Top ท่าไม้ตาย: ส่งบอล


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 อาร์ทิสติกพาส 43015.70 51622.03 107539.25
2 S.99 ทริกส่งบอลของผู้มากประสบการณ์ 43747.20 47247.90 104120.10
3 S.99 สไลเดอร์พาส 39706.80 47651.10 99267.00
4 S.99 NEW เลวินพาส 49073.20 49073.20 93244.80
5 S.99 ไดร์ฟพาส 31215.80 31215.80 71799.20
6 S.99 ไดร์ฟพาส 31215.80 31215.80 71799.20
7 A.80 สไลเดอร์พาส 28362.00 34036.50 70905.00
8 S.99 ไดร์ฟพาส 39868.40 60802.50 70768.50
9 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟพาส 46901.40 46901.40 70352.10
10 A.80 เลวินพาส 36247.25 36247.25 68874.00
11 S.99 จะแสดงพลังที่แท้จริงให้ดู!! 31585.40 35378.20 66963.60
12 S.99 จะแสดงพลังที่แท้จริงให้ดู!! 31585.40 35378.20 66963.60
13 A.80 ไดร์ฟพาส 35131.95 35131.95 66754.80
14 S.99 ท่าส่งบอลบ้าระห่ำ 39507.75 43458.53 65187.79
15 S.99 จักกลิ้งพาส 32382.35 32382.35 64764.70
16 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟพาส 31365.43 32937.45 64302.88
17 S.99 ไดร์ฟพาส 49398.80 49398.80 64220.20
18 S.99 ลูกส่งส้นเท้ามหัศจรรย์ 55520.38 55520.38 63851.88
19 A.80 ลูปพาส 26560.80 28686.23 63215.78
20 S.99 กรีนคัตพาส 30331.40 31851.60 62183.00