Gacha List [Gacha ON]

  ID     Name   Detail Step
1慶祝正式上線招募 [上半場]詳細 1 2 3 4 5 6 7 8
10SSR確定招募詳細 1 2 3 4 5 6 7 8
11R以上確定招募詳細 1 2 3 4 5 6 7 8
12SR以上確定招募詳細 1 2 3 4 5 6 7 8
1115全世界公開下載3週年 衷心感謝 選擇式SSR確定票券招募詳細 1 2 3 4 5 6 7 8
1116全世界公開下載3週年 衷心感謝 10連 票券招募詳細 1 2 3 4 5 6 7 8
1162歡迎新手:十球員打包票券招募(球團)詳細 1 2 3 4 5 6 7 8
1323足球小將翼連載40周年X4周年紀念 : 衷心感謝 10連 票券招募詳細 1 2 3 4 5 6 7 8
1328足球小將翼連載40周年X4周年紀念 : 選擇式SSR確定票券招募詳細 1 2 3 4 5 6 7 8
1359集點招募詳細 1 2 3 4 5 6 7 8