Top ท่าไม้ตาย: เฮดดิ้ง


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 สเปียร์เฮด 74800.63 74800.63 83784.06
2 S.99 ไฮสปีดทอร์นาโดสกายอัลฟ่า 71653.88 73806.63 88567.95
3 S.99 ไฮสปีดทอร์นาโดสกายอัลฟ่า 71653.88 73806.63 88567.95
4 S.99 ไฮแองเกิลเฮด 71651.13 71651.13 80256.31
5 S.99 โบแบงจัมปิ้งเฮด 71549.50 73700.00 84433.25
6 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟโอเวอร์เฮด 71145.00 71862.19 82533.94
7 S.99 ไฮสปีดทอร์นาโดสกายอัลฟ่า 70836.38 70836.38 85003.65
8 S.99 ไฮสปีดทอร์นาโดสกายอัลฟ่า 70836.38 70836.38 85003.65
9 S.99 โบแบงจัมปิ้งเฮด 70724.50 70724.50 70724.50
10 S.99 จัมปิ้งเฮดกระรอกบิน 70562.25 71978.50 80443.00
11 S.99 สแมชเฮด 70519.69 71582.50 92737.81
12 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟโอเวอร์เฮด 70284.38 70284.38 80832.77
13 S.99 เฟนท์ลวงตาจัมปิ้งวอลเลย์ 70236.00 94965.00 94965.00
14 S.99 จัมปิ้งเฮดนกปีศาจ 69914.06 70965.00 88447.97
15 S.99 ไฮสปีดทอร์นาโดสกายอัลฟ่า 69787.25 71185.18 99102.80
16 S.99 สแมชเฮด 69629.06 69629.06 90523.13
17 S.99 สเปียร์เฮด 69608.28 69608.28 80055.31
18 S.99 เฟนท์ลวงตาจัมปิ้งวอลเลย์ 69336.00 90136.80 90136.80
19 S.99 โอเวอร์เฮดกลางอากาศระดับเทพ 2 ขั้น 69198.89 70585.59 85120.59
20 S.99 โอเวอร์เฮดกลางอากาศระดับเทพ 2 ขั้น 69198.89 70585.59 85120.59