Top Spezialfähigkeiten: Pass


Passive Fähigkeit off

Not included

Passive Fähigkeit On

Link & Combination

Passive Fähigkeit Full

All calculated


# P Spezialfähigkeiten off     On     FULL    
1 C.40 Flug-Top-Spin-Pass 37465.05 96474.00 96474.00
2 S.99 Schrittfolgen-Zuspiel 73864.80 92632.32 101494.08
3 C.40 Top-Spin-Pass 35681.00 91880.00 91880.00
4 S.99 Hart geschlagener Pass 73512.08 91085.09 99758.70
5 S.99 Akrobatischer Pass 85813.00 89680.50 98259.53
6 S.99 Herrscher-Pass 71391.45 89528.31 89528.31
7 S.99 Perfekter Querpass 68655.53 88913.75 94402.13
8 S.99 Unbesiegbarer Pass 71357.65 88629.45 92912.82
9 S.99 Unbesiegbarer Pass 71357.65 88629.45 92912.82
10 S.99 Luft-Präzisionspass 76471.35 88326.87 98421.29
11 S.99 Santana-Wende-Pass 84084.00 88292.75 115199.18
12 S.99 Luft-Präzisionspass 65391.10 87758.17 92791.16
13 S.99 Flug-Top-Spin-Pass 71266.65 87660.30 101915.45
14 S.99 Gedrehter Fallrückzieher-Pass 70652.10 87610.65 94678.65
15 S.99 Gedrehter Fallrückzieher-Pass 70652.10 87610.65 94678.65
16 S.99 Artistischer Pass 83683.60 87453.28 95823.00
17 S.99 Schritt-Schwung-Zuspiel 84538.90 87079.25 99762.20
18 S.99 Punktgenauer Tiefflug-Pass 69248.25 86842.80 95150.70
19 S.99 Top-Spin-Pass 72646.20 86816.40 94080.80
20 S.99 Top-Spin-Pass 72646.20 86816.40 94080.80