Top Players: Geschw. [help]

Passive Fähigkeit


Passive Fähigkeit off

Not included

Passive Fähigkeit On

Link & Combination

Passive Fähigkeit Full

All calculatedi p Geschw. Total O D P S ...
DM
VER
11460 1026 92228 25765 36120 30343 0 shopping_cart
ST 10037 1102 61002 23155 15219 22628 0 shopping_cart
ST 9792 957 60696 24074 14280 22342 0 shopping_cart
ST 9343 914 63641 21881 19541 22219 0 shopping_cart
ST
OM
9336 1087 51090 19786 13009 18295 0 shopping_cart
VER 9311 1134 60320 23735 18035 18550 0 shopping_cart
OM 9304 897 48240 17950 12999 17291 0 shopping_cart
ST
OM
8322 1092 52092 20030 11024 21038 0 shopping_cart
OM 8081 1011 70643 24310 20829 25504 0 shopping_cart
VER 8080 974 65959 17673 25984 22302 0 shopping_cart
DM 8058 1147 53469 16668 19327 17474 0 shopping_cart
VER 7913 948 51225 14166 17832 19227 0 shopping_cart
TW 7884 1032 41624 0 0 21810 19814 shopping_cart
TW 7814 1022 42471 0 0 21836 20635 shopping_cart
OM 7786 1085 64010 24358 15517 24135 0 shopping_cart
VER 7766 1023 61045 15974 24795 20276 0 shopping_cart
ST
OM
7723 898 53241 19048 15249 18944 0 shopping_cart
ST 7651 969 57254 21190 16103 19961 0 shopping_cart
ST 7651 969 57254 21190 16103 19961 0 shopping_cart
DM
VER
7595 1026 60651 17659 22878 20114 0 shopping_cart
TW 7552 960 45198 0 0 24449 20749 shopping_cart
ST 7550 957 48276 18484 13288 16504 0 shopping_cart
VER 7523 1172 61334 14869 26527 19938 0 shopping_cart
ST 7512 1009 38440 12067 11602 14771 0 shopping_cart
OM 7496 1000 53209 17149 17311 18749 0 shopping_cart
OM 7495 897 50364 17431 15340 17593 0 shopping_cart
ST 7487 1023 62393 23913 16207 22273 0 shopping_cart
TW 7394 915 30261 0 0 16368 13893 shopping_cart
OM
DM
7376 1153 56510 18828 18639 19043 0 shopping_cart
TW 7265 931 31733 0 0 18177 13556 shopping_cart
ST 7241 830 57455 19486 18529 19440 0 shopping_cart
ST 7196 1004 54519 19088 16070 19361 0 shopping_cart
OM 7193 965 59033 22518 14207 22308 0 shopping_cart
ST
OM
DM
7156 1220 66514 25066 19606 21842 0 shopping_cart
ST
OM
7098 1042 62605 22118 19047 21440 0 shopping_cart
ST
OM
DM
7069 968 52077 19509 15039 17529 0 shopping_cart
OM
DM
7051 1006 61007 23619 17916 19472 0 shopping_cart
ST
OM
7051 1060 67437 25452 20020 21965 0 shopping_cart
OM 7045 1050 64812 26974 15646 22192 0 shopping_cart
TW 7001 1054 40233 0 0 22692 17541 shopping_cart
TW 6984 1008 33272 0 0 20182 13090 shopping_cart
DM
VER
6970 906 55547 16130 20997 18420 0 shopping_cart
ST
OM
6966 995 52941 23249 12580 17112 0 shopping_cart
ST 6965 1077 62000 26465 15979 19556 0 shopping_cart
OM 6922 1089 67448 23822 21489 22137 0 shopping_cart
DM 6895 1015 56514 16701 21413 18400 0 shopping_cart
ST 6885 902 47317 18364 11823 17130 0 shopping_cart
OM 6857 940 53100 18123 16889 18088 0 shopping_cart
ST 6854 960 57301 17912 20337 19052 0 shopping_cart
ST 6847 1051 68356 26223 19981 22152 0 shopping_cart
OM
DM
6827 958 51717 18138 15655 17924 0 shopping_cart
VER 6816 942 66635 20090 23383 23162 0 shopping_cart
VER 6775 974 49420 13443 20317 15660 0 shopping_cart
ST
OM
6773 1098 69685 28019 19795 21871 0 shopping_cart
ST
OM
6764 1084 64467 24719 18540 21208 0 shopping_cart
ST
OM
DM
6755 1100 62829 23726 18477 20626 0 shopping_cart
DM
VER
6742 923 58424 11347 27792 19285 0 shopping_cart
DM
VER
6742 923 58424 11347 27792 19285 0 shopping_cart
ST 6731 957 59544 25310 15358 18876 0 shopping_cart
DM
VER
6726 1004 62680 19438 22851 20391 0 shopping_cart
DM
VER
6726 1004 62680 19438 22851 20391 0 shopping_cart
DM 6720 1016 56536 16506 21862 18168 0 shopping_cart
OM
DM
6713 1251 62351 17045 25101 20205 0 shopping_cart
ST 6698 918 40648 15430 10135 15083 0
ST 6693 977 45313 18038 11435 15840 0 shopping_cart
OM 6679 1034 65794 24504 19482 21808 0 shopping_cart
DM
VER
6674 951 52005 15449 19303 17253 0 shopping_cart
ST 6668 1147 58415 20919 18445 19051 0 shopping_cart
ST
OM
6664 1227 57352 20272 18388 18692 0 shopping_cart
OM 6663 1050 67306 27028 18599 21679 0 shopping_cart
ST 6660 1073 62330 22457 18415 21458 0 shopping_cart
ST 6660 1073 62330 22457 18415 21458 0 shopping_cart
ST
OM
6642 1025 52491 21110 12667 18714 0 shopping_cart
OM
DM
6629 1130 62582 20885 21036 20661 0 shopping_cart
ST 6619 1029 62419 22305 18511 21603 0 shopping_cart
ST 6619 1029 62419 22305 18511 21603 0 shopping_cart
OM 6608 897 49593 15961 17042 16590 0 shopping_cart
TW 6596 1003 34473 0 0 18272 16201 shopping_cart
TW 6596 1003 34473 0 0 18272 16201 shopping_cart
ST
OM
6595 1011 61043 24340 16304 20399 0 shopping_cart
ST
OM
6595 1011 61043 24340 16304 20399 0 shopping_cart
ST
OM
6593 1013 60900 23483 16791 20626 0 shopping_cart
TW 6569 915 36671 0 0 18167 18504 shopping_cart
OM
DM
6554 1025 62296 23709 19232 19355 0 shopping_cart
ST
OM
6549 1050 62815 23932 17422 21461 0 shopping_cart
ST
OM
6542 905 51591 20810 12367 18414 0 shopping_cart
ST
OM
6533 964 60170 21793 17876 20501 0 shopping_cart
ST 6521 797 40482 16056 9531 14895 0
OM
DM
6509 1010 61502 20525 20676 20301 0 shopping_cart
DM
VER
6509 1074 50015 13650 20254 16111 0 shopping_cart
ST 6508 940 51664 18361 15233 18070 0 shopping_cart
ST 6497 870 43611 14916 13660 15035 0 shopping_cart
OM 6482 1053 60228 22200 18028 20000 0 shopping_cart
TW 6476 1024 41295 0 0 21961 19334 shopping_cart
TW 6474 1047 38434 0 0 23212 15222 shopping_cart
ST
OM
6464 1029 61192 24444 16122 20626 0 shopping_cart
OM 6464 1100 61189 24638 15552 20999 0 shopping_cart
OM 6464 1100 61189 24638 15552 20999 0 shopping_cart
ST 6452 989 48035 16028 14507 17500 0 shopping_cart
ST 6452 989 48035 16028 14507 17500 0 shopping_cart