Top ท่าไม้ตาย: ต่อยบอล


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 ขุมพลังแห่งนานิวะ (EX) 74647.63 75400.00 98020.00
2 S.99 ขุมพลังแห่งนานิวะ (EX) 73672.63 73672.63 88407.15
3 S.99 ฝ่ามือป้องกันเดิมพันชีวิต 52574.63 63090.83 86749.73
4 S.99 ดีเฟนซ์หมัดวาคาโดริว 51543.75 61853.75 85048.75
5 S.99 มิราเคิลไฟน์เซฟ 39895.88 52364.53 84781.41
6 S.99 หัตถ์ซ้ายเงิน 36792.86 48291.73 78187.30
7 S.99 ดีเฟนซ์ปัดวาคาโดริว 46904.81 56286.91 77394.36
8 S.99 ดีเฟนซ์ปัดกระโดดสามเหลี่ยม 46904.81 56286.91 77394.36
9 S.99 ค้อนชาวปารีส 59174.85 59174.85 76927.31
10 S.99 บิ๊กเซฟจอมทุ่มเท 56667.40 56667.40 76502.69
11 S.99 ฝ่ามือป้องกันเดิมพันชีวิต 61415.48 74624.48 76464.30
12 S.99 ฝ่ามือป้องกันเดิมพันชีวิต 66280.88 66280.88 76228.43
13 S.99 หมัดของยักษ์ 57923.66 58509.00 75882.26
14 S.99 เอาให้โดนตัวฉันสักที่เถอะ 49755.39 63192.68 75831.21
15 S.99 ต่อยบอลแขนคู่ 57839.89 57839.89 75193.19
16 S.99 ดีเฟนซ์หมัดวาคาโดริว 60211.25 73161.25 74965.00
17 S.99 หมัดของยักษ์ 53354.81 53354.81 74911.44
18 S.99 หมัดของยักษ์ 53354.81 53354.81 74911.44
19 S.99 ดีเฟนซ์หมัดวาคาโดริว 64981.25 64981.25 74733.75
20 S.99 หมัดของยักษ์ 66349.80 66349.80 72984.78