Top ท่าไม้ตาย: วอลเลย์


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 จัมปิ้งวอลเลย์ 43689.75 87379.50 104856.38
2 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 62414.30 81143.02 81143.02
3 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 64620.28 80779.78 80779.78
4 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 63399.88 80522.31 80522.31
5 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 78580.69 80157.88 89584.25
6 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 71016.75 79539.47 90434.73
7 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 61856.38 78559.25 78559.25
8 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 76482.98 78015.66 94080.66
9 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 76482.98 78015.66 94080.66
10 S.99 ลูกโหม่งเทพอสูร 54716.03 77755.41 100735.18
11 A.80 ดับเบิลไดวิ่งเฮด 38088.50 76177.00 91413.25
12 S.99 ลูกยิงเหยี่ยวถลาลมลอยต่ำมาก 54311.20 76035.68 76035.68
13 S.99 แดชไดเร็คท์จัมปิ้งวอลเลย์ดุดัน 58168.13 75622.50 75622.50
14 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 64782.70 74504.39 74504.39
15 S.99 ลูกยิงเหยี่ยวถลาลมลอยต่ำมาก 66056.77 74484.66 85379.77
16 S.99 สกายแล็บเฮอริเคนลอยต่ำ 72967.78 74432.31 83185.38
17 S.99 สกายแล็บทวินชู้ต 73986.94 73986.94 73986.94
18 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 73825.17 73825.17 85637.67
19 S.99 อัลติเมทสกายไดฟ์ชู้ต 73825.17 73825.17 85637.67
20 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟชู้ต 2 ขั้น 64069.03 73682.83 73682.83