Palla Nera

Quick Links


  ID     Category     Name     Images  
1[+TS]Palla Nera(SSR)
2[+TS]Palla Nera(SR)
3[+TS]Palla Nera(R)
4[+TS]Palla Nera(N)
5[+TS]Palla Zucca (SSR)
6[+TS]Palla Zucca (SR)
7[+TS]Palla Zucca (R)
8[+TS]Palla Zucca (N)
9[+TS]Snowball (SSR)
10[+TS]Snowball (SR)
11[+TS]Snowball (R)
12[+TS]Snowball (N)
13[+TS]Palla Capodanno(N)
14[+TS]Palla Capodanno(R)
15[+TS]Palla Capodanno(SR)
16[+TS]Palla Capodanno(SSR)
17[+TS]Palla Nera(N)+20
18[+TS]Palla Nera(R)+20
19[+TS]Palla Nera(SR)+20
20[+TS]Palla Nera(SSR)+20
21[+TS]Palla Nera(N)+5
22[+TS]Palla Nera(R)+5
23[+TS]Palla Nera(SR)+5
24[+TS]Palla Nera(SSR)+5
10010[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (N)
10011[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (R)
10012[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (SR)
10013[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (SSR)
10020[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (N)
10021[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (R)
10022[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (SR)
10023[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (SSR)
10030[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (N)
10031[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (R)
10032[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (SR)
10033[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (SSR)
10040[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (N)
10041[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (R)
10042[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (SR)
10043[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (SSR)
10050[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (N)
10051[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (R)
10052[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SR)
10053[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SSR)
10060[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (N)
10061[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (R)
10062[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (SR)
10063[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (SSR)
10070[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (N)
10071[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (R)
10072[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (SR)
10073[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (SSR)
10080[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (N)
10081[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (R)
10082[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (SR)
10083[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (SSR)
10090[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (N)
10091[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (R)
10092[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (SR)
10093[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (SSR)
10100[+TS]Palla di Cioccolata (N)
10101[+TS]Palla di Cioccolata (R)
10102[+TS]Palla di Cioccolata (SR)
10103[+TS]Palla di Cioccolata (SSR)
10110[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (N)
10111[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (R)
10112[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (SR)
10113[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (SSR)
10120[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (N)
10121[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (R)
10122[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (SR)
10123[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (SSR)
10130[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (N)
10131[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (R)
10132[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (SR)
10133[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (SSR)
10140[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (N)
10141[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (R)
10142[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (SR)
10143[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (SSR)
10150[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (N)
10151[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (R)
10152[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (SR)
10153[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (SSR)
10160[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (N)
10161[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (R)
10162[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (SR)
10163[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (SSR)
10170[+TS]Palla Nera specifica per Hermann Kaltz (N)
10171[+TS]Palla Nera specifica per Hermann Kaltz (R)
10172[+TS]Palla Nera specifica per Hermann Kaltz (SR)
10173[+TS]Palla Nera specifica per Hermann Kaltz (SSR)
10180[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (N)
10181[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (R)
10182[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (SR)
10183[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (SSR)
10190[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (N)
10191[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (R)
10192[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (SR)
10193[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (SSR)
10200[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (N)
10201[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (R)
10202[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (SR)
10203[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (SSR)
10210[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (N)
10211[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (R)
10212[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (SR)
10213[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (SSR)
10220[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (N)
10221[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (R)
10222[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (SR)
10223[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (SSR)
10230[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (N)
10231[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (R)
10232[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (SR)
10233[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (SSR)
10240[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (N)
10241[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (R)
10242[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (SR)
10243[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (SSR)
10250[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (N)
10251[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (R)
10252[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (SR)
10253[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (SSR)
10260[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (N) (Tiro) +5
10261[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (R) (Tiro) +5
10262[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SR) (Tiro) +5
10263[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SSR) (Tiro) +5
10270[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (N) (Intercetta) +10
10271[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (R) (Intercetta) +10
10272[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (SR) (Intercetta) +10
10273[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (SSR) (Intercetta) +10
10280[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (N) (Tiro) +5
10281[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (R) (Tiro) +5
10282[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (SR) (Tiro) +5
10283[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (SSR) (Tiro) +5
10290[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (N)
10291[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (R)
10292[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (SR)
10293[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (SSR)
10300[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (N)
10301[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (R)
10302[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (SR)
10303[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (SSR)
10310[+TS]Palla Nera specifica per Alberto (N)
10311[+TS]Palla Nera specifica per Alberto (R)
10312[+TS]Palla Nera specifica per Alberto (SR)
10313[+TS]Palla Nera specifica per Alberto (SSR)
10320[+TS]Palla Nera specifica per Salinas (N)
10321[+TS]Palla Nera specifica per Salinas (R)
10322[+TS]Palla Nera specifica per Salinas (SR)
10323[+TS]Palla Nera specifica per Salinas (SSR)
10330[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (N)
10331[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (R)
10332[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (SR)
10333[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (SSR)
10340[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (N)
10341[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (R)
10342[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (SR)
10343[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (SSR)
10350[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (N)
10351[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (R)
10352[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SR)
10353[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SSR)
10360[+TS]Palla Nera specifica per Larson (N)
10361[+TS]Palla Nera specifica per Larson (R)
10362[+TS]Palla Nera specifica per Larson (SR)
10363[+TS]Palla Nera specifica per Larson (SSR)
10370[+TS]Palla Nera specifica per Federiks (N)
10371[+TS]Palla Nera specifica per Federiks (R)
10372[+TS]Palla Nera specifica per Federiks (SR)
10373[+TS]Palla Nera specifica per Federiks (SSR)
10380[+TS]Palla Nera specifica per Brolin (N)
10381[+TS]Palla Nera specifica per Brolin (R)
10382[+TS]Palla Nera specifica per Brolin (SR)
10383[+TS]Palla Nera specifica per Brolin (SSR)
10390[+TS]Palla del Festival dell'Estate (N)
10391[+TS]Palla del Festival dell'Estate (R)
10392[+TS]Palla del Festival dell'Estate (SR)
10393[+TS]Palla del Festival dell'Estate (SSR)
10400[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (N)
10401[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (R)
10402[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (SR)
10403[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (SSR)
10410[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (N)
10411[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (R)
10412[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (SR)
10413[+TS]Palla Nera (SSR) di Hiroshi Jito
10420[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (N)
10421[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (R)
10422[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (SR)
10423[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (SSR)
10430[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (N)
10431[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (R)
10432[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (SR)
10433[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (SSR)
10440[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (N)
10441[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (R)
10442[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (SR)
10443[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (SSR)
10450[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (N)
10451[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (R)
10452[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (SR)
10453[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (SSR)
10460[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (N)
10461[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (R)
10462[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (SR)
10463[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (SSR)
10470[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (N) (Blocco) +5
10471[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (R) (Blocco) +5
10472[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (SR) (Blocco) +5
10473[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (SSR) (Blocco) +5
10480[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (N) (Tiro) +5
10481[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (R) (Tiro) +5
10482[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (SR) (Tiro) +5
10483[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (SSR) (Tiro) +5
10490[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (N) (Uno-due) +5
10491[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (R) (Uno-due) +5
10492[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (SR) (Uno-due) +5
10493[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (SSR) (Uno-due) +5
10500[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (N) (Tiro) +5
10501[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (R) (Tiro) +5
10502[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (SR) (Tiro) +5
10503[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (SSR) (Tiro) +5
10540[+TS]Palla Nera specifica per Robson (N)
10541[+TS]Palla Nera specifica per Robson (R)
10542[+TS]Palla Nera specifica per Robson (SR)
10543[+TS]Palla Nera specifica per Robson (SSR)
10550[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (N)
10551[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (R)
10552[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (SR)
10553[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (SSR)
10560[+TS]Palla Nera specifica per Nobuyuki Yumikura (N)
10561[+TS]Palla Nera specifica per Nobuyuki Yumikura (R)
10562[+TS]Palla Nera specifica per Nobuyuki Yumikura (SR)
10563[+TS]Palla Nera specifica per Nobuyuki Yumikura (SSR)
10570[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (N) (Tiro) +5
10571[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (R) (Tiro) +5
10572[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (SR) (Tiro) +5
10573[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (SSR) (Tiro) +5
10580[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (N) (Contrasto) +10
10581[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (R) (Contrasto) +10
10582[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (SR) (Contrasto) +10
10583[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (SSR) (Contrasto) +10
10590[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (N) (Contrasto) +5
10591[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (R) (Contrasto) +5
10592[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SR) (Contrasto) +5
10593[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SSR) (Contrasto) +5
10600[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (N) (Tiro su palla bassa) +10
10601[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (R) (Tiro su palla bassa) +10
10602[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (SR) (Tiro su palla bassa) +10
10603[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (SSR) (Tiro su palla bassa) +10
10610[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (N)
10611[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (R)
10612[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (SR)
10613[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (SSR)
10620[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (N)
10621[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (R)
10622[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (SR)
10623[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (SSR)
10630[+TS]Palla Nera specifica per Wang Zhongming (N)
10631[+TS]Palla Nera specifica per Wang Zhongming (R)
10632[+TS]Palla Nera specifica per Wang Zhongming (SR)
10633[+TS]Palla Nera specifica per Wang Zhongming (SSR)
10640[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (N)
10641[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (R)
10642[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (SR)
10643[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (SSR)
10650[+TS]Palla Nera specifica per Michel Yamada (N)
10651[+TS]Palla Nera specifica per Michel Yamada (R)
10652[+TS]Palla Nera specifica per Michel Yamada (SR)
10653[+TS]Palla Nera specifica per Michel Yamada (SSR)
10660[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (N) (Parata) +10
10661[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (R) (Parata) +10
10662[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (SR) (Parata) +10
10663[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (SSR) (Parata) +10
10670[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (N) (Tiro) +10
10671[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (R) (Tiro) +10
10672[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (SR) (Tiro) +10
10673[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (SSR) (Tiro) +10
10680[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carlos (N) +10
10681[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carlos (R) +10
10682[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carlos (SR) +10
10683[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carlos (SSR) +10
10690[+TS]Palla Nera specifica per Morientes (N) +10
10691[+TS]Palla Nera specifica per Morientes (R) +10
10692[+TS]Palla Nera specifica per Morientes (SR) +10
10693[+TS]Palla Nera specifica per Morientes (SSR) +10
10700[+TS]Palla Nera specifica per Guti (N) +10
10701[+TS]Palla Nera specifica per Guti (R) +10
10702[+TS]Palla Nera specifica per Guti (SR) +10
10703[+TS]Palla Nera specifica per Guti (SSR) +10
10710[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (N) (Tiro) +10
10711[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (R) (Tiro) +10
10712[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (SR) (Tiro) +10
10713[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (SSR) (Tiro) +10
10720[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (N) (Blocco) +10
10721[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (R) (Blocco) +10
10722[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (SR) (Blocco) +10
10723[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (SSR) (Blocco) +10
10730[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (N)
10731[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (R)
10732[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (SR)
10733[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (SSR)
10740[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (N)
10741[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (R)
10742[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (SR)
10743[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (SSR)
10760[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carlos (N)
10761[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carlos (R)
10762[+TS]Palla Nera (SR) di Roberto Carlos
10763[+TS]Palla Nera (SSR) di Roberto Carlos
10770[+TS]Palla Nera specifica per Morientes (N)
10771[+TS]Palla Nera specifica per Morientes (R)
10772[+TS]Palla Nera (SR) di Morientes
10773[+TS]Palla Nera (SSR) di Morientes
10780[+TS]Palla Nera specifica per Guti (N)
10781[+TS]Palla Nera specifica per Guti (R)
10782[+TS]Palla Nera (SR) di Guti
10783[+TS]Palla Nera (SSR) di Guti
10800[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (N) (Tiro su palla bassa) +5
10801[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (R) (Tiro su palla bassa) +5
10802[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (SR) (Tiro su palla bassa) +5
10803[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (SSR) (Tiro su palla bassa) +5
10810[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (N) (Intercetta) +5
10811[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (R) (Intercetta) +5
10812[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (SR) (Intercetta) +5
10813[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (SSR) (Intercetta) +5
10820[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (N) (Uno-due) +5
10821[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (R) (Uno-due) +5
10822[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (SR) (Uno-due) +5
10823[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (SSR) (Uno-due) +5
10830[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (N) (Tiro) +5
10831[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (R) (Tiro) +5
10832[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (SR) (Tiro) +5
10833[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (SSR) (Tiro) +5
10840[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (N) (Tiro) +5
10841[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (R) (Tiro) +5
10842[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (SR) (Tiro) +5
10843[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (SSR) (Tiro) +5
10850[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (N)
10851[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (R)
10852[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (SR)
10853[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (SSR)
10860[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (N)
10861[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (R)
10862[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (SR)
10863[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (SSR)
10870[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (N)
10871[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (R)
10872[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (SR)
10873[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (SSR)
10880[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (N) (Passaggio) +5
10881[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (R) (Passaggio) +5
10882[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (SR) (Passaggio) +5
10883[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (SSR) (Passaggio) +5
10890[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (N) (Parata) +5
10891[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (R) (Parata) +5
10892[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (SR) (Parata) +5
10893[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (SSR) (Parata) +5
10900[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (N) +5
10901[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (R) +5
10902[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (SR) +5
10903[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (SSR) +5
10910[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (N) +5
10911[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (R) +5
10912[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (SR) +5
10913[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (SSR) +5
10920[+TS]Palla Nera specifica per Chana Konsawatt (N)
10921[+TS]Palla Nera specifica per Chana Konsawatt (R)
10922[+TS]Palla Nera specifica per Chana Konsawatt (SR)
10923[+TS]Palla Nera specifica per Chana Konsawatt (SSR)
10930[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (N)
10931[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (R)
10932[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (SR)
10933[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (SSR)
10940[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (N)
10941[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (R)
10942[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (SR)
10943[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (SSR)
10950[+TS]Palla Nera specifica per Hermann Kaltz (N) +5
10951[+TS]Palla Nera specifica per Hermann Kaltz (R) +5
10952[+TS]Palla Nera specifica per Hermann Kaltz (SR) +5
10953[+TS]Palla Nera specifica per Hermann Kaltz (SSR) +5
10960[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (N) +5
10961[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (R) +5
10962[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (SR) +5
10963[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (SSR) +5
10970[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (N) +5
10971[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (R) +5
10972[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (SR) +5
10973[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (SSR) +5
10980[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (N) +5
10981[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (R) +5
10982[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (SR) +5
10983[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (SSR) +5
10990[+TS]Palla Nera specifica per Sakhon Konsawatt (N)
10991[+TS]Palla Nera specifica per Sakhon Konsawatt (R)
10992[+TS]Palla Nera specifica per Sakhon Konsawatt (SR)
10993[+TS]Palla Nera specifica per Sakhon Konsawatt (SSR)
11000[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (N) +5
11001[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (R) +5
11002[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (SR) +5
11003[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (SSR) +5
11010[+TS]Palla Nera specifica per Galvan (N) +5
11011[+TS]Palla Nera specifica per Galvan (R) +5
11012[+TS]Palla Nera specifica per Galvan (SR) +5
11013[+TS]Palla Nera specifica per Galvan (SSR) +5
11020[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (N) +5
11021[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (R) +5
11022[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (SR) +5
11023[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (SSR) +5
11030[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (N) +5
11031[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (R) +5
11032[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (SR) +5
11033[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (SSR) +5
11040[+TS]Palla Nera specifica per Galvan (N)
11041[+TS]Palla Nera specifica per Galvan (R)
11042[+TS]Palla Nera specifica per Galvan (SR)
11043[+TS]Palla Nera specifica per Galvan (SSR)
11050[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (N) +10
11051[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (R) +10
11052[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (SR) +10
11053[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (SSR) +10
11060[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (N) +10
11061[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (R) +10
11062[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (SR) +10
11063[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (SSR) +10
11070[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (N) +10
11071[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (R) +10
11072[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (SR) +10
11073[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (SSR) +10
11080[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (N) +10
11081[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (R) +10
11082[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (SR) +10
11083[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (SSR) +10
11090[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (N) +10
11091[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (R) +10
11092[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (SR) +10
11093[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (SSR) +10
11100[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (N) +5
11101[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (R) +5
11102[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (SR) +5
11103[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (SSR) +5
11110[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (N) +5
11111[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (R) +5
11112[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (SR) +5
11113[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (SSR) +5
11120[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (N) +5
11121[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (R) +5
11122[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (SR) +5
11123[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (SSR) +5
11130[+TS]Palla Nera specifica per Leo (N)
11131[+TS]Palla Nera specifica per Leo (R)
11132[+TS]Palla Nera specifica per Leo (SR)
11133[+TS]Palla Nera specifica per Leo (SSR)
11140[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (N) +10
11141[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (R) +10
11142[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (SR) +10
11143[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (SSR) +10
11150[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (N)
11151[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (R)
11152[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (SR)
11153[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (SSR)
11160[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (N) +5
11161[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (R) +5
11162[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (SR) +5
11163[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (SSR) +5
11170[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (N) +5
11171[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (R) +5
11172[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (SR) +5
11173[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (SSR) +5
11180[+TS]Palla Nera specifica per Manfred Margas (N)
11181[+TS]Palla Nera specifica per Manfred Margas (R)
11182[+TS]Palla Nera specifica per Manfred Margas (SR)
11183[+TS]Palla Nera specifica per Manfred Margas (SSR)
11190[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (N) +5
11191[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (R) +5
11192[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (SR) +5
11193[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (SSR) +5
11200[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (N) +5
11201[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (R) +5
11202[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (SR) +5
11203[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (SSR) +5
11210[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (N) +5
11211[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (R) +5
11212[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (SR) +5
11213[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (SSR) +5
11220[+TS]Palla Nera specifica per Manfred Margas (N) +5
11221[+TS]Palla Nera specifica per Manfred Margas (R) +5
11222[+TS]Palla Nera specifica per Manfred Margas (SR) +5
11223[+TS]Palla Nera specifica per Manfred Margas (SSR) +5
11230[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (N) +5
11231[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (R) +5
11232[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (SR) +5
11233[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (SSR) +5
11240[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (N) +5
11241[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (R) +5
11242[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (SR) +5
11243[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (SSR) +5
11250[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (N) +5
11251[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (R) +5
11252[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (SR) +5
11253[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (SSR) +5
11260[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (N) +5
11261[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (R) +5
11262[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (SR) +5
11263[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (SSR) +5
11270[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (N)
11271[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (R)
11272[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (SR)
11273[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (SSR)
11280[+TS]Palla Zucca (N) +5
11281[+TS]Palla Zucca (R) +5
11282[+TS]Palla Zucca (SR) +5
11283[+TS]Palla Zucca (SSR) +5
11290[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (N) +10
11291[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (R) +10
11292[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (SR) +10
11293[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (SSR) +10
11300[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (N) +10
11301[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (R) +10
11302[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (SR) +10
11303[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (SSR) +10
11310[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Kishida (N) +10
11311[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Kishida (R) +10
11312[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Kishida (SR) +10
11313[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Kishida (SSR) +10
11320[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (N)+5
11321[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (R)+5
11322[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (SR)+5
11323[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (SSR)+5
11330[+TS]Palla Nera specifica per Gakuto Igawa (N)+5
11331[+TS]Palla Nera specifica per Gakuto Igawa (R)+5
11332[+TS]Palla Nera specifica per Gakuto Igawa (SR)+5
11333[+TS]Palla Nera specifica per Gakuto Igawa (SSR)+5
11340[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (N)
11341[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (R)
11342[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (SR)
11343[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (SSR)
11350[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (N) +5
11351[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (R) +5
11352[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (SR) +5
11353[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (SSR) +5
11360[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (N) +5
11361[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (R) +5
11362[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (SR) +5
11363[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (SSR) +5
11370[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (N) +5
11371[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (R) +5
11372[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SR) +5
11373[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SSR) +5
11380[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (N)+5
11381[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (R)+5
11382[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (SR)+5
11383[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (SSR)+5
11390[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (N)+5
11391[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (R)+5
11392[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (SR)+5
11393[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (SSR)+5
11400[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (N)+5
11401[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (R)+5
11402[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (SR)+5
11403[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (SSR)+5
11410[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (N)+5
11411[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (R)+5
11412[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (SR)+5
11413[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (SSR)+5
11420[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (N)+5
11421[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (R)+5
11422[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (SR)+5
11423[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (SSR)+5
11430[+TS]Palla Nera specifica per Route Coulisseman (N)+5
11431[+TS]Palla Nera specifica per Route Coulisseman (R)+5
11432[+TS]Palla Nera specifica per Route Coulisseman (SR)+5
11433[+TS]Palla Nera specifica per Route Coulisseman (SSR)+5
11440[+TS]Palla Nera specifica per il Dribbling (N)
11441[+TS]Palla Nera specifica per il Dribbling (R)
11442[+TS]Palla Nera specifica per il Dribbling (SR)
11443[+TS]Palla Nera specifica per il Dribbling (SSR)
11450[+TS]Palla Nera specifica per il Tiro (N)
11451[+TS]Palla Nera specifica per il Tiro (R)
11452[+TS]Palla Nera specifica per il Tiro (SR)
11453[+TS]Palla Nera specifica per il Tiro (SSR)
11460[+TS]Palla Nera specifica per il Passaggio (N)
11461[+TS]Palla Nera specifica per il Passaggio (R)
11462[+TS]Palla Nera specifica per il Passaggio (SR)
11463[+TS]Palla Nera specifica per il Passaggio (SSR)
11470[+TS]Palla Nera specifica per il Contrasto (N)
11471[+TS]Palla Nera specifica per il Contrasto (R)
11472[+TS]Palla Nera specifica per il Contrasto (SR)
11473[+TS]Palla Nera specifica per il Contrasto (SSR)
11480[+TS]Palla Nera specifica per il Blocco (N)
11481[+TS]Palla Nera specifica per il Blocco (R)
11482[+TS]Palla Nera specifica per il Blocco (SR)
11483[+TS]Palla Nera specifica per il Blocco (SSR)
11490[+TS]Palla Nera specifica per l'Intercettazione (N)
11491[+TS]Palla Nera specifica per l'Intercettazione (R)
11492[+TS]Palla Nera specifica per l'Intercettazione (SR)
11493[+TS]Palla Nera specifica per l'Intercettazione (SSR)
11500[+TS]Palla Nera specifica per il Pugno (N)
11501[+TS]Palla Nera specifica per il Pugno (R)
11502[+TS]Palla Nera specifica per il Pugno (SR)
11503[+TS]Palla Nera specifica per il Pugno (SSR)
11510[+TS]Palla Nera specifica per la Parata (N)
11511[+TS]Palla Nera specifica per la Parata (R)
11512[+TS]Palla Nera specifica per la Parata (SR)
11513[+TS]Palla Nera specifica per la Parata (SSR)
11520[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (N)
11521[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (R)
11522[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (SR)
11523[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (SSR)
11530[+TS]Palla Nera specifica per Jovan Lensenblink (N)
11531[+TS]Palla Nera specifica per Jovan Lensenblink (R)
11532[+TS]Palla Nera specifica per Jovan Lensenblink (SR)
11533[+TS]Palla Nera specifica per Jovan Lensenblink (SSR)
11540[+TS]Palla Nera specifica per Route Coulisseman (N)
11541[+TS]Palla Nera specifica per Route Coulisseman (R)
11542[+TS]Palla Nera specifica per Route Coulisseman (SR)
11543[+TS]Palla Nera specifica per Route Coulisseman (SSR)
11550[+TS]Palla Nera specifica per Leon Dick (N)
11551[+TS]Palla Nera specifica per Leon Dick (R)
11552[+TS]Palla Nera specifica per Leon Dick (SR)
11553[+TS]Palla Nera specifica per Leon Dick (SSR)
11560[+TS]Palla Nera specifica per Hans Doleman (N)
11561[+TS]Palla Nera specifica per Hans Doleman (R)
11562[+TS]Palla Nera specifica per Hans Doleman (SR)
11563[+TS]Palla Nera specifica per Hans Doleman (SSR)
11570[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (N)
11571[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (R)
11572[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (SR)
11573[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (SSR)
11580[+TS]Palla Nera specifica per Garcia (N)
11581[+TS]Palla Nera specifica per Garcia (R)
11582[+TS]Palla Nera specifica per Garcia (SR)
11583[+TS]Palla Nera specifica per Garcia (SSR)
11590[+TS]Palla Nera specifica per Suarez (N)
11591[+TS]Palla Nera specifica per Suarez (R)
11592[+TS]Palla Nera specifica per Suarez (SR)
11593[+TS]Palla Nera specifica per Suarez (SSR)
11600[+TS]Palla Nera specifica per Arbez (N)
11601[+TS]Palla Nera specifica per Arbez (R)
11602[+TS]Palla Nera specifica per Arbez (SR)
11603[+TS]Palla Nera specifica per Arbez (SSR)
11610[+TS]Palla Nera specifica per Lopez (N)
11611[+TS]Palla Nera specifica per Lopez (R)
11612[+TS]Palla Nera specifica per Lopez (SR)
11613[+TS]Palla Nera specifica per Lopez (SSR)
11620[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (N)
11621[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (R)
11622[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (SR)
11623[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (SSR)
11630[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (N)
11631[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (R)
11632[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (SR)
11633[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (SSR)
11640[+TS]Palla Nera specifica per Edgar Davids (N)+5
11641[+TS]Palla Nera specifica per Edgar Davids (R)+5
11642[+TS]Palla Nera specifica per Edgar Davids (SR)+5
11643[+TS]Palla Nera specifica per Edgar Davids (SSR)+5
11650[+TS]Palla Nera specifica per Giorgio Chiellini (N)+5
11651[+TS]Palla Nera specifica per Giorgio Chiellini (R)+5
11652[+TS]Palla Nera specifica per Giorgio Chiellini (SR)+5
11653[+TS]Palla Nera specifica per Giorgio Chiellini (SSR)+5
11660[+TS]Palla Nera specifica per David Trezeguet (N)+5
11661[+TS]Palla Nera specifica per David Trezeguet (R)+5
11662[+TS]Palla Nera specifica per David Trezeguet (SR)+5
11663[+TS]Palla Nera specifica per David Trezeguet (SSR)+5
11670[+TS]Palla Nera specifica per Gakuto Igawa (N)
11671[+TS]Palla Nera specifica per Gakuto Igawa (R)
11672[+TS]Palla Nera specifica per Gakuto Igawa (SR)
11673[+TS]Palla Nera specifica per Gakuto Igawa (SSR)
11680[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (N)
11681[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (R)
11682[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (SR)
11683[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (SSR)
11690[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (N)
11691[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (R)
11692[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (SR)
11693[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (SSR)
11700[+TS]Palla Nera (N) +10
11701[+TS]Palla Nera (R) +10
11702[+TS]Palla Nera (SR) +10
11703[+TS]Palla Nera (SSR) +10
11710[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (N) +5
11711[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (R) +5
11712[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (SR) +5
11713[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (SSR) +5
11720[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (N) +5
11721[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (R) +5
11722[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (SR) +5
11723[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (SSR) +5
11730[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (N) +5
11731[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (R) +5
11732[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (SR) +5
11733[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (SSR) +5
11740[+TS]Palla Nera specifica per il Dribbling (N) +5
11741[+TS]Palla Nera specifica per il Dribbling (R) +5
11742[+TS]Palla Nera specifica per il Dribbling (SR) +5
11743[+TS]Palla Nera specifica per il Dribbling (SSR) +5
11750[+TS]Palla Nera specifica per il Tiro (N) +5
11751[+TS]Palla Nera specifica per il Tiro (R) +5
11752[+TS]Palla Nera specifica per il Tiro (SR) +5
11753[+TS]Palla Nera specifica per il Tiro (SSR) +5
11760[+TS]Palla Nera specifica per il Passaggio (N) +5
11761[+TS]Palla Nera specifica per il Passaggio (R) +5
11762[+TS]Palla Nera specifica per il Passaggio (SR) +5
11763[+TS]Palla Nera specifica per il Passaggio (SSR) +5
11770[+TS]Palla Nera specifica per il Contrasto (N) +5
11771[+TS]Palla Nera specifica per il Contrasto (R) +5
11772[+TS]Palla Nera specifica per il Contrasto (SR) +5
11773[+TS]Palla Nera specifica per il Contrasto (SSR) +5
11780[+TS]Palla Nera specifica per il Blocco (N) +5
11781[+TS]Palla Nera specifica per il Blocco (R) +5
11782[+TS]Palla Nera specifica per il Blocco (SR) +5
11783[+TS]Palla Nera specifica per il Blocco (SSR) +5
11790[+TS]Palla Nera specifica per l'Intercettazione (N) +5
11791[+TS]Palla Nera specifica per l'Intercettazione (R) +5
11792[+TS]Palla Nera specifica per l'Intercettazione (SR) +5
11793[+TS]Palla Nera specifica per l'Intercettazione (SSR) +5
11800[+TS]Palla Nera specifica per il Pugno (N) +5
11801[+TS]Palla Nera specifica per il Pugno (R) +5
11802[+TS]Palla Nera specifica per il Pugno (SR) +5
11803[+TS]Palla Nera specifica per il Pugno (SSR) +5
11810[+TS]Palla Nera specifica per la Parata (N) +5
11811[+TS]Palla Nera specifica per la Parata (R) +5
11812[+TS]Palla Nera specifica per la Parata (SR) +5
11813[+TS]Palla Nera specifica per la Parata (SSR) +5
11820[+TS]Palla Nera specifica per Iuliano Gozza (N)
11821[+TS]Palla Nera specifica per Iuliano Gozza (R)
11822[+TS]Palla Nera specifica per Iuliano Gozza (SR)
11823[+TS]Palla Nera specifica per Iuliano Gozza (SSR)
11830[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (N) +5
11831[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (R) +5
11832[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (SR) +5
11833[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (SSR) +5
11840[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (N) +5
11841[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (R) +5
11842[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (SR) +5
11843[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (SSR) +5
11850[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (N) +5
11851[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (R) +5
11852[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (SR) +5
11853[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (SSR) +5
11860[+TS]Palla Capodanno(N)+20
11861[+TS]Palla Capodanno(R)+20
11862[+TS]Palla Capodanno(SR)+20
11863[+TS]Palla Capodanno(SSR)+20
11870[+TS]Palla Nera specifica per Wu Junren (N)
11871[+TS]Palla Nera specifica per Wu Junren (R)
11872[+TS]Palla Nera specifica per Wu Junren (SR)
11873[+TS]Palla Nera specifica per Wu Junren (SSR)
11880[+TS]Palla Nera specifica per Faran Konsawatt (N)
11881[+TS]Palla Nera specifica per Faran Konsawatt (R)
11882[+TS]Palla Nera specifica per Faran Konsawatt (SR)
11883[+TS]Palla Nera specifica per Faran Konsawatt (SSR)
11890[+TS]Palla dei pruni in fiore (N) +5
11891[+TS]Palla dei pruni in fiore (R) +5
11892[+TS]Palla dei pruni in fiore (SR) +5
11893[+TS]Palla dei pruni in fiore (SSR) +5
11900[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (N) +5
11901[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (R) +5
11902[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (SR) +5
11903[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (SSR) +5
11910[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (N) +5
11911[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (R) +5
11912[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (SR) +5
11913[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (SSR) +5
11920[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (N) +5
11921[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (R) +5
11922[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (SR) +5
11923[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (SSR) +5
11930[+TS]Palla di Cioccolata (N) +20
11931[+TS]Palla di Cioccolata (R) +20
11932[+TS]Palla di Cioccolata (SR) +20
11933[+TS]Palla di Cioccolata (SSR) +20
11934[+TS]Palla dei pruni in fiore (N)
11935[+TS]Palla dei pruni in fiore (R)
11936[+TS]Palla dei pruni in fiore (SR)
11937[+TS]Palla dei pruni in fiore (SSR)
11940[+TS]Palla Nera specifica per Alberto (N) +5
11941[+TS]Palla Nera specifica per Alberto (R) +5
11942[+TS]Palla Nera specifica per Alberto (SR) +5
11943[+TS]Palla Nera specifica per Alberto (SSR) +5
11950[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (N) +5
11951[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (R) +5
11952[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (SR) +5
11953[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (SSR) +5
11960[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (N)
11961[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (R)
11962[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (SR)
11963[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (SSR)
11970[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (N) +5
11971[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (R) +5
11972[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (SR) +5
11973[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (SSR) +5
11980[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (N) +10
11981[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (R) +10
11982[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (SR) +10
11983[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (SSR) +10
11990[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (N) +10
11991[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (R) +10
11992[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (SR) +10
11993[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (SSR) +10
12000[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (N) +5
12001[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (R) +5
12002[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (SR) +5
12003[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (SSR) +5
12010[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (N) +10
12011[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (R) +10
12012[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (SR) +10
12013[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (SSR) +10
12020[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (N) +5
12021[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (R) +5
12022[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (SR) +5
12023[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (SSR) +5
12030[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (N) +5
12031[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (R) +5
12032[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (SR) +5
12033[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (SSR) +5
12040[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (N) +5
12041[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (R) +5
12042[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (SR) +5
12043[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (SSR) +5
12050[+TS]Palla Nera specifica per Leo (N) +5
12051[+TS]Palla Nera specifica per Leo (R) +5
12052[+TS]Palla Nera specifica per Leo (SR) +5
12053[+TS]Palla Nera specifica per Leo (SSR) +5
12060[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (N) +5
12061[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (R) +5
12062[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (SR) +5
12063[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (SSR) +5
12070[+TS]Palla Nera specifica per Matteo (N) +5
12071[+TS]Palla Nera specifica per Matteo (R) +5
12072[+TS]Palla Nera specifica per Matteo (SR) +5
12073[+TS]Palla Nera specifica per Matteo (SSR) +5
12080[+TS]Palla Nera specifica per Iuliano Gozza (N) +5
12081[+TS]Palla Nera specifica per Iuliano Gozza (R) +5
12082[+TS]Palla Nera specifica per Iuliano Gozza (SR) +5
12083[+TS]Palla Nera specifica per Iuliano Gozza (SSR) +5
12090[+TS]Palla Nera specifica per Bobang (N) +5
12091[+TS]Palla Nera specifica per Bobang (R) +5
12092[+TS]Palla Nera specifica per Bobang (SR) +5
12093[+TS]Palla Nera specifica per Bobang (SSR) +5
12100[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (N) +3
12101[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (R) +3
12102[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (SR) +3
12103[+TS]Palla Nera specifica per Ryo Ishizaki (SSR) +3
12110[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (N) +3
12111[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (R) +3
12112[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SR) +3
12113[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SSR) +3
12120[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (N) +3
12121[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (R) +3
12122[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (SR) +3
12123[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (SSR) +3
12130[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (N) +3
12131[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (R) +3
12132[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (SR) +3
12133[+TS]Palla Nera specifica per Genzo Wakabayashi (SSR) +3
12140[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (N) +5
12141[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (R) +5
12142[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (SR) +5
12143[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (SSR) +5
12150[+TS]Palla Nera(N) +3
12151[+TS]Palla Nera(R) +3
12152[+TS]Palla Nera(SR) +3
12153[+TS]Palla Nera(SSR) +3
12160[+TS]Palla Nera specifica per Ronaldinho (N)+5
12161[+TS]Palla Nera specifica per Ronaldinho (R)+5
12162[+TS]Palla Nera specifica per Ronaldinho (SR)+5
12163[+TS]Palla Nera specifica per Ronaldinho (SSR)+5
12170[+TS]Palla Nera specifica per Rivaldo (N)+5
12171[+TS]Palla Nera specifica per Rivaldo (R)+5
12172[+TS]Palla Nera specifica per Rivaldo (SR)+5
12173[+TS]Palla Nera specifica per Rivaldo (SSR)+5
12180[+TS]Palla Nera specifica per Robinho (N)+5
12181[+TS]Palla Nera specifica per Robinho (R)+5
12182[+TS]Palla Nera specifica per Robinho (SR)+5
12183[+TS]Palla Nera specifica per Robinho (SSR)+5
12400[+TS]Palla Nera specifica per Salinas (N) +5
12401[+TS]Palla Nera specifica per Salinas (R) +5
12402[+TS]Palla Nera specifica per Salinas (SR) +5
12403[+TS]Palla Nera specifica per Salinas (SSR) +5
12410[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (N)
12411[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (R)
12412[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (SR)
12413[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (SSR)
12420[+TS]Palla Nera specifica per Pedro Fonseca (N)
12421[+TS]Palla Nera specifica per Pedro Fonseca (R)
12422[+TS]Palla Nera specifica per Pedro Fonseca (SR)
12423[+TS]Palla Nera specifica per Pedro Fonseca (SSR)
12430[+TS]Palla Nera specifica per Marcos Almieja (N)
12431[+TS]Palla Nera specifica per Marcos Almieja (R)
12432[+TS]Palla Nera specifica per Marcos Almieja(SR)
12433[+TS]Palla Nera specifica per Marcos Almieja (SSR)
12440[+TS]Palla Pasquale (N)
12441[+TS]Palla Pasquale (R)
12442[+TS]Palla Pasquale (SR)
12443[+TS]Palla Pasquale (SSR)
12450[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (N) +10
12451[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (R) +10
12452[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (SR) +10
12453[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (SSR) +10
12460[+TS]Palla Nera specifica per Pedro Fonseca (N) +10
12461[+TS]Palla Nera specifica per Pedro Fonseca (R) +10
12462[+TS]Palla Nera specifica per Pedro Fonseca (SR) +10
12463[+TS]Palla Nera specifica per Pedro Fonseca (SSR) +10
12470[+TS]Palla Nera specifica per Marcos Almieja (N) +10
12471[+TS]Palla Nera specifica per Marcos Almieja (R) +10
12472[+TS]Palla Nera specifica per Marcos Almieja(SR) +10
12473[+TS]Palla Nera specifica per Marcos Almieja (SSR) +10
12480[+TS]Palla Pasquale specifica per il Tiro (N)
12481[+TS]Palla Pasquale specifica per il Tiro (R)
12482[+TS]Palla Pasquale specifica per il Tiro (SR)
12483[+TS]Palla Pasquale specifica per il Tiro (SSR)
12490[+TS]Palla Pasquale specifica per il Dribbling (N)
12491[+TS]Palla Pasquale specifica per il Dribbling (R)
12492[+TS]Palla Pasquale specifica per il Dribbling (SR)
12493[+TS]Palla Pasquale specifica per il Dribbling (SSR)
12500[+TS]Palla Pasquale specifico per i Tiri su palla alta (N)
12501[+TS]Palla Pasquale specifico per i Tiri su palla alta (R)
12502[+TS]Palla Pasquale specifico per i Tiri su palla alta (SR)
12503[+TS]Palla Pasquale specifico per i Tiri su palla alta (SSR)
12510[+TS]Palla Pasquale specifico per i Tiri su palla bassa (N)
12511[+TS]Palla Pasquale specifico per i Tiri su palla bassa (R)
12512[+TS]Palla Pasquale specifico per i Tiri su palla bassa (SR)
12513[+TS]Palla Pasquale specifico per i Tiri su palla bassa (SSR)
12520[+TS]Palla Pasquale specifica per il Passaggio (N)
12521[+TS]Palla Pasquale specifica per il Passaggio (R)
12522[+TS]Palla Pasquale specifica per il Passaggio (SR)
12523[+TS]Palla Pasquale specifica per il Passaggio (SSR)
12530[+TS]Palla Pasquale specifica per il Contrasto (N)
12531[+TS]Palla Pasquale specifica per il Contrasto (R)
12532[+TS]Palla Pasquale specifica per il Contrasto (SR)
12533[+TS]Palla Pasquale specifica per il Contrasto (SSR)
12540[+TS]Palla Pasquale specifica per il Blocco (N)
12541[+TS]Palla Pasquale specifica per il Blocco (R)
12542[+TS]Palla Pasquale specifica per il Blocco (SR)
12543[+TS]Palla Pasquale specifica per il Blocco (SSR)
12550[+TS]Palla Pasquale specifica per l'Intercettazione (N)
12551[+TS]Palla Pasquale specifica per l'Intercettazione (R)
12552[+TS]Palla Pasquale specifica per l'Intercettazione (SR)
12553[+TS]Palla Pasquale specifica per l'Intercettazione (SSR)
12560[+TS]Palla Pasquale specifica per il Uno-due (N)
12561[+TS]Palla Pasquale specifica per il Uno-due (R)
12562[+TS]Palla Pasquale specifica per il Uno-due (SR)
12563[+TS]Palla Pasquale specifica per il Uno-due (SSR)
12570[+TS]Palla Pasquale specifica per il Pugno (N)
12571[+TS]Palla Pasquale specifica per il Pugno (R)
12572[+TS]Palla Pasquale specifica per il Pugno (SR)
12573[+TS]Palla Pasquale specifica per il Pugno (SSR)
12580[+TS]Palla Pasquale specifica per la Parata (N)
12581[+TS]Palla Pasquale specifica per la Parata (R)
12582[+TS]Palla Pasquale specifica per la Parata (SR)
12583[+TS]Palla Pasquale specifica per la Parata (SSR)
12590[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (N)
12591[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (R)
12592[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (SR)
12593[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (SSR)
12600[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (N)
12601[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (R)
12602[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (SR)
12603[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (SSR)
12610[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (N)
12611[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (R)
12612[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (SR)
12613[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (SSR)
12614[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (N) +5
12615[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (R) +5
12616[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (SR) +5
12617[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (SSR) +5
12618[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (N) +5
12619[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (R) +5
12620[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (SR) +5
12621[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (SSR) +5
12622[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (N)
12623[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (R)
12624[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (SR)
12625[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (SSR)
12626[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (N)
12627[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (R)
12628[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (SR)
12629[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (SSR)
12660[+TS]Palla Nera specifica per Matteo (N)
12661[+TS]Palla Nera specifica per Matteo (R)
12662[+TS]Palla Nera specifica per Matteo (SR)
12663[+TS]Palla Nera specifica per Matteo (SSR)
12680[+TS]Palla Nera specifica per Bobang (N)
12681[+TS]Palla Nera specifica per Bobang (R)
12682[+TS]Palla Nera specifica per Bobang (SR)
12683[+TS]Palla Nera specifica per Bobang (SSR)
12690[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (N) +10
12691[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (R) +10
12692[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (SR) +10
12693[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (SSR) +10
12700[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (N) +10
12701[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (R) +10
12702[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (SR) +10
12703[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (SSR) +10
12710[+TS]Taro Misaki Palla Nera specifica per il Tiro (N) +9
12711[+TS]Taro Misaki Palla Nera specifica per il Tiro (R) +9
12712[+TS]Taro Misaki Palla Nera specifica per il Tiro (SR) +9
12713[+TS]Taro Misaki Palla Nera specifica per il Tiro (SSR) +9
12720[+TS]Ken Wakashimazu Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (N) +9
12721[+TS]Ken Wakashimazu Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (R) +9
12722[+TS]Ken Wakashimazu Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (SR) +9
12723[+TS]Ken Wakashimazu Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (SSR) +9
12730[+TS]Shun Nitta Palla Nera specifica per il Tiro (N) +9
12731[+TS]Shun Nitta Palla Nera specifica per il Tiro (R) +9
12732[+TS]Shun Nitta Palla Nera specifica per il Tiro (SR) +9
12733[+TS]Shun Nitta Palla Nera specifica per il Tiro (SSR) +9
12740[+TS]Gakuto Igawa Palla Nera specifica per il Blocco (N) +9
12741[+TS]Gakuto Igawa Palla Nera specifica per il Blocco (R) +9
12742[+TS]Gakuto Igawa Palla Nera specifica per il Blocco (SR) +9
12743[+TS]Gakuto Igawa Palla Nera specifica per il Blocco (SSR) +9
12750[+TS]Jun Misugi Palla Nera specifica per il Tiro (N) +9
12751[+TS]Jun Misugi Palla Nera specifica per il Tiro (R) +9
12752[+TS]Jun Misugi Palla Nera specifica per il Tiro (SR) +9
12753[+TS]Jun Misugi Palla Nera specifica per il Tiro (SSR) +9
12760[+TS]Hikaru Matsuyama Palla Nera specifica per il Tiro (N) +9
12761[+TS]Hikaru Matsuyama Palla Nera specifica per il Tiro (R) +9
12762[+TS]Hikaru Matsuyama Palla Nera specifica per il Tiro (SR) +9
12763[+TS]Hikaru Matsuyama Palla Nera specifica per il Tiro (SSR) +9
12770[+TS]Mamoru Izawa Palla Nera specifica per l'Intercettazione (N) +9
12771[+TS]Mamoru Izawa Palla Nera specifica per l'Intercettazione (R) +9
12772[+TS]Mamoru Izawa Palla Nera specifica per l'Intercettazione (SR) +9
12773[+TS]Mamoru Izawa Palla Nera specifica per l'Intercettazione (SSR) +9
12780[+TS]Yuzo Morisaki Palla Nera specifica per la Parata (N) +9
12781[+TS]Yuzo Morisaki Palla Nera specifica per la Parata (R) +9
12782[+TS]Yuzo Morisaki Palla Nera specifica per la Parata (SR) +9
12783[+TS]Yuzo Morisaki Palla Nera specifica per la Parata (SSR) +9
12790[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (N) +10
12791[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (R) +10
12792[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (SR) +10
12793[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (SSR) +10
12800[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (N) +10
12801[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (R) +10
12802[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (SR) +10
12803[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (SSR) +10
12810[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Kishida (N)
12811[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Kishida (R)
12812[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Kishida (SR)
12813[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Kishida (SSR)
12820[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (N) +3
12821[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (R) +3
12822[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (SR) +3
12823[+TS]Palla Nera specifica per Tsubasa Ozora (SSR) +3
12830[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (N) +3
12831[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (R) +3
12832[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (SR) +3
12833[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (SSR) +3
12840[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (N) +3
12841[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (R) +3
12842[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (SR) +3
12843[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Aoi (SSR) +3
12850[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (N) +3
12851[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (R) +3
12852[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (SR) +3
12853[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (SSR) +3
12860[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (N) +3
12861[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (R) +3
12862[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (SR) +3
12863[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (SSR) +3
12870[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (N) +3
12871[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (R) +3
12872[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (SR) +3
12873[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (SSR) +3
12880[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (N) +3
12881[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (R) +3
12882[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (SR) +3
12883[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (SSR) +3
12890[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (N) +3
12891[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (R) +3
12892[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (SR) +3
12893[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (SSR) +3
12900[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (N) +3
12901[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (R) +3
12902[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (SR) +3
12903[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (SSR) +3
12910[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (N) +3
12911[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (R) +3
12912[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (SR) +3
12913[+TS]Palla Nera specifica per Ryoma Hino (SSR) +3
12920[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (N)+3
12921[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (R)+3
12922[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (SR)+3
12923[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (SSR)+3
12930[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (N) +3
12931[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (R) +3
12932[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (SR) +3
12933[+TS]Palla Nera specifica per Gino Hernandez (SSR) +3
12940[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (N) +3
12941[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (R) +3
12942[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (SR) +3
12943[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (SSR) +3
12950[+TS]Palla Nera specifica per Robson (N) +3
12951[+TS]Palla Nera specifica per Robson (R) +3
12952[+TS]Palla Nera specifica per Robson (SR) +3
12953[+TS]Palla Nera specifica per Robson (SSR) +3
12960[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (N) +3
12961[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (R) +3
12962[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (SR) +3
12963[+TS]Palla Nera specifica per Mamoru Izawa (SSR) +3
12970[+TS]Palla Nera specifica per Brolin (N) +3
12971[+TS]Palla Nera specifica per Brolin (R) +3
12972[+TS]Palla Nera specifica per Brolin (SR) +3
12973[+TS]Palla Nera specifica per Brolin (SSR) +3
12980[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (N) +5
12981[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (R) +5
12982[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (SR) +5
12983[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (SSR) +5
12990[+TS]Palla Nera (N) +15
12991[+TS]Palla Nera (R) +15
12992[+TS]Palla Nera (SR) +15
12993[+TS]Palla Nera (SSR) +15
13000[+TS]Palla Nera specifica per Yuji Soga (N)
13001[+TS]Palla Nera specifica per Yuji Soga (R)
13002[+TS]Palla Nera specifica per Yuji Soga (SR)
13003[+TS]Palla Nera specifica per Yuji Soga (SSR)
13010[+TS]Palla Nera specifica per Yuji Soga (N) +5
13011[+TS]Palla Nera specifica per Yuji Soga (R) +5
13012[+TS]Palla Nera specifica per Yuji Soga (SR) +5
13013[+TS]Palla Nera specifica per Yuji Soga (SSR) +5
13020[+TS]Palla Nera specifica per Michael (N)
13021[+TS]Palla Nera specifica per Michael (R)
13022[+TS]Palla Nera specifica per Michael (SR)
13023[+TS]Palla Nera specifica per Michael (SSR)
13030[+TS]Palla Nera specifica per Michael (N) +5
13031[+TS]Palla Nera specifica per Michael (R) +5
13032[+TS]Palla Nera specifica per Michael (SR) +5
13033[+TS]Palla Nera specifica per Michael (SSR) +5
13040[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (N)
13041[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (R)
13042[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (SR)
13043[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (SSR)
13050[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (N) +5
13051[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (R) +5
13052[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (SR) +5
13053[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (SSR) +5
13060[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (N)
13061[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (R)
13062[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (SR)
13063[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (SSR)
13070[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (N) +3
13071[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (R) +3
13072[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (SR) +3
13073[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (SSR) +3
13080[+TS]Palla Nera specifica per Hermann Kaltz (N) +3
13081[+TS]Palla Nera specifica per Hermann Kaltz (R) +3
13082[+TS]Palla Nera specifica per Hermann Kaltz (SR) +3
13083[+TS]Palla Nera specifica per Hermann Kaltz (SSR) +3
13090[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (N) +3
13091[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (R) +3
13092[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (SR) +3
13093[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (SSR) +3
13100[+TS]Palla Nera specifica per Mario Goethe (N) +3
13101[+TS]Palla Nera specifica per Mario Goethe (R) +3
13102[+TS]Palla Nera specifica per Mario Goethe (SR) +3
13103[+TS]Palla Nera specifica per Mario Goethe (SSR) +3
13110[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (N) +3
13111[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (R) +3
13112[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (SR) +3
13113[+TS]Palla Nera specifica per Deuter Muller (SSR) +3
13120[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (N) +3
13121[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (R) +3
13122[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (SR) +3
13123[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (SSR) +3
13130[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (N) +3
13131[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (R) +3
13132[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (SR) +3
13133[+TS]Palla Nera specifica per Rivaul (SSR) +3
13140[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (N) +3
13141[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (R) +3
13142[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (SR) +3
13143[+TS]Palla Nera specifica per Radunga (SSR) +3
13150[+TS]Palla Nera specifica per Alberto (N) +3
13151[+TS]Palla Nera specifica per Alberto (R) +3
13152[+TS]Palla Nera specifica per Alberto (SR) +3
13153[+TS]Palla Nera specifica per Alberto (SSR) +3
13160[+TS]Palla Nera specifica per Salinas (N) +3
13161[+TS]Palla Nera specifica per Salinas (R) +3
13162[+TS]Palla Nera specifica per Salinas (SR) +3
13163[+TS]Palla Nera specifica per Salinas (SSR) +3
13170[+TS]Palla Nera specifica per Leo (N) +3
13171[+TS]Palla Nera specifica per Leo (R) +3
13172[+TS]Palla Nera specifica per Leo (SR) +3
13173[+TS]Palla Nera specifica per Leo (SSR) +3
13180[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (N) +3
13181[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (R) +3
13182[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (SR) +3
13183[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (SSR) +3
13190[+TS]Palla Nera specifica per Kevin Schmidt (N) +3
13191[+TS]Palla Nera specifica per Kevin Schmidt (R) +3
13192[+TS]Palla Nera specifica per Kevin Schmidt (SR) +3
13193[+TS]Palla Nera specifica per Kevin Schmidt (SSR) +3
13200[+TS]Palla Nera specifica per Eric Schmidt (N) +3
13201[+TS]Palla Nera specifica per Eric Schmidt (R) +3
13202[+TS]Palla Nera specifica per Eric Schmidt (SR) +3
13203[+TS]Palla Nera specifica per Eric Schmidt (SSR) +3
13210[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (N) +3
13211[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (R) +3
13212[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (SR) +3
13213[+TS]Palla Nera specifica per Carlos Santana (SSR) +3
13220[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (N) +3
13221[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (R) +3
13222[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (SR) +3
13223[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (SSR) +3
13230[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (N) +3
13231[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (R) +3
13232[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (SR) +3
13233[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (SSR) +3
13240[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (N) +3
13241[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (R) +3
13242[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (SR) +3
13243[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (SSR) +3
13250[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (N) +3
13251[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (R) +3
13252[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (SR) +3
13253[+TS]Palla Nera specifica per Franz Schester (SSR) +3
13260[+TS]Palla Nera specifica per Manfred Margas (N) +3
13261[+TS]Palla Nera specifica per Manfred Margas (R) +3
13262[+TS]Palla Nera specifica per Manfred Margas (SR) +3
13263[+TS]Palla Nera specifica per Manfred Margas (SSR) +3
13270[+TS]Palla Nera specifica per Davi (N)
13271[+TS]Palla Nera specifica per Davi (R)
13272[+TS]Palla Nera specifica per Davi (SR)
13273[+TS]Palla Nera specifica per Davi (SSR)
13280[+TS]Palla Nera specifica per Davi (N) +5
13281[+TS]Palla Nera specifica per Davi (R) +5
13282[+TS]Palla Nera specifica per Davi (SR) +5
13283[+TS]Palla Nera specifica per Davi (SSR) +5
13290[+TS]Palla Nera specifica per Hugo Ramirez (N)
13291[+TS]Palla Nera specifica per Hugo Ramirez (R)
13292[+TS]Palla Nera specifica per Hugo Ramirez (SR)
13293[+TS]Palla Nera specifica per Hugo Ramirez (SSR)
13300[+TS]Palla Nera specifica per Hugo Ramirez (N) +5
13301[+TS]Palla Nera specifica per Hugo Ramirez (R) +5
13302[+TS]Palla Nera specifica per Hugo Ramirez (SR) +5
13303[+TS]Palla Nera specifica per Hugo Ramirez (SSR) +5
13310[+TS]Palla Nera specifica per Davi (N) +10
13311[+TS]Palla Nera specifica per Davi (R) +10
13312[+TS]Palla Nera specifica per Davi (SR) +10
13313[+TS]Palla Nera specifica per Davi (SSR) +10
13320[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (N) +10
13321[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (R) +10
13322[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (SR) +10
13323[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (SSR) +10
13330[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (N) +10
13331[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (R) +10
13332[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (SR) +10
13333[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (SSR) +10
13340[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (N)
13341[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (R)
13342[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (SR)
13343[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (SSR)
13350[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (N) +5
13351[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (R) +5
13352[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (SR) +5
13353[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (SSR) +5
13360[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (N) +10
13361[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (R) +10
13362[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (SR) +10
13363[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (SSR) +10
13370[+TS]Palla Nera specifica per Luikal (N)
13371[+TS]Palla Nera specifica per Luikal (R)
13372[+TS]Palla Nera specifica per Luikal (SR)
13373[+TS]Palla Nera specifica per Luikal (SSR)
13380[+TS]Palla Nera specifica per Luikal (N) +5
13381[+TS]Palla Nera specifica per Luikal (R) +5
13382[+TS]Palla Nera specifica per Luikal (SR) +5
13383[+TS]Palla Nera specifica per Luikal (SSR) +5
13390[+TS]Palla Nera specifica per Luikal (N) +10
13391[+TS]Palla Nera specifica per Luikal (R) +10
13392[+TS]Palla Nera specifica per Luikal (SR) +10
13393[+TS]Palla Nera specifica per Luikal (SSR) +10
13400[+TS]Palla Nera specifica per Haas (N)
13401[+TS]Palla Nera specifica per Haas (R)
13402[+TS]Palla Nera specifica per Haas (SR)
13403[+TS]Palla Nera specifica per Haas (SSR)
13410[+TS]Palla Nera specifica per Haas (N) +5
13411[+TS]Palla Nera specifica per Haas (R) +5
13412[+TS]Palla Nera specifica per Haas (SR) +5
13413[+TS]Palla Nera specifica per Haas (SSR) +5
13420[+TS]Palla Nera specifica per Christiansen (N)
13421[+TS]Palla Nera specifica per Christiansen (R)
13422[+TS]Palla Nera specifica per Christiansen (SR)
13423[+TS]Palla Nera specifica per Christiansen (SSR)
13430[+TS]Palla Nera specifica per Christiansen (N) +5
13431[+TS]Palla Nera specifica per Christiansen (R) +5
13432[+TS]Palla Nera specifica per Christiansen (SR) +5
13433[+TS]Palla Nera specifica per Christiansen (SSR) +5
13440[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (N) +10
13441[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (R) +10
13442[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (SR) +10
13443[+TS]Palla Nera specifica per Karl Heinz Schneider (SSR) +10
13450[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (N) +10
13451[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (R) +10
13452[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (SR) +10
13453[+TS]Palla Nera specifica per Stefan Levin (SSR) +10
13460[+TS]Palla Nera specifica per Dribbling (N) +10
13461[+TS]Palla Nera specifica per Dribbling (R) +10
13462[+TS]Palla Nera specifica per Dribbling (SR) +10
13463[+TS]Palla Nera specifica per Dribbling (SSR) +10
13470[+TS]Palla Nera specifica per Tiro (N) +10
13471[+TS]Palla Nera specifica per Tiro (R) +10
13472[+TS]Palla Nera specifica per Tiro (SR) +10
13473[+TS]Palla Nera specifica per Tiro (SSR) +10
13480[+TS]Palla Nera specifica per Passaggio (N) +10
13481[+TS]Palla Nera specifica per Passaggio (R) +10
13482[+TS]Palla Nera specifica per Passaggio (SR) +10
13483[+TS]Palla Nera specifica per Passaggio (SSR) +10
13490[+TS]Palla Nera specifica per Contrasto (N) +10
13491[+TS]Palla Nera specifica per Contrasto (R) +10
13492[+TS]Palla Nera specifica per Contrasto (SR) +10
13493[+TS]Palla Nera specifica per Contrasto (SSR) +10
13500[+TS]Palla Nera specifica per Blocco (N) +10
13501[+TS]Palla Nera specifica per Blocco (R) +10
13502[+TS]Palla Nera specifica per Blocco (SR) +10
13503[+TS]Palla Nera specifica per Blocco (SSR) +10
13510[+TS]Palla Nera specifica per Intercetta (N) +10
13511[+TS]Palla Nera specifica per Intercetta (R) +10
13512[+TS]Palla Nera specifica per Intercetta (SR) +10
13513[+TS]Palla Nera specifica per Intercetta (SSR) +10
13520[+TS]Palla Nera specifica per Pugno (N) +10
13521[+TS]Palla Nera specifica per Pugno (R) +10
13522[+TS]Palla Nera specifica per Pugno (SR) +10
13523[+TS]Palla Nera specifica per Pugno (SSR) +10
13530[+TS]Palla Nera specifica per Parata (N) +10
13531[+TS]Palla Nera specifica per Parata (R) +10
13532[+TS]Palla Nera specifica per Parata (SR) +10
13533[+TS]Palla Nera specifica per Parata (SSR) +10
13540[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (N) +10
13541[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (R) +10
13542[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (SR) +10
13543[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (SSR) +10
13550[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (N) +10
13551[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (R) +10
13552[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (SR) +10
13553[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (SSR) +10
13560[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (N) +10
13561[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (R) +10
13562[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (SR) +10
13563[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (SSR) +10
13570[+TS]Palla Nera specifica per J.J Ochado (N)
13571[+TS]Palla Nera specifica per J.J Ochado (R)
13572[+TS]Palla Nera specifica per J.J Ochado (SR)
13573[+TS]Palla Nera specifica per J.J Ochado (SSR)
13580[+TS]Palla Nera specifica per J.J Ochado (N) +5
13581[+TS]Palla Nera specifica per J.J Ochado (R) +5
13582[+TS]Palla Nera specifica per J.J Ochado (SR) +5
13583[+TS]Palla Nera specifica per J.J Ochado (SSR) +5
13590[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (N) +3
13591[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (R) +3
13592[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (SR) +3
13593[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (SSR) +3
13600[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (N) +3
13601[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (R) +3
13602[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (SR) +3
13603[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (SSR) +3
13610[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (N) +5
13611[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (R) +5
13612[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (SR) +5
13613[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (SSR) +5
13620[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (N) +3
13621[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (R) +3
13622[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (SR) +3
13623[+TS]Palla Nera specifica per Mark Owairan (SSR) +3
13630[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (N) +3
13631[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (R) +3
13632[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (SR) +3
13633[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (SSR) +3
13640[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (N) +10
13641[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (R) +10
13642[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (SR) +10
13643[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (SSR) +10
13650[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (N) +10
13651[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (R) +10
13652[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (SR) +10
13653[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (SSR) +10
13660[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (N)
13661[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (R)
13662[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (SR)
13663[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (SSR)
13670[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (N) +5
13671[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (R) +5
13672[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (SR) +5
13673[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (SSR) +5
13680[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (N)
13681[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (R)
13682[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (SR)
13683[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (SSR)
13690[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (N) +5
13691[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (R) +5
13692[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (SR) +5
13693[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (SSR) +5
13700[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (N) +3
13701[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (R) +3
13702[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (SR) +3
13703[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (SSR) +3
13710[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (N) +5
13711[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (R) +5
13712[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (SR) +5
13713[+TS]Palla Nera specifica per Xiao Junguang (SSR) +5
13720[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (N) +3
13721[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (R) +3
13722[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (SR) +3
13723[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (SSR) +3
13730[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (N) +5
13731[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (R) +5
13732[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (SR) +5
13733[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (SSR) +5
13740[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (N) +10
13741[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (R) +10
13742[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (SR) +10
13743[+TS]Palla Nera specifica per Lee Yong-un (SSR) +10
13750[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (N) +3
13751[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (R) +3
13752[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (SR) +3
13753[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (SSR) +3
13760[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (N) +10
13761[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (R) +10
13762[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (SR) +10
13763[+TS]Palla Nera specifica per El Cid Pierre (SSR) +10
13770[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (N) +10
13771[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (R) +10
13772[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (SR) +10
13773[+TS]Palla Nera specifica per Pepe (SSR) +10
13780[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (N) +10
13781[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (R) +10
13782[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SR) +10
13783[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SSR) +10
13790[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (N) +10
13791[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (R) +10
13792[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (SR) +10
13793[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (SSR) +10
13800[+TS]Palla Nera specifica per Jean Baptiste Hugo (N)
13801[+TS]Palla Nera specifica per Jean Baptiste Hugo (R)
13802[+TS]Palla Nera specifica per Jean Baptiste Hugo (SR)
13803[+TS]Palla Nera specifica per Jean Baptiste Hugo (SSR)
13810[+TS]Palla Nera specifica per Just Hidalgo (N)
13811[+TS]Palla Nera specifica per Just Hidalgo (R)
13812[+TS]Palla Nera specifica per Just Hidalgo (SR)
13813[+TS]Palla Nera specifica per Just Hidalgo (SSR)
13820[+TS]Palla Nera specifica per Just Hidalgo (N) +5
13821[+TS]Palla Nera specifica per Just Hidalgo (R) +5
13822[+TS]Palla Nera specifica per Just Hidalgo (SR) +5
13823[+TS]Palla Nera specifica per Just Hidalgo (SSR) +5
13830[+TS]Palla Nera specifica per Jean Baptiste Hugo (N) +5
13831[+TS]Palla Nera specifica per Jean Baptiste Hugo (R) +5
13832[+TS]Palla Nera specifica per Jean Baptiste Hugo (SR) +5
13833[+TS]Palla Nera specifica per Jean Baptiste Hugo (SSR) +5
13840[+TS]Snowball (N) +25
13841[+TS]Snowball (R) +25
13842[+TS]Snowball (SR) +25
13843[+TS]Snowball (SSR) +25
13850[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (N) +10
13851[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (R) +10
13852[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (SR) +10
13853[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (SSR) +10
13860[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (N) +5
13861[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (R) +5
13862[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (SR) +5
13863[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (SSR) +5
13870[+TS]Palla Nera specifica per Teppei Kisugi (N) +10
13871[+TS]Palla Nera specifica per Teppei Kisugi (R) +10
13872[+TS]Palla Nera specifica per Teppei Kisugi (SR) +10
13873[+TS]Palla Nera specifica per Teppei Kisugi (SSR) +10
13880[+TS]Palla Nera specifica per Teppei Kisugi (N) +5
13881[+TS]Palla Nera specifica per Teppei Kisugi (R) +5
13882[+TS]Palla Nera specifica per Teppei Kisugi (SR) +5
13883[+TS]Palla Nera specifica per Teppei Kisugi (SSR) +5
13890[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (N) +10
13891[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (R) +10
13892[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (SR) +10
13893[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (SSR) +10
13900[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (N) +10
13901[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (R) +10
13902[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (SR) +10
13903[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (SSR) +10
13910[+TS]Palla Nera specifica per Leo (N) +10
13911[+TS]Palla Nera specifica per Leo (R) +10
13912[+TS]Palla Nera specifica per Leo (SR) +10
13913[+TS]Palla Nera specifica per Leo (SSR) +10
13920[+TS]Palla Nera specifica per Hayato Igawa (N) +10
13921[+TS]Palla Nera specifica per Hayato Igawa (R) +10
13922[+TS]Palla Nera specifica per Hayato Igawa (SR) +10
13923[+TS]Palla Nera specifica per Hayato Igawa (SSR) +10
13930[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (N) +10
13931[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (R) +10
13932[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (SR) +10
13933[+TS]Palla Nera specifica per Taro Misaki (SSR) +10
13940[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (N) +10
13941[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (R) +10
13942[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (SR) +10
13943[+TS]Palla Nera specifica per Shun Nitta (SSR) +10
13950[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (N) +10
13951[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (R) +10
13952[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (SR) +10
13953[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (SSR) +10
13960[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (N) +3
13961[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (R) +3
13962[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (SR) +3
13963[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Sawada (SSR) +3
13970[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (N) +3
13971[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (R) +3
13972[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (SR) +3
13973[+TS]Palla Nera specifica per Kazuki Sorimachi (SSR) +3
13980[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (N) +3
13981[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (R) +3
13982[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (SR) +3
13983[+TS]Palla Nera specifica per Hanji Urabe (SSR) +3
13990[+TS]Palla Nera specifica per Yuji Soga (N) +3
13991[+TS]Palla Nera specifica per Yuji Soga (R) +3
13992[+TS]Palla Nera specifica per Yuji Soga (SR) +3
13993[+TS]Palla Nera specifica per Yuji Soga (SSR) +3
14000[+TS]Palla Nera specifica per Jean Baptiste Hugo (N) +3
14001[+TS]Palla Nera specifica per Jean Baptiste Hugo (R) +3
14002[+TS]Palla Nera specifica per Jean Baptiste Hugo (SR) +3
14003[+TS]Palla Nera specifica per Jean Baptiste Hugo (SSR) +3
14010[+TS]Palla Nera specifica per Just Hidalgo (N) +3
14011[+TS]Palla Nera specifica per Just Hidalgo (R) +3
14012[+TS]Palla Nera specifica per Just Hidalgo (SR) +3
14013[+TS]Palla Nera specifica per Just Hidalgo (SSR) +3
14020[+TS]Palla Nera specifica per Hugo Ramirez (N) +3
14021[+TS]Palla Nera specifica per Hugo Ramirez (R) +3
14022[+TS]Palla Nera specifica per Hugo Ramirez (SR) +3
14023[+TS]Palla Nera specifica per Hugo Ramirez (SSR) +3
14030[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (N) +3
14031[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (R) +3
14032[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (SR) +3
14033[+TS]Palla Nera specifica per Fernando Gardel (SSR) +3
14040[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (N) +3
14041[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (R) +3
14042[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (SR) +3
14043[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (SSR) +3
14050[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (N) +3
14051[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (R) +3
14052[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (SR) +3
14053[+TS]Palla Nera specifica per Josep Grandios (SSR) +3
14060[+TS]Palla Nera specifica per Haas (N) +3
14061[+TS]Palla Nera specifica per Haas (R) +3
14062[+TS]Palla Nera specifica per Haas (SR) +3
14063[+TS]Palla Nera specifica per Haas (SSR) +3
14070[+TS]Palla Nera specifica per Christiansen (N) +3
14071[+TS]Palla Nera specifica per Christiansen (R) +3
14072[+TS]Palla Nera specifica per Christiansen (SR) +3
14073[+TS]Palla Nera specifica per Christiansen (SSR) +3
14080[+TS]Palla Nera specifica per Hayato Igawa (N) +3
14081[+TS]Palla Nera specifica per Hayato Igawa (R) +3
14082[+TS]Palla Nera specifica per Hayato Igawa (SR) +3
14083[+TS]Palla Nera specifica per Hayato Igawa (SSR) +3
14090[+TS]Palla Nera specifica per Teppei Kisugi (N) +3
14091[+TS]Palla Nera specifica per Teppei Kisugi (R) +3
14092[+TS]Palla Nera specifica per Teppei Kisugi (SR) +3
14093[+TS]Palla Nera specifica per Teppei Kisugi (SSR) +3
14100[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (N) +3
14101[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (R) +3
14102[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (SR) +3
14103[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (SSR) +3
14110[+TS]Palla Nera specifica per Taichi Nakanishi (N) +3
14111[+TS]Palla Nera specifica per Taichi Nakanishi (R) +3
14112[+TS]Palla Nera specifica per Taichi Nakanishi (SR) +3
14113[+TS]Palla Nera specifica per Taichi Nakanishi (SSR) +3
14120[+TS]Palla Nera specifica per Route Coulisseman (N) +3
14121[+TS]Palla Nera specifica per Route Coulisseman (R) +3
14122[+TS]Palla Nera specifica per Route Coulisseman (SR) +3
14123[+TS]Palla Nera specifica per Route Coulisseman (SSR) +3
14130[+TS]Palla Nera specifica per Davi (N) +3
14131[+TS]Palla Nera specifica per Davi (R) +3
14132[+TS]Palla Nera specifica per Davi (SR) +3
14133[+TS]Palla Nera specifica per Davi (SSR) +3
14140[+TS]Palla Nera specifica per Gakuto Igawa (N) +3
14141[+TS]Palla Nera specifica per Gakuto Igawa (R) +3
14142[+TS]Palla Nera specifica per Gakuto Igawa (SR) +3
14143[+TS]Palla Nera specifica per Gakuto Igawa (SSR) +3
14150[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (N) +3
14151[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (R) +3
14152[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (SR) +3
14153[+TS]Palla Nera specifica per Achilleus Romano (SSR) +3
14160[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carolus (N) +3
14161[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carolus (R) +3
14162[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carolus (SR) +3
14163[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carolus (SSR) +3
14170[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (N) +10
14171[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (R) +10
14172[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (SR) +10
14173[+TS]Palla Nera specifica per Kojiro Hyuga (SSR) +10
14180[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (N) +10
14181[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (R) +10
14182[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (SR) +10
14183[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (SSR) +10
14190[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (N) +10
14191[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (R) +10
14192[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (SR) +10
14193[+TS]Palla Nera specifica per Brian Kluivoort (SSR) +10
14200[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (N) +10
14201[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (R) +10
14202[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (SR) +10
14203[+TS]Palla Nera specifica per Ricardo Espadas (SSR) +10
14210[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (N) +3
14211[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (R) +3
14212[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (SR) +3
14213[+TS]Palla Nera specifica per Jun Misugi (SSR) +3
14220[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (N) +3
14221[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (R) +3
14222[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (SR) +3
14223[+TS]Palla Nera specifica per Ken Wakashimazu (SSR) +3
14230[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (N) +3
14231[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (R) +3
14232[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (SR) +3
14233[+TS]Palla Nera specifica per Masao Tachibana (SSR) +3
14240[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (N) +3
14241[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (R) +3
14242[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (SR) +3
14243[+TS]Palla Nera specifica per Kazuo Tachibana (SSR) +3
14250[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (N) +3
14251[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (R) +3
14252[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (SR) +3
14253[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (SSR) +3
14260[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (N) +3
14261[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (R) +3
14262[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (SR) +3
14263[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (SSR) +3
14270[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (N) +3
14271[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (R) +3
14272[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (SR) +3
14273[+TS]Palla Nera specifica per Tomeya Akai (SSR) +3
14280[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (N) +3
14281[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (R) +3
14282[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (SR) +3
14283[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (SSR) +3
14290[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (N) +3
14291[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (R) +3
14292[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (SR) +3
14293[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (SSR) +3
14300[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (N) +3
14301[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (R) +3
14302[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (SR) +3
14303[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (SSR) +3
14310[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (N) +3
14311[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (R) +3
14312[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (SR) +3
14313[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (SSR) +3
14320[+TS]Palla Nera specifica per Alfredo Di Piazzolla (N) +3
14321[+TS]Palla Nera specifica per Alfredo Di Piazzolla (R) +3
14322[+TS]Palla Nera specifica per Alfredo Di Piazzolla (SR) +3
14323[+TS]Palla Nera specifica per Alfredo Di Piazzolla (SSR) +3
14330[+TS]Palla Nera specifica per Diago Rossi (N) +3
14331[+TS]Palla Nera specifica per Diago Rossi (R) +3
14332[+TS]Palla Nera specifica per Diago Rossi (SR) +3
14333[+TS]Palla Nera specifica per Diago Rossi (SSR) +3
14340[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (N) +3
14341[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (R) +3
14342[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (SR) +3
14343[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (SSR) +3
14350[+TS]Palla Nera specifica per Michael (N) +3
14351[+TS]Palla Nera specifica per Michael (R) +3
14352[+TS]Palla Nera specifica per Michael (SR) +3
14353[+TS]Palla Nera specifica per Michael (SSR) +3
14360[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (N) +3
14361[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (R) +3
14362[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (SR) +3
14363[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (SSR) +3
14370[+TS]Palla Nera specifica per Suarez (N) +3
14371[+TS]Palla Nera specifica per Suarez (R) +3
14372[+TS]Palla Nera specifica per Suarez (SR) +3
14373[+TS]Palla Nera specifica per Suarez (SSR) +3
14380[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (N) +3
14381[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (R) +3
14382[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (SR) +3
14383[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (SSR) +3
14390[+TS]Palla Nera specifica per Alfredo Di Piazzolla (N) +5
14391[+TS]Palla Nera specifica per Alfredo Di Piazzolla (R) +5
14392[+TS]Palla Nera specifica per Alfredo Di Piazzolla (SR) +5
14393[+TS]Palla Nera specifica per Alfredo Di Piazzolla (SSR) +5
14400[+TS]Palla Nera specifica per Diago Rossi (N) +5
14401[+TS]Palla Nera specifica per Diago Rossi (R) +5
14402[+TS]Palla Nera specifica per Diago Rossi (SR) +5
14403[+TS]Palla Nera specifica per Diago Rossi (SSR) +5
14410[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (N)
14411[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (R)
14412[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (SR)
14413[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (SSR)
14420[+TS]Snowball (N) +5
14421[+TS]Snowball (R) +5
14422[+TS]Snowball (SR) +5
14423[+TS]Snowball (SSR) +5
14430[+TS]Snowball (N) +10
14431[+TS]Snowball (R) +10
14432[+TS]Snowball (SR) +10
14433[+TS]Snowball (SSR) +10
14440[+TS]Snowball (N) +20
14441[+TS]Snowball (R) +20
14442[+TS]Snowball (SR) +20
14443[+TS]Snowball (SSR) +20
14450[+TS]Palla Nera specifica per Alfredo Di Piazzolla (N)
14451[+TS]Palla Nera specifica per Alfredo Di Piazzolla (R)
14452[+TS]Palla Nera specifica per Alfredo Di Piazzolla (SR)
14453[+TS]Palla Nera specifica per Alfredo Di Piazzolla (SSR)
14460[+TS]Palla Nera specifica per Diago Rossi (N)
14461[+TS]Palla Nera specifica per Diago Rossi (R)
14462[+TS]Palla Nera specifica per Diago Rossi (SR)
14463[+TS]Palla Nera specifica per Diago Rossi (SSR)
14470[+TS]Palla Capodanno (N) +3
14471[+TS]Palla Capodanno (R) +3
14472[+TS]Palla Capodanno (SR) +3
14473[+TS]Palla Capodanno (SSR) +3
14480[+TS]Palla Capodanno (N) +10
14481[+TS]Palla Capodanno (R) +10
14482[+TS]Palla Capodanno (SR) +10
14483[+TS]Palla Capodanno (SSR) +10
14490[+TS]Palla Capodanno (N) +5
14491[+TS]Palla Capodanno (R) +5
14492[+TS]Palla Capodanno (SR) +5
14493[+TS]Palla Capodanno (SSR) +5
14500[+TS]Palla Capodanno(N)+20
14501[+TS]Palla Capodanno(R)+20
14502[+TS]Palla Capodanno(SR)+20
14503[+TS]Palla Capodanno(SSR)+20
14510[+TS]Palla Nera specifica per Brolin (N) +5
14511[+TS]Palla Nera specifica per Brolin (R) +5
14512[+TS]Palla Nera specifica per Brolin (SR) +5
14513[+TS]Palla Nera specifica per Brolin (SSR) +5
14520[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carolus (N)
14521[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carolus (R)
14522[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carolus (SR)
14523[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carolus (SSR)
14530[+TS]Palla dei pruni in fiore (N) +10
14531[+TS]Palla dei pruni in fiore (R) +10
14532[+TS]Palla dei pruni in fiore (SR) +10
14533[+TS]Palla dei pruni in fiore (SSR) +10
14540[+TS]Palla dei pruni in fiore (N) +20
14541[+TS]Palla dei pruni in fiore (R) +20
14542[+TS]Palla dei pruni in fiore (SR) +20
14543[+TS]Palla dei pruni in fiore (SSR) +20
14550[+TS]Palla Nera specifica per Luis Fago (N)
14551[+TS]Palla Nera specifica per Luis Fago (R)
14552[+TS]Palla Nera specifica per Luis Fago (SR)
14553[+TS]Palla Nera specifica per Luis Fago (SSR)
14560[+TS]Palla Nera specifica per Rail (N)
14561[+TS]Palla Nera specifica per Rail (R)
14562[+TS]Palla Nera specifica per Rail (SR)
14563[+TS]Palla Nera specifica per Rail (SSR)
14570[+TS]Palla Nera specifica per Ivangel (N)
14571[+TS]Palla Nera specifica per Ivangel (R)
14572[+TS]Palla Nera specifica per Ivangel (SR)
14573[+TS]Palla Nera specifica per Ivangel (SSR)
14580[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carlos (N) +5
14581[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carlos (R) +5
14582[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carlos (SR) +5
14583[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Carlos (SSR) +5
14590[+TS]Palla Nera specifica per Morientes (N) +5
14591[+TS]Palla Nera specifica per Morientes (R) +5
14592[+TS]Palla Nera specifica per Morientes (SR) +5
14593[+TS]Palla Nera specifica per Morientes (SSR) +5
14600[+TS]Palla Nera specifica per Guti (N) +5
14601[+TS]Palla Nera specifica per Guti (R) +5
14602[+TS]Palla Nera specifica per Guti (SR) +5
14603[+TS]Palla Nera specifica per Guti (SSR) +5
14610[+TS]Palla Nera specifica per Callusias (N)
14611[+TS]Palla Nera specifica per Callusias (R)
14612[+TS]Palla Nera specifica per Callusias (SR)
14613[+TS]Palla Nera specifica per Callusias (SSR)
14620[+TS]Palla Nera specifica per Robson (N) +5
14621[+TS]Palla Nera specifica per Robson (R) +5
14622[+TS]Palla Nera specifica per Robson (SR) +5
14623[+TS]Palla Nera specifica per Robson (SSR) +5
14630[+TS]Palla di Cioccolata (N) +10
14631[+TS]Palla di Cioccolata (R) +10
14632[+TS]Palla di Cioccolata (SR) +10
14633[+TS]Palla di Cioccolata (SSR) +10
14640[+TS]Palla Nera specifica per Suarez (N) +5
14641[+TS]Palla Nera specifica per Suarez (R) +5
14642[+TS]Palla Nera specifica per Suarez (SR) +5
14643[+TS]Palla Nera specifica per Suarez (SSR) +5
14650[+TS]Palla Nera specifica per Patrick Kluivert (N) +10
14651[+TS]Palla Nera specifica per Patrick Kluivert (R) +10
14652[+TS]Palla Nera specifica per Patrick Kluivert (SR) +10
14653[+TS]Palla Nera specifica per Patrick Kluivert (SSR) +10
14660[+TS]Palla Nera specifica per Patrick Kluivert (N) +5
14661[+TS]Palla Nera specifica per Patrick Kluivert (R) +5
14662[+TS]Palla Nera specifica per Patrick Kluivert (SR) +5
14663[+TS]Palla Nera specifica per Patrick Kluivert (SSR) +5
14670[+TS]Palla Nera specifica per Xavi (N) +10
14671[+TS]Palla Nera specifica per Xavi (R) +10
14672[+TS]Palla Nera specifica per Xavi (SR) +10
14673[+TS]Palla Nera specifica per Xavi (SSR) +10
14680[+TS]Palla Nera specifica per Xavi (N) +5
14681[+TS]Palla Nera specifica per Xavi (R) +5
14682[+TS]Palla Nera specifica per Xavi (SR) +5
14683[+TS]Palla Nera specifica per Xavi (SSR) +5
14690[+TS]Palla Nera specifica per Edmilson (N) +10
14691[+TS]Palla Nera specifica per Edmilson (R) +10
14692[+TS]Palla Nera specifica per Edmilson (SR) +10
14693[+TS]Palla Nera specifica per Edmilson (SSR) +10
14700[+TS]Palla Nera specifica per Edmilson (N) +5
14701[+TS]Palla Nera specifica per Edmilson (R) +5
14702[+TS]Palla Nera specifica per Edmilson (SR) +5
14703[+TS]Palla Nera specifica per Edmilson (SSR) +5
14710[+TS]Palla Nera specifica per Frank de Boer (N) +10
14711[+TS]Palla Nera specifica per Frank de Boer (R) +10
14712[+TS]Palla Nera specifica per Frank de Boer (SR) +10
14713[+TS]Palla Nera specifica per Frank de Boer (SSR) +10
14720[+TS]Palla Nera specifica per Frank de Boer (N) +5
14721[+TS]Palla Nera specifica per Frank de Boer (R) +5
14722[+TS]Palla Nera specifica per Frank de Boer (SR) +5
14723[+TS]Palla Nera specifica per Frank de Boer (SSR) +5
14730[+TS]Palla Nera specifica per Ludovic Giuly  (N) +10
14731[+TS]Palla Nera specifica per Ludovic Giuly  (R) +10
14732[+TS]Palla Nera specifica per Ludovic Giuly  (SR) +10
14733[+TS]Palla Nera specifica per Ludovic Giuly  (SSR) +10
14740[+TS]Palla Nera specifica per Ludovic Giuly  (N) +5
14741[+TS]Palla Nera specifica per Ludovic Giuly  (R) +5
14742[+TS]Palla Nera specifica per Ludovic Giuly  (SR) +5
14743[+TS]Palla Nera specifica per Ludovic Giuly  (SSR) +5
14750[+TS]Palla Nera specifica per Javier Saviola (N) +10
14751[+TS]Palla Nera specifica per Javier Saviola (R) +10
14752[+TS]Palla Nera specifica per Javier Saviola (SR) +10
14753[+TS]Palla Nera specifica per Javier Saviola (SSR) +10
14760[+TS]Palla Nera specifica per Javier Saviola (N) +5
14761[+TS]Palla Nera specifica per Javier Saviola (R) +5
14762[+TS]Palla Nera specifica per Javier Saviola (SR) +5
14763[+TS]Palla Nera specifica per Javier Saviola (SSR) +5
14770[+TS]Palla Nera specifica per Luis Enpoli (N)
14771[+TS]Palla Nera specifica per Luis Enpoli (R)
14772[+TS]Palla Nera specifica per Luis Enpoli (SR)
14773[+TS]Palla Nera specifica per Luis Enpoli (SSR)
14780[+TS]Palla Nera specifica per Overus (N)
14781[+TS]Palla Nera specifica per Overus (R)
14782[+TS]Palla Nera specifica per Overus (SR)
14783[+TS]Palla Nera specifica per Overus (SSR)
14790[+TS]Palla Nera specifica per Rechard (N)
14791[+TS]Palla Nera specifica per Rechard (R)
14792[+TS]Palla Nera specifica per Rechard (SR)
14793[+TS]Palla Nera specifica per Rechard (SSR)
14800[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (N) +3
14801[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (R) +3
14802[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (SR) +3
14803[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (SSR) +3
14810[+TS]Palla Pasquale (N) +3
14811[+TS]Palla Pasquale (R) +3
14812[+TS]Palla Pasquale (SR) +3
14813[+TS]Palla Pasquale (SSR) +3
14820[+TS]Palla Nera specifica per Makelolo (N)
14821[+TS]Palla Nera specifica per Makelolo (R)
14822[+TS]Palla Nera specifica per Makelolo (SR)
14823[+TS]Palla Nera specifica per Makelolo (SSR)
14830[+TS]Palla Nera specifica per Marientos (N)
14831[+TS]Palla Nera specifica per Marientos (R)
14832[+TS]Palla Nera specifica per Marientos (SR)
14833[+TS]Palla Nera specifica per Marientos (SSR)
14840[+TS]Palla Nera specifica per Michel Olgado (N)
14841[+TS]Palla Nera specifica per Michel Olgado (R)
14842[+TS]Palla Nera specifica per Michel Olgado (SR)
14843[+TS]Palla Nera specifica per Michel Olgado (SSR)
14850[+TS]Palla Nera specifica per Kazumasa Oda (N)
14851[+TS]Palla Nera specifica per Kazumasa Oda (R)
14852[+TS]Palla Nera specifica per Kazumasa Oda (SR)
14853[+TS]Palla Nera specifica per Kazumasa Oda (SSR)
14860[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (N)
14861[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (R)
14862[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (SR)
14863[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (SSR)
14870[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Takasugi (N)
14871[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Takasugi (R)
14872[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Takasugi (SR)
14873[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Takasugi (SSR)
14900[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (N) +10
14901[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (R) +10
14902[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (SR) +10
14903[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (SSR) +10
14910[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (N) +5
14911[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (R) +5
14912[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (SR) +5
14913[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (SSR) +5
14920[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Takasugi (N) +10
14921[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Takasugi (R) +10
14922[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Takasugi (SR) +10
14923[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Takasugi (SSR) +10
14930[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Takasugi (N) +5
14931[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Takasugi (R) +5
14932[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Takasugi (SR) +5
14933[+TS]Palla Nera specifica per Shingo Takasugi (SSR) +5
14940[+TS]Palla Nera (N) +40
14941[+TS]Palla Nera (R) +40
14942[+TS]Palla Nera (SR) +40
14943[+TS]Palla Nera (SSR) +40
14950[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (N) +3
14951[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (R) +3
14952[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (SR) +3
14953[+TS]Palla Nera specifica per Hajime Taki (SSR) +3
14960[+TS]Palla Nera specifica per Callusias (N) +3
14961[+TS]Palla Nera specifica per Callusias (R) +3
14962[+TS]Palla Nera specifica per Callusias (SR) +3
14963[+TS]Palla Nera specifica per Callusias (SSR) +3
14970[+TS]Palla Nera specifica per Dugo (N) +3
14971[+TS]Palla Nera specifica per Dugo (R) +3
14972[+TS]Palla Nera specifica per Dugo (SR) +3
14973[+TS]Palla Nera specifica per Dugo (SSR) +3
14980[+TS]Palla Nera specifica per Marcio (N) +3
14981[+TS]Palla Nera specifica per Marcio (R) +3
14982[+TS]Palla Nera specifica per Marcio (SR) +3
14983[+TS]Palla Nera specifica per Marcio (SSR) +3
14990[+TS]Palla Nera specifica per Luis Enpoli (N) +3
14991[+TS]Palla Nera specifica per Luis Enpoli (R) +3
14992[+TS]Palla Nera specifica per Luis Enpoli (SR) +3
14993[+TS]Palla Nera specifica per Luis Enpoli (SSR) +3
15000[+TS]Palla Nera specifica per Overus (N) +3
15001[+TS]Palla Nera specifica per Overus (R) +3
15002[+TS]Palla Nera specifica per Overus (SR) +3
15003[+TS]Palla Nera specifica per Overus (SSR) +3
15010[+TS]Palla Nera specifica per Rechard (N) +3
15011[+TS]Palla Nera specifica per Rechard (R) +3
15012[+TS]Palla Nera specifica per Rechard (SR) +3
15013[+TS]Palla Nera specifica per Rechard (SSR) +3
15020[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Kishida (N) +3
15021[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Kishida (R) +3
15022[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Kishida (SR) +3
15023[+TS]Palla Nera specifica per Takeshi Kishida (SSR) +3
15030[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (N)
15031[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (R)
15032[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (SR)
15033[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (SSR)
15040[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (N) +10
15041[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (R) +10
15042[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (SR) +10
15043[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (SSR) +10
15050[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (N) +5
15051[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (R) +5
15052[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (SR) +5
15053[+TS]Palla Nera specifica per Shinnosuke Kazami (SSR) +5
15060[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (N) +10
15061[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (R) +10
15062[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (SR) +10
15063[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (SSR) +10
15070[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (N) +5
15071[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (R) +5
15072[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (SR) +5
15073[+TS]Palla Nera specifica per Kotaro Furukawa (SSR) +5
15080[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (N) +10
15081[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (R) +10
15082[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (SR) +10
15083[+TS]Palla Nera specifica per Hiroshi Jito (SSR) +10
15090[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (N) +5
15091[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (R) +5
15092[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (SR) +5
15093[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (SSR) +5
15100[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (N)
15101[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (R)
15102[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (SR)
15103[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (SSR)
15110[+TS]Palla Nera specifica per Kevin Schmidt (N)
15111[+TS]Palla Nera specifica per Kevin Schmidt (R)
15112[+TS]Palla Nera specifica per Kevin Schmidt (SR)
15113[+TS]Palla Nera specifica per Kevin Schmidt (SSR)
15120[+TS]Palla Nera specifica per Eric Schmidt (N)
15121[+TS]Palla Nera specifica per Eric Schmidt (R)
15122[+TS]Palla Nera specifica per Eric Schmidt (SR)
15123[+TS]Palla Nera specifica per Eric Schmidt (SSR)
15130[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (N) +3
15131[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (R) +3
15132[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (SR) +3
15133[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (SSR) +3
15140[+TS]Palla Nera specifica per Garcia (N) +3
15141[+TS]Palla Nera specifica per Garcia (R) +3
15142[+TS]Palla Nera specifica per Garcia (SR) +3
15143[+TS]Palla Nera specifica per Garcia (SSR) +3
15150[+TS]Palla Nera specifica per Garcia (N) +5
15151[+TS]Palla Nera specifica per Garcia (R) +5
15152[+TS]Palla Nera specifica per Garcia (SR) +5
15153[+TS]Palla Nera specifica per Garcia (SSR) +5
15160[+TS]Palla Nera specifica per Chana Konsawatt (N) +3
15161[+TS]Palla Nera specifica per Chana Konsawatt (R) +3
15162[+TS]Palla Nera specifica per Chana Konsawatt (SR) +3
15163[+TS]Palla Nera specifica per Chana Konsawatt (SSR) +3
15170[+TS]Palla Nera specifica per Chana Konsawatt (N) +5
15171[+TS]Palla Nera specifica per Chana Konsawatt (R) +5
15172[+TS]Palla Nera specifica per Chana Konsawatt (SR) +5
15173[+TS]Palla Nera specifica per Chana Konsawatt (SSR) +5
15180[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (N) +10
15181[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (R) +10
15182[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (SR) +10
15183[+TS]Palla Nera specifica per Natureza (SSR) +10
15190[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (N) +10
15191[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (R) +10
15192[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (SR) +10
15193[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (SSR) +10
15200[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (N) +10
15201[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (R) +10
15202[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (SR) +10
15203[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (SSR) +10
15210[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (N) +5
15211[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (R) +5
15212[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (SR) +5
15213[+TS]Palla Nera specifica per Giorgi (SSR) +5
15220[+TS]Palla Nera specifica per Marcio (N) +10
15221[+TS]Palla Nera specifica per Marcio (R) +10
15222[+TS]Palla Nera specifica per Marcio (SR) +10
15223[+TS]Palla Nera specifica per Marcio (SSR) +10
15230[+TS]Palla Nera specifica per Marcio (N) +5
15231[+TS]Palla Nera specifica per Marcio (R) +5
15232[+TS]Palla Nera specifica per Marcio (SR) +5
15233[+TS]Palla Nera specifica per Marcio (SSR) +5
15240[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (N) +10
15241[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (R) +10
15242[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (SR) +10
15243[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (SSR) +10
15250[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (N) +5
15251[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (R) +5
15252[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (SR) +5
15253[+TS]Palla Nera specifica per Senaldo (SSR) +5
15260[+TS]Palla Nera specifica per Dugo (N) +10
15261[+TS]Palla Nera specifica per Dugo (R) +10
15262[+TS]Palla Nera specifica per Dugo (SR) +10
15263[+TS]Palla Nera specifica per Dugo (SSR) +10
15270[+TS]Palla Nera specifica per Dugo (N) +5
15271[+TS]Palla Nera specifica per Dugo (R) +5
15272[+TS]Palla Nera specifica per Dugo (SR) +5
15273[+TS]Palla Nera specifica per Dugo (SSR) +5
15280[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (N) +5
15281[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (R) +5
15282[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (SR) +5
15283[+TS]Palla Nera specifica per Mitsuru Sano (SSR) +5
15290[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (N) +5
15291[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (R) +5
15292[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (SR) +5
15293[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (SSR) +5
15300[+TS]Palla Nera specifica per Callusias (N) +5
15301[+TS]Palla Nera specifica per Callusias (R) +5
15302[+TS]Palla Nera specifica per Callusias (SR) +5
15303[+TS]Palla Nera specifica per Callusias (SSR) +5
15310[+TS]Palla Nera specifica per Mario Goethe (N) +5
15311[+TS]Palla Nera specifica per Mario Goethe (R) +5
15312[+TS]Palla Nera specifica per Mario Goethe (SR) +5
15313[+TS]Palla Nera specifica per Mario Goethe (SSR) +5
15320[+TS]Palla Nera specifica per Kevin Schmidt (N) +5
15321[+TS]Palla Nera specifica per Kevin Schmidt (R) +5
15322[+TS]Palla Nera specifica per Kevin Schmidt (SR) +5
15323[+TS]Palla Nera specifica per Kevin Schmidt (SSR) +5
15330[+TS]Palla Nera specifica per Eric Schmidt (N) +5
15331[+TS]Palla Nera specifica per Eric Schmidt (R) +5
15332[+TS]Palla Nera specifica per Eric Schmidt (SR) +5
15333[+TS]Palla Nera specifica per Eric Schmidt (SSR) +5
15340[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (N) +5
15341[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (R) +5
15342[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (SR) +5
15343[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (SSR) +5
15350[+TS]Palla Nera specifica per Wang Zhongming (N) +3
15351[+TS]Palla Nera specifica per Wang Zhongming (R) +3
15352[+TS]Palla Nera specifica per Wang Zhongming (SR) +3
15353[+TS]Palla Nera specifica per Wang Zhongming (SSR) +3
15360[+TS]Palla Nera specifica per Wang Zhongming (N) +5
15361[+TS]Palla Nera specifica per Wang Zhongming (R) +5
15362[+TS]Palla Nera specifica per Wang Zhongming (SR) +5
15363[+TS]Palla Nera specifica per Wang Zhongming (SSR) +5
15370[+TS]Palla Nera specifica per Federiks (N) +3
15371[+TS]Palla Nera specifica per Federiks (R) +3
15372[+TS]Palla Nera specifica per Federiks (SR) +3
15373[+TS]Palla Nera specifica per Federiks (SSR) +3
15380[+TS]Palla Nera specifica per Federiks (N) +5
15381[+TS]Palla Nera specifica per Federiks (R) +5
15382[+TS]Palla Nera specifica per Federiks (SR) +5
15383[+TS]Palla Nera specifica per Federiks (SSR) +5
15390[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (N)
15391[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (R)
15392[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (SR)
15393[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (SSR)
15400[+TS]Palla Nera specifica per Alessandro Delpi (N)
15401[+TS]Palla Nera specifica per Alessandro Delpi (R)
15402[+TS]Palla Nera specifica per Alessandro Delpi (SR)
15403[+TS]Palla Nera specifica per Alessandro Delpi (SSR)
15410[+TS]Palla Nera specifica per Cannavaru (N)
15411[+TS]Palla Nera specifica per Cannavaru (R)
15412[+TS]Palla Nera specifica per Cannavaru (SR)
15413[+TS]Palla Nera specifica per Cannavaru (SSR)
15420[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (N) +10
15421[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (R) +10
15422[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (SR) +10
15423[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (SSR) +10
15430[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (N) +20
15431[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (R) +20
15432[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (SR) +20
15433[+TS]Palla Nera specifica per Singprasert Bunnaak (SSR) +20
15440[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (N) +3
15441[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (R) +3
15442[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (SR) +3
15443[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (SSR) +3
15450[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (N) +10
15451[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (R) +10
15452[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (SR) +10
15453[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (SSR) +10
15460[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (N) +20
15461[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (R) +20
15462[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (SR) +20
15463[+TS]Palla Nera specifica per Gert Kaiser (SSR) +20
15470[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (N) +20
15471[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (R) +20
15472[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (SR) +20
15473[+TS]Palla Nera specifica per Makoto Soda (SSR) +20
15480[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (N) +20
15481[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (R) +20
15482[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (SR) +20
15483[+TS]Palla Nera specifica per Juan Diaz (SSR) +20
15490[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (N) +20
15491[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (R) +20
15492[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (SR) +20
15493[+TS]Palla Nera specifica per Casa Grande (SSR) +20
15500[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (N) +5
15501[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (R) +5
15502[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (SR) +5
15503[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (SSR) +5
15510[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (N) +10
15511[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (R) +10
15512[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (SR) +10
15513[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (SSR) +10
15520[+TS]Palla Nera (N) +30
15521[+TS]Palla Nera (R) +30
15522[+TS]Palla Nera (SR) +30
15523[+TS]Palla Nera (SSR) +30
15530[+TS]Palla Nera specifica per Michael (N) +10
15531[+TS]Palla Nera specifica per Michael (R) +10
15532[+TS]Palla Nera specifica per Michael (SR) +10
15533[+TS]Palla Nera specifica per Michael (SSR) +10
15540[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (N) +10
15541[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (R) +10
15542[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (SR) +10
15543[+TS]Palla Nera specifica per Schweil Teigerbran (SSR) +10
15550[+TS]Palla Nera specifica per Galvan (N) +3
15551[+TS]Palla Nera specifica per Galvan (R) +3
15552[+TS]Palla Nera specifica per Galvan (SR) +3
15553[+TS]Palla Nera specifica per Galvan (SSR) +3
15560[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (N) +3
15561[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (R) +3
15562[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (SR) +3
15563[+TS]Palla Nera specifica per Thoram (SSR) +3
15570[+TS]Palla Nera specifica per Mario Goethe (N)
15571[+TS]Palla Nera specifica per Mario Goethe (R)
15572[+TS]Palla Nera specifica per Mario Goethe (SR)
15573[+TS]Palla Nera specifica per Mario Goethe (SSR)
15580[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (N) +10
15581[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (R) +10
15582[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (SR) +10
15583[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (SSR) +10
15590[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (N) +20
15591[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (R) +20
15592[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (SR) +20
15593[+TS]Palla Nera specifica per Louis Napoleon (SSR) +20
15600[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (N) +10
15601[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (R) +10
15602[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (SR) +10
15603[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (SSR) +10
15610[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (N) +20
15611[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (R) +20
15612[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (SR) +20
15613[+TS]Palla Nera specifica per Ramon Victorino (SSR) +20
15620[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (N) +10
15621[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (R) +10
15622[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (SR) +10
15623[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (SSR) +10
15630[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (N) +20
15631[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (R) +20
15632[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (SR) +20
15633[+TS]Palla Nera specifica per Zaragoza (SSR) +20
15640[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (N) +10
15641[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (R) +10
15642[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (SR) +10
15643[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (SSR) +10
15650[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (N) +20
15651[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (R) +20
15652[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (SR) +20
15653[+TS]Palla Nera specifica per Fei Xiang (SSR) +20
15660[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (N) +20
15661[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (R) +20
15662[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SR) +20
15663[+TS]Palla Nera specifica per Hikaru Matsuyama (SSR) +20
15670[+TS]Palla Zucca (N) +10
15671[+TS]Palla Zucca (R) +10
15672[+TS]Palla Zucca (SR) +10
15673[+TS]Palla Zucca (SSR) +10
15680[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (N) +10
15681[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (R) +10
15682[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (SR) +10
15683[+TS]Palla Nera specifica per Stijn Kluivoort (SSR) +10
15690[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (N) +3
15691[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (R) +3
15692[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (SR) +3
15693[+TS]Palla Nera specifica per Yuzo Morisaki (SSR) +3
15700[+TS]Palla Nera specifica per Bobang (N) +3
15701[+TS]Palla Nera specifica per Bobang (R) +3
15702[+TS]Palla Nera specifica per Bobang (SR) +3
15703[+TS]Palla Nera specifica per Bobang (SSR) +3
15710[+TS]Palla Nera specifica per J.J Ochado (N) +3
15711[+TS]Palla Nera specifica per J.J Ochado (R) +3
15712[+TS]Palla Nera specifica per J.J Ochado (SR) +3
15713[+TS]Palla Nera specifica per J.J Ochado (SSR) +3
15720[+TS]Palla Nera specifica per Raymar (N) +3
15721[+TS]Palla Nera specifica per Raymar (R) +3
15722[+TS]Palla Nera specifica per Raymar (SR) +3
15723[+TS]Palla Nera specifica per Raymar (SSR) +3
15730[+TS]Palla Nera specifica per Mbappa (N) +3
15731[+TS]Palla Nera specifica per Mbappa (R) +3
15732[+TS]Palla Nera specifica per Mbappa (R) +3
15733[+TS]Palla Nera specifica per Mbappa (SSR) +3
15740[+TS]Palla Nera specifica per Nobuyuki Yumikura (N) +5
15741[+TS]Palla Nera specifica per Nobuyuki Yumikura (R) +5
15742[+TS]Palla Nera specifica per Nobuyuki Yumikura (SR) +5
15743[+TS]Palla Nera specifica per Nobuyuki Yumikura (SSR) +5
15750[+TS]Palla Nera specifica per Raymar (N)
15751[+TS]Palla Nera specifica per Raymar (R)
15752[+TS]Palla Nera specifica per Raymar (SR)
15753[+TS]Palla Nera specifica per Raymar (SSR)
15760[+TS]Palla Nera specifica per Mbappa (N)
15761[+TS]Palla Nera specifica per Mbappa (R)
15762[+TS]Palla Nera specifica per Mbappa (SR)
15763[+TS]Palla Nera specifica per Mbappa (SSR)
15770[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (N) +10
15771[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (R) +10
15772[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (SR) +10
15773[+TS]Palla Nera specifica per Roberto Hongo (SSR) +10
15780[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (N) +10
15781[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (R) +10
15782[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (SR) +10
15783[+TS]Palla Nera specifica per Blueno (SSR) +10
15790[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (N) +5
15791[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (R) +5
15792[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (SR) +5
15793[+TS]Palla Nera specifica per Gordoba Gonzalez (SSR) +5
15800[+TS]Palla Nera specifica per Luis Enpoli (N) +5
15801[+TS]Palla Nera specifica per Luis Enpoli (R) +5
15802[+TS]Palla Nera specifica per Luis Enpoli (SR) +5
15803[+TS]Palla Nera specifica per Luis Enpoli (SSR) +5
15810[+TS]Palla Nera specifica per Pedro Fonseca (N) +5
15811[+TS]Palla Nera specifica per Pedro Fonseca (R) +5
15812[+TS]Palla Nera specifica per Pedro Fonseca (SR) +5
15813[+TS]Palla Nera specifica per Pedro Fonseca (SSR) +5
15820[+TS]Palla Nera specifica per Overus (N) +5
15821[+TS]Palla Nera specifica per Overus (R) +5
15822[+TS]Palla Nera specifica per Overus (SR) +5
15823[+TS]Palla Nera specifica per Overus (SSR) +5
15830[+TS]Palla Nera specifica per Rechard (N) +5
15831[+TS]Palla Nera specifica per Rechard (R) +5
15832[+TS]Palla Nera specifica per Rechard (SR) +5
15833[+TS]Palla Nera specifica per Rechard (SSR) +5
15840[+TS]Palla Nera specifica per Marcos Almieja (N) +5
15841[+TS]Palla Nera specifica per Marcos Almieja (R) +5
15842[+TS]Palla Nera specifica per Marcos Almieja (SR) +5
15843[+TS]Palla Nera specifica per Marcos Almieja (SSR) +5
15850[+TS]Palla Nera specifica per Robson (N) +10
15851[+TS]Palla Nera specifica per Robson (R) +10
15852[+TS]Palla Nera specifica per Robson (SR) +10
15853[+TS]Palla Nera specifica per Robson (SSR) +10
15860[+TS]Palla Nera specifica per Robson (N) +20
15861[+TS]Palla Nera specifica per Robson (R) +20
15862[+TS]Palla Nera specifica per Robson (SR) +20
15863[+TS]Palla Nera specifica per Robson (SSR) +20
15870[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (N) +10
15871[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (R) +10
15872[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (SR) +10
15873[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (SSR) +10
15880[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (N) +20
15881[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (R) +20
15882[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (SR) +20
15883[+TS]Palla Nera specifica per Vulcan (SSR) +20
15890[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (N) +10
15891[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (R) +10
15892[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (SR) +10
15893[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (SSR) +10
15900[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (N) +20
15901[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (R) +20
15902[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (SR) +20
15903[+TS]Palla Nera specifica per Cha Incheon (SSR) +20
15910[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (N) +20
15911[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (R) +20
15912[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (SR) +20
15913[+TS]Palla Nera specifica per Salvatore Gentile (SSR) +20
15920[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (N) +10
15921[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (R) +10
15922[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (SR) +10
15923[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (SSR) +10
15930[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (N) +20
15931[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (R) +20
15932[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (SR) +20
15933[+TS]Palla Nera specifica per Alan Pascal (SSR) +20
15940[+TS]Palla Nera specifica per Payol (N)
15941[+TS]Palla Nera specifica per Payol (R)
15942[+TS]Palla Nera specifica per Payol (SR)
15943[+TS]Palla Nera specifica per Payol (SSR)
15950[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (N) +10
15951[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (R) +10
15952[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (SR) +10
15953[+TS]Palla Nera specifica per Raphael (SSR) +10
15960[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (N) +3
15961[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (R) +3
15962[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (SR) +3
15963[+TS]Palla Nera specifica per Zedane (SSR) +3
15970[+TS]Palla Nera specifica per Makelolo (N) +3
15971[+TS]Palla Nera specifica per Makelolo (R) +3
15972[+TS]Palla Nera specifica per Makelolo (SR) +3
15973[+TS]Palla Nera specifica per Makelolo (SSR) +3
15980[+TS]Palla Nera specifica per Payol (N) +3
15981[+TS]Palla Nera specifica per Payol (R) +3
15982[+TS]Palla Nera specifica per Payol (SR) +3
15983[+TS]Palla Nera specifica per Payol (SSR) +3
15990[+TS]Snowball (N) +3
15991[+TS]Snowball (R) +3
15992[+TS]Snowball (SR) +3
15993[+TS]Snowball (SSR) +3
16000[+TS]Palla Nera specifica per il Tiro (N) +3
16001[+TS]Palla Nera specifica per il Tiro (R) +3
16002[+TS]Palla Nera specifica per il Tiro (SR) +3
16003[+TS]Palla Nera specifica per il Tiro (SSR) +3
16010[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (N) +3
16011[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (R) +3
16012[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (SR) +3
16013[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla alta (SSR) +3
16020[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (N) +3
16021[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (R) +3
16022[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (SR) +3
16023[+TS]Palla Nera specifica per i Tiri su palla bassa (SSR) +3
16030[+TS]Palla Nera specifica per il Dribbling (N) +3
16031[+TS]Palla Nera specifica per il Dribbling (R) +3
16032[+TS]Palla Nera specifica per il Dribbling (SR) +3
16033[+TS]Palla Nera specifica per il Dribbling (SSR) +3
16040[+TS]Palla Nera specifica per il Passaggio (N) +3
16041[+TS]Palla Nera specifica per il Passaggio (R) +3
16042[+TS]Palla Nera specifica per il Passaggio (SR) +3
16043[+TS]Palla Nera specifica per il Passaggio (SSR) +3
16050[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (N) +3
16051[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (R) +3
16052[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (SR) +3
16053[+TS]Palla Nera specifica per l’Uno-due (SSR) +3
16060[+TS]Palla Nera specifica per il Contrasto (N) +3
16061[+TS]Palla Nera specifica per il Contrasto (R) +3
16062[+TS]Palla Nera specifica per il Contrasto (SR) +3
16063[+TS]Palla Nera specifica per il Contrasto (SSR) +3
16070[+TS]Palla Nera specifica per l'Intercettazione (N) +3
16071[+TS]Palla Nera specifica per l'Intercettazione (R) +3
16072[+TS]Palla Nera specifica per l'Intercettazione (SR) +3
16073[+TS]Palla Nera specifica per l'Intercettazione (SSR) +3
16080[+TS]Palla Nera specifica per la Parata (N) +3
16081[+TS]Palla Nera specifica per la Parata (R) +3
16082[+TS]Palla Nera specifica per la Parata (SR) +3
16083[+TS]Palla Nera specifica per la Parata (SSR) +3
16090[+TS]Palla Nera specifica per il Pugno (N) +3
16091[+TS]Palla Nera specifica per il Pugno (R) +3
16092[+TS]Palla Nera specifica per il Pugno (SR) +3