Top ท่าไม้ตาย: โหม่งบอล


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 วอลเลย์คู่เยอรมัน 67027.00 88478.55 128698.39
2 S.99 สเปียร์เฮด 65645.00 86654.25 126044.81
3 S.99 โหม่ง 1 คะแนน 68395.03 97194.26 125918.98
4 S.99 ไฮแองเกิลเฮด 62881.00 83005.65 120737.66
5 S.99 สแมชเฮด 77861.41 80203.75 103561.88
6 S.99 ทริปเปิลโอเวอร์เฮด 55903.64 55903.64 100630.83
7 S.99 วอลเลย์คู่เยอรมัน 79103.50 80688.84 100467.75
8 S.99 สแมชเฮด 76970.78 76970.78 100064.69
9 S.99 ไฮสปีดทอร์นาโดสกายอัลฟ่า 69787.25 71185.18 99102.80
10 S.99 สเปียร์เฮด 77472.50 79025.16 98396.25
11 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟโอเวอร์เฮด 82195.43 85485.88 97815.77
12 S.99 วอลเลย์คู่เยอรมัน 65208.25 65208.25 97815.41
13 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟโอเวอร์เฮด 76228.43 78517.69 97577.66
14 S.99 ลูกกระโดดยิงทอร์นาโดควง 2 ความเร็วสูงทวีคูณ 71744.40 73899.00 97287.48
15 S.99 เฟนท์ลวงตาจัมปิ้งวอลเลย์ 68382.00 70437.00 96832.80
16 S.99 วอลเลย์คู่เยอรมัน 67790.88 68812.41 95929.97
17 S.99 สเปียร์เฮด 63863.75 63863.75 95798.59
18 S.99 อัลติเมทโอเวอร์เฮด 51658.63 52953.00 95703.24
19 S.99 เฟนท์ลวงตาจัมปิ้งวอลเลย์ 70236.00 94965.00 94965.00
20 S.99 ไฮแองเกิลเฮด 74210.50 75697.78 94253.25