Top ท่าไม้ตาย: โหม่งบอล


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟโอเวอร์เฮด 82195.43 85485.88 97815.77
2 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟโอเวอร์เฮด 81334.80 81334.80 81334.80
3 S.99 วอลเลย์คู่เยอรมัน 79103.50 80688.84 100467.75
4 S.99 สแมชเฮด 77861.41 80203.75 103561.88
5 S.99 สเปียร์เฮด 77472.50 79025.16 98396.25
6 S.99 สแมชเฮด 76970.78 76970.78 100064.69
7 S.99 วอลเลย์คู่เยอรมัน 76375.38 76375.38 85547.94
8 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟโอเวอร์เฮด 76228.43 78517.69 97577.66
9 S.99 วอลเลย์คู่เยอรมัน 75369.00 77633.34 92707.75
10 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟโอเวอร์เฮด 75367.80 75367.80 86679.28
11 S.99 สเปียร์เฮด 74800.63 74800.63 83784.06
12 S.99 วอลเลย์คู่เยอรมัน 74459.63 74459.63 85629.78
13 S.99 ไฮแองเกิลเฮด 74210.50 75697.78 94253.25
14 S.99 สเปียร์เฮด 73815.00 76032.66 90796.25
15 S.99 โอเวอร์เฮดกลางอากาศระดับเทพ 2 ขั้น 73572.75 76519.83 91236.52
16 S.99 สกายแล็บเฮอริเคน 72967.78 74432.31 83185.38
17 S.99 สเปียร์เฮด 72924.38 72924.38 83864.22
18 S.99 โอเวอร์เฮดกลางอากาศระดับเทพ 2 ขั้น 72771.19 72771.19 72771.19
19 S.99 จัมปิ้งไรจูชู้ต 72399.95 75298.30 86161.60
20 S.99 ไฮทาวเวอร์เฮด 72096.00 81292.20 93188.70