ทักษะของทีม

  ID     I     Name     Description     R      Effect   
440 สุดยอดความสามัคคี [ท - U16 & 8 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่น U16 สายทักษะ 8 คนขึ้นไป สถานะทั้งหมด+16% S +16%
439 สุดยอดความสามัคคี [นักเรียนมัธยมต้น & 8 คนหรือมากกว่า] ถ้ามีผู้เล่นมัธยมต้น 8 คนขึ้นไปสถานะทั้งหมด+15% S +15%
438 ปลุกพลังขั้นสุดยอดของผู้เล่นต่างชาติ [ท] สถานะทั้งหมดของสายทักษะที่เป็นผู้เล่นต่างชาติ +15% S +15%
437 วิวัฒนาการของผู้เล่นไรซิ่งซัน สถานะทั้งหมดของผู้เล่นไรซิ่งซัน +7% S +7%
436 การตื่นตัวของผู้เล่นไรซิ่งซัน สถานะทั้งหมดของผู้เล่นไรซิ่งซัน +5% S +5%
435 การเติบโตของผู้เล่นไรซิ่งซัน สถานะทั้งหมดของผู้เล่นไรซิ่งซัน +3% A +3%
434 ปลุกพลังขั้นสุดยอดของเหล่านักรบ [FW/AM & ทักษะ] สถานะทั้งหมดของ FW/AM +15% หรือสถานะทั้งหมดของสายทักษะ +10% S +15%
433 ปลุกพลังขั้นสุดยอดของเหล่านักรบ [FW/AM & พละกำลัง] สถานะทั้งหมดของ FW/AM +15% หรือสถานะทั้งหมดของสายพละกำลัง +10% S +15%
432 วิวัฒนาการของผู้เล่นเยาวชนโลก สถานะทั้งหมดของผู้เล่นเยาวชนโลก +7% S +7%
431 วิวัฒนาการของผู้เล่นคัดเลือกเอเชีย สถานะทั้งหมดของผู้เล่นคัดเลือกเอเชีย +7% S +7%
430 ปลุกพลังขั้นสุดยอดของฟุตบอลเยอรมัน สถานะทั้งหมดของผู้เล่นเยอรมัน +17% S +17%
429 ปลุกพลังขั้นสุดยอดของผู้เล่นลาตินอเมริกา [ว] สถานะทั้งหมดของสายความไวที่เป็นผู้เล่นลาตินอเมริกา +17% S +17%
428 สุดยอดความสามัคคี [ว - ลาตินอเมริกา & 8 คนหรือมากกว่า] หากมีผู้เล่นลาตินอเมริกาสายความไว 8 คนขึ้นไปผลนี้จะทำงาน สถานะทั้งหมดของผู้เล่นทุกคน +15%, ผู้เล่นไรซิ่งซันเพิ่มอีก +2% S +17%
427 สุดยอดความสามัคคี [พ - ลาตินอเมริกา & 8 คนหรือมากกว่า] หากมีผู้เล่นลาตินอเมริกาสายพละกำลัง 8 คนขึ้นไปผลนี้จะทำงาน สถานะทั้งหมดของผู้เล่นทุกคน +15%, ผู้เล่นไรซิ่งซันเพิ่มอีก +2% S +17%
426 สุดยอดความสามัคคี [ท - ลาตินอเมริกา & 8 คนหรือมากกว่า] หากมีผู้เล่นลาตินอเมริกาสายทักษะ 8 คนขึ้นไปผลนี้จะทำงาน สถานะทั้งหมดของผู้เล่นทุกคน +15%, ผู้เล่นไรซิ่งซันเพิ่มอีก +2% S +17%
425 ปลุกพลังอันยิ่งใหญ่ของผู้เล่น GOLDEN-23 สถานะทั้งหมดของผู้เล่น GOLDEN-23 +12% S +12%
424 สุดยอดการปลุกพลังผู้เล่นญี่ปุ่น (เยาวชนโลก) สถานะทั้งหมดของผู้เล่นญี่ปุ่น (เยาวชนโลก) +15% S +15%
423 สุดยอดความสามัคคี [ท ยุโรป & 8 คนหรือมากกว่า] หากมีผู้เล่นยุโรปสายทักษะ 8 คนขึ้นไปผลนี้จะทำงาน สถานะทั้งหมดของผู้เล่นทุกคน +15%, ผู้เล่นไรซิ่งซันเพิ่มอีก +2% S +17%
422 สุดยอดความสามัคคี [ว ยุโรป & 8 คนหรือมากกว่า] หากมีผู้เล่นยุโรปสายความไว 8 คนขึ้นไปผลนี้จะทำงาน สถานะทั้งหมดของผู้เล่นทุกคน +15%, ผู้เล่นไรซิ่งซันเพิ่มอีก +2% S +17%
421 สุดยอดความสามัคคี [พละกำลัง・ยุโรป & 8 คนขึ้นไป] หากมีผู้เล่นยุโรปสายพละกำลัง 8 คนขึ้นไปผลนี้จะทำงาน สถานะทั้งหมดของผู้เล่นทุกคน +15%, ผู้เล่นไรซิ่งซันเพิ่มอีก +2% S +17%