Kazumasa Oda


Name R Type Foul Decay
Dosanko Shot A Shot 265 285 0 0% Distance / Angle
Dosanko Shot B Shot 210 245 0 0% Distance / Angle
Precise Shot C Shot 160 180 0 0% Distance / Angle