Top ท่าไม้ตาย: ยิง


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 การคืนชีพท่ามกลางพายุ 73877.50 76835.00 87920.00
2 S.99 ตำนานแห่งคาตาโลเนีย 73658.80 76609.33 91343.23
3 S.99 การคืนชีพท่ามกลางพายุ 73127.50 73127.50 73127.50
4 S.99 นาตูเรซ่าเคาน์เตอร์ 73062.60 75987.45 86947.35
5 S.99 มิราเคิลฟลายอิ้งไดร์ฟชู้ต 73062.60 75987.45 86947.35
6 S.99 ตำนานแห่งคาตาโลเนีย 72856.30 72856.30 72856.30
7 S.99 นีโอไทเกอร์ช็อตสู่ชัยชนะ 72399.95 75298.30 86161.60
8 S.99 ลูกยิงพยัคฆ์สายฟ้าไร้เทียมทาน 72399.95 75298.30 86161.60
9 S.99 ลูกยิงปืนใหญ่แรงสะท้อน (พยัคฆ์) 72399.95 75298.30 86161.60
10 S.99 นาตูเรซ่าเคาน์เตอร์ 72297.60 72297.60 72297.60
11 S.99 มิราเคิลฟลายอิ้งไดร์ฟชู้ต 72297.60 72297.60 72297.60
12 S.99 สายฟ้าไรจูชู้ต 72282.00 75177.38 89635.88
13 S.99 ฟินิกส์เคาเตอร์ไดร์ฟชู๊ต 72282.00 75177.38 89635.88
14 S.99 นีโอไทเกอร์ช็อตสู่ชัยชนะ 71664.95 71664.95 71664.95
15 S.99 ลูกยิงปืนใหญ่แรงสะท้อน (พยัคฆ์) 71664.95 71664.95 71664.95
16 S.99 ลูกยิงพยัคฆ์สายฟ้าไร้เทียมทาน 71664.95 71664.95 71664.95
17 S.99 สายฟ้าไรจูชู้ต 71494.50 71494.50 71494.50
18 S.99 ฟินิกส์เคาเตอร์ไดร์ฟชู๊ต 71494.50 71494.50 71494.50
19 S.99 ฟูลเมทัลแฟนธ่อม 70920.85 73054.53 90216.03
20 S.99 ฟูลเมทัลแฟนธ่อม 70920.85 73054.53 90216.03