Top Players: Tir [help]

Compétence Passive


Compétence Passive off

Not included

Compétence Passive On

Link & Combination

Compétence Passive Full

All calculatedi p Tir Total O D P S ...
DF
AT 13495 1102 61002 23155 15219 22628 0 shopping_cart
DF
AT 13127 1189 60094 24783 17364 17947 0 shopping_cart
R
AT 13071 1146 41280 19645 6919 14716 0 shopping_cart
DF
AT
MO
12819 1029 61192 24444 16122 20626 0 shopping_cart
R
DF 12612 1134 52448 20638 15681 16129 0 shopping_cart
DF
AT 12602 1099 61838 23338 17729 20771 0 shopping_cart
DF
AT 12598 1014 60607 22397 14244 23966 0 shopping_cart
DF
AT
MO
12581 1013 60900 23483 16791 20626 0 shopping_cart
Limited
AT 12518 1058 54567 21385 15598 17584 0 shopping_cart
R
AT
MO
12505 1085 55908 22499 14650 18759 0 shopping_cart
DF
MO 12500 1100 61189 24638 15552 20999 0 shopping_cart
DF
MO 12500 1100 61189 24638 15552 20999 0 shopping_cart
DF
AT 12467 1156 57196 20489 17211 19496 0 shopping_cart
R
AT
MO
12355 965 55008 22199 14350 18459 0 shopping_cart
DF
AT 12341 1051 61029 23412 17839 19778 0 shopping_cart
DF
AT
MO
12289 1011 61043 24340 16304 20399 0 shopping_cart
DF
AT
MO
12289 1011 61043 24340 16304 20399 0 shopping_cart
DC
MO 12188 982 47893 19888 13096 14909 0 shopping_cart
R
AT 12126 1111 54070 20330 15372 18368 0 shopping_cart
DF
AT 12112 1073 56659 20413 16740 19506 0 shopping_cart
DF
AT 12112 1073 56659 20413 16740 19506 0 shopping_cart
DF
AT 12104 1029 56740 20276 16826 19638 0 shopping_cart
DF
AT 12104 1029 56740 20276 16826 19638 0 shopping_cart
DF
AT 12084 1051 56500 20603 16943 18954 0 shopping_cart
R
AT
MO
MD
12080 969 52094 19289 13118 19687 0 shopping_cart
R
MD
DF
12055 923 51362 14630 16672 20060 0 shopping_cart
DF
AT 12017 1036 54496 19589 16311 18596 0 shopping_cart
R
AT 12012 991 50332 19407 13763 17162 0 shopping_cart
R
AT 11972 1050 52082 22419 11844 17819 0 shopping_cart
R
AT 11968 1023 51991 19926 13505 18560 0 shopping_cart
R
AT 11946 999 50013 18661 15326 16026 0 shopping_cart
R
AT
MO
11895 1131 56210 21889 16073 18248 0 shopping_cart
DC
AT
DF
11876 864 48330 17310 13667 17353 0 shopping_cart
R
AT 11875 864 51423 19775 11691 19957 0 shopping_cart
Limited
AT
MO
11819 951 52423 22084 13352 16987 0 shopping_cart
R
AT
MO
11806 1112 55167 21235 15640 18292 0 shopping_cart
Limited
AT 11805 1133 54461 20833 14649 18979 0 shopping_cart
R
AT 11761 1013 52667 19534 15438 17695 0 shopping_cart
R
AT 11760 1099 37232 17855 5868 13509 0 shopping_cart
R
AT 11754 1080 51987 21229 12548 18210 0 shopping_cart
Limited
AT 11739 1119 52571 21891 12510 18170 0 shopping_cart
R
AT 11739 1021 51664 19339 12801 19524 0 shopping_cart
R
AT 11738 1013 50786 20086 14396 16304 0 shopping_cart
Limited
AT 11724 983 54046 20094 15584 18368 0 shopping_cart
DF
AT
MO
MD
11701 1064 56809 20211 17873 18725 0 shopping_cart
R
AT 11665 959 51764 19619 13492 18653 0 shopping_cart
Limited
AT 11655 1013 53561 20533 14349 18679 0 shopping_cart
R
MO 11639 984 55430 22064 15859 17507 0 shopping_cart
R
AT
MO
11623 1149 53650 21907 13190 18553 0 shopping_cart
R
AT 11612 1003 50453 21393 12065 16995 0 shopping_cart
R
AT
MO
11595 1011 54410 21289 15473 17648 0 shopping_cart
Limited
AT 11589 999 51671 21591 12210 17870 0 shopping_cart
DF
AT 11534 1019 54617 19889 16576 18152 0 shopping_cart
R
AT 11516 978 49692 19390 13229 17073 0 shopping_cart
R
AT
MO
11506 992 53367 20635 15040 17692 0 shopping_cart
R
AT
MO
11458 1092 52092 20030 11024 21038 0 shopping_cart
DF
AT
MO
11443 1060 58637 22130 17408 19099 0 shopping_cart
DC
AT 11392 1204 53122 21970 13525 17627 0 shopping_cart
R
MO
MD
11375 919 55057 21426 16207 17424 0 shopping_cart
R
AT 11361 914 51950 20402 14180 17368 0 shopping_cart
R
AT 11339 1006 43966 15788 12931 15247 0 shopping_cart
R
AT 11339 1006 43966 15788 12931 15247 0 shopping_cart
R
AT 11325 846 42005 15658 11609 14738 0 shopping_cart
R
AT
MO
11322 932 52425 21754 13825 16846 0 shopping_cart
R
AT
MO
11322 932 52425 21754 13825 16846 0 shopping_cart
DC
AT 11293 1121 50873 21035 12720 17118 0 shopping_cart
R
AT 11266 1041 52009 20801 12818 18390 0 shopping_cart
R
AT 11257 1059 52420 20870 13216 18334 0 shopping_cart
DC
AT 11242 1084 52222 21670 13225 17327 0 shopping_cart
R
AT 11233 969 49925 18163 14975 16787 0 shopping_cart
R
AT 11231 1024 50782 19391 15091 16300 0 shopping_cart
R
AT 11209 989 52457 22083 13096 17278 0 shopping_cart
R
AT 11158 1077 50817 21691 13097 16029 0 shopping_cart
DC
AT 11143 1001 49973 20735 12420 16818 0 shopping_cart
R
AT 11129 969 49908 18272 14894 16742 0 shopping_cart
DF
AT 11111 1004 54519 19088 16070 19361 0 shopping_cart
R
AT 11104 960 49287 19729 12248 17310 0 shopping_cart
Limited
AT 11091 871 50429 17885 15223 17321 0 shopping_cart
R
AT 11090 1003 50035 18663 14985 16387 0 shopping_cart
DC
AT 11056 1025 51934 18291 15660 17983 0 shopping_cart
R
AT
MO
11017 981 50311 21982 11856 16473 0 shopping_cart
R
AT
MO
11017 981 50311 21982 11856 16473 0 shopping_cart
DF
AT
MO
11009 1131 57162 20714 17153 19295 0 shopping_cart
R
MO 10991 934 43890 18063 10223 15604 0 shopping_cart
Limited
AT
MO
10981 1140 54283 21909 14194 18180 0 shopping_cart
DF
MO 10969 1089 58647 20713 18685 19249 0 shopping_cart
R
AT 10961 1003 52463 19665 15125 17673 0 shopping_cart
R
AT 10955 991 50119 17916 14493 17710 0 shopping_cart
R
MO 10941 1050 51847 21578 12516 17753 0 shopping_cart
DC
AT
MO
10937 995 52941 23249 12580 17112 0 shopping_cart
R
AT 10926 528 47829 18433 13348 16048 0 shopping_cart
R
AT 10908 957 49617 21091 12797 15729 0 shopping_cart
R
AT
MO
10863 1100 50152 20112 13652 16388 0 shopping_cart
R
AT
MO
10852 1042 56908 20106 17313 19489 0 shopping_cart
Limited
AT 10850 1003 49024 20324 13427 15273 0 shopping_cart
Limited
AT
MO
10831 1020 53383 21609 13894 17880 0 shopping_cart
R
AT 10809 693 48124 18305 13381 16438 0 shopping_cart
R
AT 10802 1060 50874 19346 14693 16835 0 shopping_cart
R
MO 10796 1240 53059 22063 14432 16564 0 shopping_cart
R
AT 10779 1075 49224 17528 14791 16905 0 shopping_cart