Top ท่าไม้ตาย: แย่งบอล


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 ดีเฟนซ์นักสู้ปีศาจ 61227.95 61227.95 122455.90
2 S.99 การป้องกันอย่างทุ่มเท 61227.95 61227.95 122455.90
3 S.99 แฟลชฟลัดแทคเคิล 54980.20 54980.20 109960.40
4 S.99 อีเกิลแทคเคิล 54980.20 54980.20 109960.40
5 S.99 คิลเลอร์แทคเคิล 46201.50 46667.25 106731.00
6 S.99 ประกบไม่ปล่อย 53334.60 55468.60 106139.00
7 S.99 ประกบไม่ปล่อย 53334.60 55468.60 106139.00
8 S.99 เสียบสกัดแย่งบอล 55084.58 57293.60 103343.70
9 S.99 เสียบสกัดแย่งบอล 55084.58 57293.60 103343.70
10 S.99 ดีเฟนซ์นักสู้ปีศาจ 58109.10 59272.85 102858.35
11 S.99 การป้องกันอย่างทุ่มเท 58109.10 59272.85 102858.35
12 S.99 บัตเตอร์ฟลายแทคเคิล 40966.50 49162.13 102416.25
13 S.99 อาร์ทิสติกแทคเคิล 38764.00 46519.00 96910.00
14 S.99 ประกบไม่ปล่อย 48448.40 50391.00 96412.80
15 S.99 ประกบไม่ปล่อย 48448.40 50391.00 96412.80
16 S.99 ไครซิสแทคเคิล 32953.38 32953.38 95568.20
17 S.99 ไครซิสแทคเคิล 32953.38 32953.38 95568.20
18 S.99 ประกบไม่ปล่อย 52674.60 52674.60 94815.60
19 S.99 ประกบไม่ปล่อย 52674.60 52674.60 94815.60
20 S.99 แฟลชแทคเคิล 38838.80 41947.40 92439.60