Top ท่าไม้ตาย: วอลเลย์


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 ฟูลเบิร์สต์แคนนอน 42845.00 42845.00 107112.50
2 S.99 แคนนอนวอลเลย์ 39688.00 39688.00 99220.00
3 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 46632.80 48968.72 95601.52
4 A.80 ดับเบิลไดวิ่งเฮด 38088.50 76177.00 91413.25
5 S.99 โนแทร็ปรันนิ่งวอลเลย์เหยี่ยวถลาลมชู้ต 45554.85 63776.79 89293.05
6 S.99 โนแทร็ปรันนิ่งวอลเลย์เหยี่ยวถลาลมชู้ต 45554.85 63776.79 89293.05
7 S.99 พุชไดวิ่งเฮด 42191.58 44305.03 86496.61
8 S.99 เหยี่ยวถลาลมกระโดดบาทาซ้ายวอลเลย์ 44001.84 61602.58 86248.97
9 S.99 เหยี่ยวถลาลมกระโดดบาทาซ้ายวอลเลย์ 44001.84 61602.58 86248.97
10 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 73825.17 73825.17 85637.67
11 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 73825.17 73825.17 85637.67
12 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 71665.56 71665.56 82418.00
13 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟชู้ต 2 ขั้น 52716.04 52716.04 81714.54
14 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 62414.30 81143.02 81143.02
15 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 64620.28 80779.78 80779.78
16 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 63399.88 80522.31 80522.31
17 S.99 ไดเร็คท์วอลเลย์โลดโผน 53555.75 53555.75 80333.63
18 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 61738.03 61738.03 80259.44
19 S.99 เทพเสด็จไรจูชู้ต 64047.90 64047.90 80063.55
20 S.99 ซอฟต์ทัชลูปวอลเลย์ 51102.28 51102.28 79213.08