Top ท่าไม้ตาย: เฮดดิ้ง


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 โหม่ง 1 คะแนน 68395.03 97194.26 125918.98
2 S.99 เฟนท์ลวงตาจัมปิ้งวอลเลย์ 70236.00 94965.00 94965.00
3 S.99 เฟนท์ลวงตาจัมปิ้งวอลเลย์ 69336.00 90136.80 90136.80
4 S.99 สเปียร์เฮด 65645.00 86654.25 126044.81
5 S.99 จู่โจมกลางอากาศลูชา 60150.94 84164.06 90477.84
6 S.99 ไฮแองเกิลเฮด 62881.00 83005.65 120737.66
7 S.99 สวิงกิ้ง DDT วอลเลย์ 58250.50 81502.58 87618.30
8 S.99 แก่นแท้วาคาโดริวคาราเต้ ลูกเตะหมุนตีลังกากลับหลังแนวดิ่ง 65453.40 76912.45 76912.45
9 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟโอเวอร์เฮด 66684.09 76690.29 76690.29
10 S.99 ตีลังกากลับหลังไดร์ฟโอเวอร์เฮด 50105.38 76415.63 88937.81
11 S.99 สเปียร์เฮด 74800.63 74800.63 83784.06
12 S.99 แก่นแท้วาคาโดริวคาราเต้ ลูกเตะหมุนตีลังกากลับหลังแนวดิ่ง 64668.71 74370.07 74370.07
13 S.99 ไฮสปีดทอร์นาโดสกายอัลฟ่า 71653.88 73806.63 88567.95
14 S.99 ไฮสปีดทอร์นาโดสกายอัลฟ่า 71653.88 73806.63 88567.95
15 S.99 โบแบงจัมปิ้งเฮด 71549.50 73700.00 84433.25
16 S.99 โอเวอร์เฮดกลางอากาศระดับเทพ 2 ขั้น 56470.08 73415.11 73415.11
17 S.99 โอเวอร์เฮดกลางอากาศระดับเทพ 2 ขั้น 58465.97 73086.47 73086.47
18 S.99 ไฮสปีดทอร์นาโดสกายอัลฟ่า 63429.83 72948.25 72948.25
19 S.99 สกายไดร์ฟโอเวอร์เฮด 54838.35 72938.95 72938.95
20 S.99 คอนดอร์สไตรค์ 59289.50 72578.10 79688.85