ฟุตบอลที่เน้นการส่งบอลเป็นหลักอันสวยงาม S

ไม่มีผลลัพธ์พิเศษ
การส่งบอลประสานเฉพาะตัวของคาตาโลเนียที่จะส่งบอลต่อไปเรื่อยๆ โดยเน้นส่งบอลสั้นเป็นหลัก ปั่นหัวคู่ต่อสู้และคุมเกมด้วยการเล่นที่เรียกว่าเป็นศิลปะได้เช่นกัน
แรงค์: S Type: ชิ่งหนึ่งสอง
แรงค์ Min: Lv.1 Max: Lv.99
พลัง Min: 25000 Max: 44000
ความอึดที่ใช้ Min: 445 Max: 445
Ratio Min: 0.56 Max: 0.99
Blow Off: 0 ฟาล์ว: 0%
Distance Decay yes
Power by Level

Characters


Players/Cards


Players with ฟุตบอลที่เน้นการส่งบอลเป็นหลักอันสวยงาม S

i p Total O D P S ...
DM
DF
992 45022 15122 15193 14707 0 shopping_cart
FW
AM
992 44543 17189 11981 15373 0 shopping_cart
FW 991 44511 17188 12038 15285 0 shopping_cart
FW 1000 44402 17209 12216 14977 0 shopping_cart
AM
DM
975 44256 17369 12304 14583 0 shopping_cart
DF 991 43553 13373 15433 14747 0 shopping_cart
DM
DF
827 30028 10084 10136 9808 0
FW
AM
827 29689 11454 7986 10249 0
FW 827 29678 11456 8025 10197 0
FW 833 29594 11471 8142 9981 0
AM
DM
813 29493 11571 8205 9717 0
DF 826 29039 8916 10287 9836 0