่นทุกคน+10%
4-1-4-1 (B) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+3%
4-1-4-1 (A) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+5%
4-1-4-1(A+) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+7%
4-1-4-1 (S) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+10%
4-2-2-2A(B) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นไรซิ่งซัน +3%
4-2-2-2A(A) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นไรซิ่งซัน +5%
4-2-2-2A(A+) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นไรซิ่งซัน +7%
4-2-2-2A(S) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นไรซิ่งซัน +10%
4-2-2-2B(A+) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +7%
3-2-4-1(B) ประเภทสมดุล กำลังกายผู้เล่นสโมสร +3%
3-2-4-1(A) ประเภทสมดุล กำลังกายผู้เล่นสโมสร +5%
3-2-4-1(A+) ประเภทสมดุล กำลังกายผู้เล่นสโมสร +7%
3-2-4-1(S) ประเภทสมดุล กำลังกายผู้เล่นสโมสร +10%
4-1-3-2(B) ประเภทสมดุล passive_effect_description_931
4-1-3-2(A) ประเภทสมดุล passive_effect_description_931
4-1-3-2(A+) ประเภทสมดุล passive_effect_description_931
4-1-3-2(S) ประเภทสมดุล passive_effect_description_931
3-2-3-2 (B) ประเภทสมดุล passive_effect_description_932
3-2-3-2 (A) ประเภทสมดุล passive_effect_description_932
3-2-3-2 (A+) ประเภทสมดุล passive_effect_description_932
3-2-3-2 (S) ประเภทสมดุล passive_effect_description_932
4-1-3-2(B) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+3%
4-1-3-2(A) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+5%
4-1-3-2(A+) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+7%
4-1-3-2(S) ประเภทสมดุล ความอึดของผู้เล่นทุกคน+10%
3-1-3-3 (B) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสโมสร +3%
3-1-3-3 (A) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสโมสร +5%
3-1-3-3 (A+) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสโมสร +7%
3-1-3-3 (S) ประเภทจู่โจม กำลังกายผู้เล่นสโมสร +10%
4-1-3-2(B) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นญี่ปุ่น +3%
4-1-3-2(A) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นญี่ปุ่น +5%
4-1-3-2(A+) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นญี่ปุ่น +7%
4-1-3-2(S) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นญี่ปุ่น +10%
3-2-3-2 (B) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +3%
3-2-3-2 (A) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +5%
3-2-3-2 (A+) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +7%
3-2-3-2 (S) ประเภทสมดุล การจู่โจมของผู้เล่นต่างชาติ +10%
4-3-2-1(B) ประเภทป้องกัน การจู่โจมของผู้เล่นสโมสร +3%
4-3-2-1(A) ประเภทป้องกัน การจู่โจมของผู้เล่นสโมสร +5%
4-3-2-1(A+) ประเภทป้องกัน การจู่โจมของผู้เล่นสโมสร +7%
4-3-2-1(S) ประเภทป้องกัน การจู่โจมของผู้เล่นสโมสร +10%
3-1-4-2(S) ประเภทจู่โจม การจู่โจมของผู้เล่นญี่ปุ่น +10%