Top ท่าไม้ตาย: แย่งบอล


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 ซูเปอร์โนวา 63352.10 64939.70 81174.63
2 S.99 ซูเปอร์โนวา 62617.10 62617.10 78271.38
3 S.99 โนโมชั่นแทคเคิล 62504.40 64381.10 76883.45
4 S.99 โนโมชั่นแทคเคิล 62504.40 64381.10 76883.45
5 S.99 โนโมชั่นแทคเคิล 61769.40 61769.40 74124.75
6 S.99 โนโมชั่นแทคเคิล 61769.40 61769.40 74124.75
7 S.99 ด็อกไบต์แทคเคิล 61747.35 61747.35 61747.35
8 S.99 ดีเฟนซ์นักสู้ปีศาจ 61227.95 61227.95 122455.90
9 S.99 การป้องกันอย่างทุ่มเท 61227.95 61227.95 122455.90
10 S.99 โนโมชั่นแทคเคิล 60505.20 62928.25 81080.30
11 S.99 แย่งบอลน็อคดาวน์ 59871.38 61070.75 79035.25
12 S.99 การป้องกันอย่างทุ่มเท 59848.60 62249.60 68232.50
13 S.99 ดีเฟนซ์นักสู้ปีศาจ 59848.60 62249.60 68232.50
14 S.99 โนโมชั่นแทคเคิล 59770.20 59770.20 77704.20
15 S.99 ไม่มีทางหนีการประกบของฉันไปได้หรอก ! 59195.50 68757.67 75567.77
16 S.99 แย่งบอลน็อคดาวน์ 59158.88 59158.88 76912.00
17 S.99 ไม่มีทางหนีการประกบของฉันไปได้หรอก ! 58572.15 58572.15 65606.45
18 S.99 แซนด์เพรสดีเฟนซ์ 58149.50 65568.53 129532.98
19 S.99 แซนด์เพรสดีเฟนซ์ 58140.00 58140.00 66863.38
20 S.99 ประกบตัวต่อตัวแบบนี้ไม่แพ้ใครแน่ 58123.38 59579.25 77016.50