Top ท่าไม้ตาย: เลี้ยงบอล


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 เลี้ยงบอลลูกปืน 52238.55 60075.93 60075.93
2 S.99 สตรีทดริบเบิล 57940.05 57940.05 66637.55
3 S.99 สตรีทดริบเบิล 57940.05 57940.05 66637.55
4 S.99 เลี้ยงบอลแบบสุนัขนักสู้ 56933.50 56933.50 56933.50
5 S.99 เลวินเทิร์น 37244.03 55867.18 55867.18
6 S.99 สตรีทดริบเบิล 45775.80 55850.20 65005.85
7 S.99 ฟุตเวิร์คชั้นเลิศ 55491.75 55491.75 55491.75
8 S.99 ลูกล่อหลอกทีละเล็กทีละน้อย 55483.80 55483.80 55483.80
9 S.99 ลูกล่อหลอกทีละเล็กทีละน้อย 54786.30 54786.30 54786.30
10 S.99 แพนเธอร์ดริบเบิล 54215.60 54215.60 54215.60
11 S.99 ฝีเท้าไวชั้นนำของโลก 54020.40 54020.40 54020.40
12 S.99 มิราเคิลดริบเบิล 46949.00 53993.25 53993.25
13 S.99 เลี้ยงบอลยานเกราะ 48059.00 53827.40 53827.40
14 S.99 เลวินเทิร์น 39930.80 53112.15 56308.53
15 S.99 จัมปิ้งดริบเบิลอันงดงาม 53021.88 53021.88 59389.25
16 S.99 ดริบเบิลลอดขาความเร็วสูง 51110.15 51110.15 56222.08
17 S.99 จัมปิ้งดริบเบิลอันงดงาม 39983.13 50779.88 50779.88
18 S.99 มิราเคิลดริบเบิล 46084.50 50696.75 50696.75
19 S.99 สตรีทดริบเบิล 42100.80 50521.45 50521.45
20 S.99 แพนเธอร์ดริบเบิล 50273.10 50273.10 52788.00