ลูกเสียบพยัคฆ์ร้าย C

ไม่มีผลลัพธ์พิเศษ
ท่าแย่งบอลไม้ตายอันร้อนแรงของพยัคฆ์ร้ายเฮียวงะ กระแทกนักเตะธรรมดาให้กระเด็นไปได้อย่างง่ายดายด้วยพลังอันมหาศาล
SKILL_RARITY: C Type: แย่งบอล
แรงค์ Min: Lv.1 Max: Lv.40
พลัง Min: 13000 Max: 19000
ความอึดที่ใช้ Min: 210 Max: 210
Ratio Min: 0.62 Max: 0.9
Blow Off: 0 ฟาล์ว: 5%
Power by Level

Characters


Players/Cards


Players with ลูกเสียบพยัคฆ์ร้าย C

i p Total O D P S ...
R
FW 737 22106 7232 7284 7590 0
R
FW 614 11636 3807 3833 3996 0

Players with ลูกเสียบพยัคฆ์ร้าย

i p Total O D P S ...
R
FW 1003 50035 18663 14985 16387 0
R
FW 1075 49224 17528 14791 16905 0
R
FW 955 47424 16928 14191 16305 0
R
FW 1004 47413 16925 14181 16307 0
R
FW 1004 45735 16295 14338 15102 0
R
FW 1004 45735 16295 14338 15102 0
R
FW 956 44583 15475 14118 14990 0
R
FW 837 33354 12442 9988 10924 0
R
FW 837 31609 11284 9453 10872 0
R
FW 797 31605 11287 9457 10861 0
R
FW 837 30485 10860 9557 10068 0
R
FW 837 30485 10860 9557 10068 0
R
FW 797 29732 10329 9414 9989 0
R
FW 737 22106 7232 7284 7590 0
R
FW 614 11636 3807 3833 3996 0