Top Players: Klären [help]

Passive Fähigkeit


Passive Fähigkeit off

Not included

Passive Fähigkeit On

Link & Combination

Passive Fähigkeit Full

All calculatedi p Klären Total O D P S ...
R
DM
VER
16736 1026 92228 25765 36120 30343 0 shopping_cart
DC
DM
VER
12203 923 58424 11347 27792 19285 0 shopping_cart
DC
DM
VER
12203 923 58424 11347 27792 19285 0 shopping_cart
R
VER 12060 974 65959 17673 25984 22302 0 shopping_cart
DC
OM
DM
12059 1251 62351 17045 25101 20205 0 shopping_cart
R
DM 11922 976 65518 21223 23302 20993 0 shopping_cart
DF
VER 11916 1172 61334 14869 26527 19938 0 shopping_cart
R
VER 11776 942 66635 20090 23383 23162 0 shopping_cart
R
VER 11775 960 61449 17870 24351 19228 0 shopping_cart
R
VER 11775 960 61449 17870 24351 19228 0 shopping_cart
DF
DM
VER
11655 1066 61273 15980 25899 19394 0 shopping_cart
DF
VER 11582 1023 61045 15974 24795 20276 0 shopping_cart
R
VER 11537 1177 63712 20126 23224 20362 0 shopping_cart
R
OM
DM
11454 1120 53207 9900 25984 17323 0 shopping_cart
DC
OM
DM
11195 1131 57738 15722 23316 18700 0 shopping_cart
Limited
VER 11089 947 62308 17456 24108 20744 0 shopping_cart
R
VER 11060 1017 60334 17994 21996 20344 0 shopping_cart
DF
DM
VER
11053 1004 62680 19438 22851 20391 0 shopping_cart
DF
DM
VER
11053 1004 62680 19438 22851 20391 0 shopping_cart
Limited
VER 11001 1028 55430 14478 23065 17887 0 shopping_cart
Limited
DM
VER
10921 1034 52825 11557 23611 17657 0 shopping_cart
DF
OM 10907 1089 67448 23822 21489 22137 0 shopping_cart
R
OM 10903 1011 70643 24310 20829 25504 0 shopping_cart
DF
ST
OM
DM
10876 1064 56801 16569 21947 18285 0 shopping_cart
Limited
DM
VER
10771 914 51925 11257 23311 17357 0 shopping_cart
R
DM
VER
10741 1026 60651 17659 22878 20114 0 shopping_cart
DC
OM
DM
10711 1130 62582 20885 21036 20661 0 shopping_cart
R
VER 10700 897 58174 17274 21276 19624 0 shopping_cart
DC
DM
VER
10678 1066 54161 15071 22068 17022 0 shopping_cart
DF
VER 10555 1042 60728 18170 22700 19858 0 shopping_cart
R
VER 10531 1035 52114 13078 22020 17016 0 shopping_cart
DC
OM
DM
10531 1010 61502 20525 20676 20301 0 shopping_cart
R
DM
VER
10445 1126 51987 12082 22985 16920 0 shopping_cart
R
DM
VER
10445 1126 51987 12082 22985 16920 0 shopping_cart
R
ST 10401 960 57301 17912 20337 19052 0 shopping_cart
R
VER 10381 915 51214 12778 21720 16716 0 shopping_cart
DF
VER 10375 1072 55945 16230 21127 18588 0 shopping_cart
R
DM
VER
10359 1195 51826 11863 23752 16211 0 shopping_cart
DF
VER 10335 1006 56527 15915 22138 18474 0 shopping_cart
R
VER 10330 1042 52154 12132 23059 16963 0 shopping_cart
R
VER 10323 1057 56930 17967 20782 18181 0 shopping_cart
R
VER 10320 1093 56613 15815 22480 18318 0 shopping_cart
R
ST
OM
10316 1098 69685 28019 19795 21871 0 shopping_cart
R
ST 10312 1071 64610 22737 20410 21463 0 shopping_cart
Limited
OM 10306 1053 60228 22200 18028 20000 0 shopping_cart
R
DM
VER
10295 1006 51087 11782 22685 16620 0 shopping_cart
R
DM
VER
10295 1006 51087 11782 22685 16620 0 shopping_cart
R
ST 10236 1061 64416 22741 20283 21392 0 shopping_cart
DF
ST
OM
10233 1060 67437 25452 20020 21965 0 shopping_cart
R
DM
VER
10229 1131 54344 15823 20676 17845 0 shopping_cart
DC
VER 10213 1049 53416 14183 21479 17754 0 shopping_cart
Limited
VER 10211 1103 55851 15491 22506 17854 0 shopping_cart
Limited
VER 10211 1103 55851 15491 22506 17854 0 shopping_cart
R
DM
VER
10209 1075 50926 11563 23452 15911 0 shopping_cart
DC
OM 10205 1034 65794 24504 19482 21808 0 shopping_cart
R
DM
VER
10157 1040 52078 13877 20396 17805 0 shopping_cart
R
ST
OM
DM
10149 1220 66514 25066 19606 21842 0 shopping_cart
DC
VER 10146 969 51390 13116 21322 16952 0 shopping_cart
DF
ST 10128 1051 68356 26223 19981 22152 0 shopping_cart
R
ST
OM
10128 1131 69143 26925 19771 22447 0 shopping_cart
DF
DM
VER
10119 1056 54557 16659 20110 17788 0 shopping_cart
DC
OM
DM
10116 1128 58188 19578 19396 19214 0 shopping_cart
Limited
VER 10091 1085 54607 14036 22289 18282 0 shopping_cart
R
DM 10091 1016 56536 16506 21862 18168 0 shopping_cart
R
VER 10071 1115 53492 14799 21604 17089 0 shopping_cart
R
VER 10062 973 55112 15342 21947 17823 0 shopping_cart
R
VER 10040 967 52175 13875 21364 16936 0 shopping_cart
R
DM 10013 1015 56514 16701 21413 18400 0 shopping_cart
R
OM
DM
9989 871 61144 23448 17787 19909 0 shopping_cart
DF
DM
VER
9988 1204 56666 18394 19918 18354 0 shopping_cart
R
DM 9982 1011 53513 17392 19012 17109 0 shopping_cart
R
DM
VER
9977 1011 52901 15365 20170 17366 0 shopping_cart
Limited
OM
DM
VER
9962 1112 56580 18890 18640 19050 0 shopping_cart
Limited
VER 9959 983 54394 15036 21982 17376 0 shopping_cart
Limited
VER 9959 983 54394 15036 21982 17376 0 shopping_cart
Limited
VER 9953 952 52385 14633 20822 16930 0 shopping_cart
DF
OM
DM
9949 1025 62296 23709 19232 19355 0 shopping_cart
Limited
VER 9941 965 53707 13736 21989 17982 0 shopping_cart
R
VER 9932 1041 52622 14188 20210 18224 0 shopping_cart
R
VER 9931 955 53370 15252 22207 15911 0 shopping_cart
R
VER 9890 847 51001 13301 21064 16636 0 shopping_cart
R
DM 9870 959 50497 13722 20374 16401 0 shopping_cart
DC
OM
DM
9860 1088 54176 16613 19970 17593 0 shopping_cart
R
OM
DM
9851 1006 61932 22556 18831 20545 0 shopping_cart
R
DM
VER
9847 906 55547 16130 20997 18420 0 shopping_cart
R
DM
VER
9844 1103 54134 17151 19149 17834 0 shopping_cart
R
OM 9828 914 61792 22962 18144 20686 0 shopping_cart
R
OM 9805 1050 67306 27028 18599 21679 0 shopping_cart
R
ST 9798 914 63641 21881 19541 22219 0 shopping_cart
R
VER 9791 1056 52543 15905 20121 16517 0 shopping_cart
DC
VER 9791 974 50180 13743 20371 16066 0 shopping_cart
R
ST
OM
9790 1084 64467 24719 18540 21208 0 shopping_cart
R
VER 9781 1168 55437 15928 20586 18923 0 shopping_cart
DC
OM
DM
9763 1060 61191 23536 17631 20024 0 shopping_cart
R
OM 9745 942 57414 20509 18055 18850 0 shopping_cart
R
OM 9745 942 57414 20509 18055 18850 0 shopping_cart
R
ST
OM
9736 1042 62605 22118 19047 21440 0 shopping_cart
DC
OM
DM
9730 1042 54172 17424 19119 17629 0 shopping_cart
Limited
OM 9729 1185 55319 19032 18261 18026 0 shopping_cart
Limited
OM 9729 1185 55319 19032 18261 18026 0 shopping_cart