Top ท่าไม้ตาย: แย่งบอล


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 แซนด์เพรสดีเฟนซ์ 58149.50 65568.53 129532.98
2 S.99 ครอสดีเฟนซ์ 55701.10 62807.75 124078.96
3 S.99 การป้องกันอย่างทุ่มเท 61227.95 61227.95 122455.90
4 S.99 ดีเฟนซ์นักสู้ปีศาจ 61227.95 61227.95 122455.90
5 S.99 แซนด์เพรสดีเฟนซ์ 57437.00 57437.00 114874.00
6 S.99 แย่งบอลเตะอัดสะท้อน 48768.25 49259.88 112660.50
7 S.99 การแย่งบอลของนักท้าดวล 52753.80 54076.00 112103.20
8 S.99 ครอสดีเฟนซ์ 55018.60 55018.60 110037.20
9 S.99 แฟลชฟลัดแทคเคิล 54980.20 54980.20 109960.40
10 S.99 อีเกิลแทคเคิล 54980.20 54980.20 109960.40
11 S.99 แย่งบอลแตกกระเจิง 52648.05 54229.18 106877.23
12 S.99 คิลเลอร์แทคเคิล 46201.50 46667.25 106731.00
13 S.99 ประกบไม่ปล่อย 53334.60 55468.60 106139.00
14 S.99 ประกบไม่ปล่อย 53334.60 55468.60 106139.00
15 S.99 ไฮพาวเวอร์แทคเคิล 52069.50 53633.25 105702.75
16 S.99 จะเป่าให้กระเด็นเลย! 57211.38 58643.50 104414.50
17 S.99 เสียบสกัดแย่งบอล 55084.58 57293.60 103343.70
18 S.99 เสียบสกัดแย่งบอล 55084.58 57293.60 103343.70
19 S.99 การป้องกันอย่างทุ่มเท 58109.10 59272.85 102858.35
20 S.99 ดีเฟนซ์นักสู้ปีศาจ 58109.10 59272.85 102858.35