Top ท่าไม้ตาย: วอลเลย์


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 62414.30 81143.02 81143.02
2 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 64620.28 80779.78 80779.78
3 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 63399.88 80522.31 80522.31
4 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 61856.38 78559.25 78559.25
5 A.80 ดับเบิลไดวิ่งเฮด 38088.50 76177.00 91413.25
6 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 64782.70 74504.39 74504.39
7 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 73986.94 73986.94 73986.94
8 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 73825.17 73825.17 85637.67
9 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 73825.17 73825.17 85637.67
10 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟชู้ต 2 ขั้น 64069.03 73682.83 73682.83
11 S.99 พุชไดวิ่งเฮด 56470.08 73415.11 73415.11
12 S.99 พุชไดวิ่งเฮด 58465.97 73086.47 73086.47
13 S.99 สกายแลปเฮอริเคนลอยต่ำ 57438.06 72947.88 72947.88
14 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 62481.13 71855.44 71855.44
15 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 71665.56 71665.56 82418.00
16 S.99 ซอฟต์ทัชลูปวอลเลย์ 62107.73 71427.23 71427.23
17 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 61489.97 70715.53 70715.53
18 S.99 โนแทร็ปรันนิ่งวอลเลย์เหยี่ยวถลาลมชู้ต 50309.33 70433.06 70433.06
19 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 60937.63 70082.25 70082.25
20 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 63043.31 69351.19 69351.19