Top ท่าไม้ตาย: ส่งบอล


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 ลูกส่งส้นเท้ามหัศจรรย์ 55520.38 55520.38 63851.88
2 S.99 ส่งบอลกายกรรม 52793.65 52793.65 52793.65
3 S.99 อินวิซิเบิลพาส 52343.20 52343.20 57580.25
4 S.99 ลูกส่งทะลุพิศวง 52310.40 52310.40 60158.40
5 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟพาส 52284.05 52284.05 60651.50
6 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟพาส 52284.05 52284.05 60651.50
7 S.99 ส่งบอลกายกรรม 52111.15 52111.15 52111.15
8 S.99 จัมปิ้งพาสอันงดงาม 51912.00 51912.00 58146.75
9 S.99 อินวิซิเบิลพาส 50909.95 54477.15 59566.33
10 S.99 กรีนคัตพาส 50560.40 50560.40 58652.00
11 S.99 กรีนคัตพาส 50560.40 50560.40 58652.00
12 S.99 อินวิซิเบิลพาส 50227.45 50227.45 52743.60
13 S.99 ไดร์ฟพาส 49398.80 49398.80 64220.20
14 S.99 NEW เลวินพาส 49073.20 49073.20 93244.80
15 S.99 สุดยอดการคอนโทรลส่งบอล 48741.75 49231.45 56541.68
16 S.99 จัมปิ้งพาสอันงดงาม 48703.50 48703.50 48703.50
17 S.99 ความมุ่งมั่นส่งบอลครั้งสุดท้าย 48493.90 48493.90 53346.48
18 S.99 อาร์ทิสติกพาส 48223.18 48223.18 55457.68
19 S.99 สุดยอดการคอนโทรลส่งบอล 48119.25 48119.25 55340.25
20 S.99 ความมุ่งมั่นส่งบอลครั้งสุดท้าย 48093.50 52907.40 52907.40