Top ท่าไม้ตาย: เลี้ยงบอล


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 สตรีทดริบเบิล 57940.05 57940.05 66637.55
2 S.99 สตรีทดริบเบิล 57940.05 57940.05 66637.55
3 S.99 เลี้ยงบอลแบบสุนัขนักสู้ 56933.50 56933.50 56933.50
4 S.99 ฟุตเวิร์คชั้นเลิศ 55491.75 55491.75 55491.75
5 S.99 ลูกล่อหลอกทีละเล็กทีละน้อย 55483.80 55483.80 55483.80
6 S.99 ลูกล่อหลอกทีละเล็กทีละน้อย 54786.30 54786.30 54786.30
7 S.99 แพนเธอร์ดริบเบิล 54215.60 54215.60 54215.60
8 S.99 ฝีเท้าไวชั้นนำของโลก 54020.40 54020.40 54020.40
9 S.99 จัมปิ้งดริบเบิลอันงดงาม 53021.88 53021.88 59389.25
10 S.99 เลี้ยงบอลลูกปืน 52238.55 60075.93 60075.93
11 S.99 ดริบเบิลลอดขาความเร็วสูง 51110.15 51110.15 56222.08
12 S.99 แพนเธอร์ดริบเบิล 50273.10 50273.10 52788.00
13 S.99 อาร์ทิสติกดริบเบิล 50072.75 50072.75 50072.75
14 S.99 แพนเธอร์ดริบเบิล 50034.48 50034.48 50034.48
15 S.99 เลวินเทิร์น 49660.98 49660.98 94360.18
16 S.99 เลี้ยงบอลชั้นเลิศ 49522.50 49522.50 49522.50
17 S.99 สตรีทดริบเบิล 48833.40 48833.40 61041.75
18 S.99 เลี้ยงบอลสากล 48422.00 48422.00 48422.00
19 S.99 สตรีทดริบเบิล 48211.10 49181.30 60267.55
20 S.99 เลี้ยงบอลแห่งแสงสว่าง 48195.40 48195.40 103624.40