Top ท่าไม้ตาย: แย่งบอล


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 ด็อกไบต์แทคเคิล 61747.35 61747.35 61747.35
2 S.99 ดีเฟนซ์นักสู้ปีศาจ 61227.95 61227.95 122455.90
3 S.99 การป้องกันอย่างทุ่มเท 61227.95 61227.95 122455.90
4 S.99 แย่งบอลน็อคดาวน์ 59871.38 61070.75 79035.25
5 S.99 ไม่มีทางหนีการประกบของฉันไปได้หรอก ! 59195.50 68757.67 75567.77
6 S.99 แย่งบอลน็อคดาวน์ 59158.88 59158.88 76912.00
7 S.99 ไม่มีทางหนีการประกบของฉันไปได้หรอก ! 58572.15 58572.15 65606.45
8 S.99 แซนด์เพรสดีเฟนซ์ 58140.00 58140.00 66863.38
9 S.99 ประกบตัวต่อตัวแบบนี้ไม่แพ้ใครแน่ 58123.38 59579.25 77016.50
10 S.99 การป้องกันอย่างทุ่มเท 58109.10 59272.85 102858.35
11 S.99 ดีเฟนซ์นักสู้ปีศาจ 58109.10 59272.85 102858.35
12 S.99 แย่งบอลไล่ล่า 57960.00 57960.00 57960.00
13 S.99 ซูเปอร์โนวา 57748.95 58329.60 75656.00
14 S.99 มวยไทยแทคเคิล 57516.55 58092.13 63845.60
15 S.99 ดีเฟนซ์นักสู้ปีศาจ 57506.40 57506.40 66132.85
16 S.99 การป้องกันอย่างทุ่มเท 57506.40 57506.40 66132.85
17 S.99 ประกบตัวต่อตัวแบบนี้ไม่แพ้ใครแน่ 57410.88 57410.88 74634.38
18 S.99 ประกบตัวต่อตัวแบบนี้ไม่แพ้ใครแน่ 57387.13 63760.68 82696.08
19 S.99 ดีเฟนซ์นักสู้ปีศาจ 57374.10 57374.10 71718.85
20 S.99 การป้องกันอย่างทุ่มเท 57374.10 57374.10 71718.85